प्रेम

एकाच वेळी दोघींच्या प्रेमात .. ?? .. ?? ...

Submitted by अंड्या on 2 December, 2012 - 07:15

"प्रेम म्हणजे काय?" यावर धागा काढला तर हजारो पोस्ट पडूनही प्रश्न अनुत्तरीतच राहणार यात कोणालाही शंका नसावी.
प्रत्येकाची व्याख्या वेगळी आणि तरीही बरोबर असू शकते.

पण हे जे काही प्रेम आहे ते "एकाच वेळी" दोघींशी होऊ शकते का हो?
(मी मुलगा आहे म्हणून दोघींशी लिहिले, आपण यापुढच्या लेखात आपल्या सोयीनुसार "दोघींशी" किंवा "दोघांशी" असे काहीही वाचू शकता.)

इथे प्रेम म्हणजे मैत्री, ममता, वात्सल्य असे काही अपेक्षित नाही, तर स्त्री-पुरुष वयात आल्यानंतरचे होणारे प्रेम ज्याला प्रमाण मानून आपण आयुष्याचा जोडीदार निवडतो त्याला डोळ्यासमोर आणा.

काही जण म्हणतात, एकीवरच प्रेम कसे करणार...

विषय: 

प्रेम-बीम

Submitted by वर्षा.नायर on 25 September, 2012 - 05:28

तुला काय वाटतं मी तुझ्यावर प्रेम-बीम करते?
चल फुट असं काही नाही,
हा तर माझा एक विरंगुळा आहे,
तुझ्याविषयी विचार करणे, तुझ्याप्रेमामधे खंगणे हि ना सगळी माझी व्यसने आहेत,
मनाला रिझविण्याची थेरं आहेत

तुला काय वाटतं मी तुझ्यावर प्रेम-बीम करते?
चल फुट असं काही नाही,
प्रेम म्हणजे नेमकी काय रे?,
शेवटी सगळे स्वतःचीच कुठली तरी गरज भागविण्यासाठी असते सारे,
तुला प्रेमपत्र लिहुन मला आनंद मिळतो, तुझ्यावर प्रेम करुन आनंद मला मिळतो,
तुझ्या विरहामधे व्याकुळ होउन, खोल खोल मनाची दरी मी गाठते,
पण शेवटी ते मन माझच असतं ना, तो अनुभव माझाच असतो ना?

तुला काय वाटतं मी तुझ्यावर प्रेम-बीम करते?

माझ प्रेम तू कधी जाणलाच नाही...

Submitted by सखी साजिरी on 30 August, 2012 - 02:41

माझ्या मनातल तुला सांगायचं खूप प्रयन्त केला,
पण तू कधी ते समजून घेतल नाही...
खूप दुख आहे माझ्या हसण्यामागे,
पण खरच ते तुला कधी दिसल नाही...
दिसला तो फक्त माझा राग, स्वभाव,
पण माझ प्रेम तू कधी जाणलाच नाही...
- रुषाली हरेकर

ap_20110107103603747.jpg

फोटो आंतरजालावरून साभार

शब्दखुणा: 

माझ प्रेम तू कधी जाणलाच नाही...

Submitted by सखी साजिरी on 30 August, 2012 - 02:41

माझ्या मनातलं तुला सांगायचा खूप प्रयत्न केला,
पण तू कधी ते समजून घेतलं नाही...
खूप दु:ख आहे माझ्या हसण्यामागे,
पण खरंच ते तुला कधी दिसलं नाही...
दिसला तो फक्त माझा राग, स्वभाव,
पण माझं प्रेम तू कधी जाणलंच नाही...
- रुषाली हरेकर

ap_20110107103603747.jpg

फोटो आंतरजालावरून साभार

शब्दखुणा: 

तू काही येत नाही

Submitted by चिखलु on 4 July, 2012 - 01:46

रात्रीच्या अंधारात
जेव्हा मी तुझी वाट बघतो
चांदणंही झोपी जातं, पण तू काही येत नाही.

कधी कधी
चंद्र हळूच विचारतो
अजून किती वाट बघणार?
तोही क्षितिजापार निघून जातो, पण तू काही येत नाही.

बेभान हा वारा,
घोंगावत रुंजी घालतो
थोडासा थबकून कानोसा घेतो,
तोही आसरा शोधतो, पण तू काही येत नाही.

झाडाची पालवी
पडता पडता विचारपूस करते
पानगळ संपली,
वृक्षाला नवी पालवी फुटली, पण तू काही येत नाही

संपणारे श्वास माझे
संपता संपता हृदयात तुझा शोध घेतात
आता श्वासही संपत आले
आणि हृदयही शांततय, पण तू काही येत नाही

तू येत नाही,
पण तुझ्या आठवणी साथ सोडत नाहीत
आता स्मरणशक्तीही दगा देते

गुलमोहर: 

काय तुझ्या मनात?

Submitted by चिखलु on 23 May, 2012 - 13:52

माझी झोप उड्वुन, निजली तु सुखात
आता तरी सान्ग राणि, काय तुझ्या मनात?

नजरेस नजर मिळता, खुदकन हसलीस
मी थाम्बलो तिथेच, तु मात्र निघुन गेलिस
हो नाही म्हनता म्हनता, अधुरीच राहीलि बात
आता तरी सान्ग राणि, काय तुझ्या मनात?

गुलाबाचे फूल दिले, घेवुन तु गेलिस
आत्ता नाही नन्तर, उत्त्तर देते म्हटलीस
उत्तराची वाट बघत, मी अडकलोय प्रश्नात
आता तरी सान्ग राणि, काय तुझ्या मनात?

माझी झोप उड्वुन, निजली तु सुखात
आता तरी सान्ग राणि, काय तुझ्या मनात?

गुलमोहर: 

स्वप्न, ती आणि स्वप्नातला मी!

Submitted by एक नसलेल अस्तित्व on 30 April, 2012 - 07:14

स्वप्नांच्या जगात माझ्या एक फुलांची बाग होती
बागेतल्या त्या कट्ट्यावर फक्त तुझीच मला साथ होती
हातात घेवून तुझा हाथ तिथे कविता मी करत होतो
तुझ्याच प्रेमात ग सजणी वेड्यासारखा मी झुरत होतो

तू स्वप्नातही मला अचानकच सोडून जायचीस
वेड्या ह्या जीवाला माझ्या, एकाकी सोडायचीस
घाबरलेल मन माझ तुला शोधत फिरायचं
थकून भागून बिचार मग एकटच रडायचं

स्वप्नातही कधी तू माझी न झालीस
एकट्याला टाकून मला दूरदेशी गेलीस
दूरदेशीच्या राजकुमारात तू अस काय ग बघितलंस
तुझ्याच ह्या प्रतिबिंबाला अस का ग रडवलस???

आजही तुझ्या पाऊलखुणा त्या वाटेवर शाबूत आहेत
परतीची वाट कधीच नसते रडून मला सांगत आहेत

गुलमोहर: 

खुशाल राख व्हावे...

Submitted by मुकुंद भालेराव on 26 April, 2012 - 04:16

मी बघतो रोज तिला, असा जगण्यासाठी ।
नि जगतो रोज असा, तिला बघण्यासाठी ॥

लावून आग गेला तो पाऊस आठवांचा ।
सर एक पुरे डोळ्यांना सुलगण्यासाठी ॥

बघते मला अशी ती बघण्याचसाठी आता ।
अन माझ्याचपासूनी मी विलगण्यासाठी ॥

शापीत या जिण्याला उःशाप हाच व्हावा ।
अंती तिने असावे, मला बिलगण्यासाठी ॥

मिठीत विद्युल्लतेच्या लाभे काय वटाला ।
खुशाल राख व्हावे कुणी उमगण्यासाठी ॥

गुलमोहर: 
शब्दखुणा: 

तुझी नी माझी प्रीत सख्या...

Submitted by तृप्ती साळवी on 1 March, 2012 - 23:44

गाठ माझ्या पदराची तुझ्या उपरण्याला पडली
सप्तपदी चालताना तुझ्यासवे नजर माझी झुकली
लग्नमंडपी शोभा होती परी मनी माझ्या भीती
अनोळखी या नात्याला कशी मी समजू प्रीती

गाली होता विडा परी नयनी माझ्या अश्रू
अंतरपाट मधे स्थिर आणिक समोर उभा तू
हाती पुष्पमाला अन कानी घुमती अष्टके
जन्माचा जोडीदार कसा तू हे पडले मोठे कोडे

पाठवणीची घडी ती मज कठीण बडी जाहली.
माया आई-बाबांची डोळ्यातून वाहली
श्वास माझा अस्थिर होता अन ऊर भरूनी आला
मज न्याहाळूनी हात तू माझ्या हातावरी ठेवला

तुला जपेन असेच निरंतर हे स्पर्शातूनी बोललास
पाणावल्या डोळ्यात तू माझ्या प्रथम सामावलास
नाव तुझे घेऊन सासरचा उंबरठा ओलांडला

गुलमोहर: 

अशीच येशील तु जेव्हा..

Submitted by आठवणीतला मी.... on 27 February, 2012 - 04:30

अशीच येशील तु जेव्हा
माझीच फक्त होऊन ये
प्रेम करताना माझ्यावर
विसर जगाचा तुला होऊ दे.

अशीच येशील तु जेव्हा
मनात तुझ्या माझं प्रेम राहु दे,
येशील जेव्हा मजजवळ तु
मिठीत तुझ्या मला सामावुन घे.

अशीच येशील तु जेव्हा
अश्रुनां घरी ठेऊन ये,
बरोबर आणायचेच असेल तर
माझ्यावरील प्रेमाला बरोबर घेऊन ये.

अशीच येशील तु जेव्हा
जगाला सगळ्या कळु दे,
माझ्यावर प्रेम करतेस तु
जगातील प्रत्येकाला समजु दे.

गुलमोहर: 
शब्दखुणा: 

Pages

Subscribe to RSS - प्रेम