लेखन

पहिलं प्रेम

Submitted by MahadevS on 21 July, 2018 - 05:38

काय  सांगू  मी  माझ्या  प्रेमाबद्दल
काय  अर्थ  लावू मी  तिच्या  वागन्याबद्दल
प्रेम  झाल्यावर  खूप  छान  वाटलं
मनात  स्वप्नाचं  काहूर दाटलं
पण  तिच्या  नकारानेच  आभाळ  फाटल्यागत वाटलं
का  उगाच  प्रेमात  पडलो  असं  वाटायला  लागलं
दुःख  डोळ्यात  साठायला लागलं
डोळ्यातून  अश्रू  वाहायला  लागलं
इतकं  प्रेम  कोणावर  का होते  
मिळालं  नाय  तर  रडू  येते
पहिल्या  प्रेमाचं  गणित  कळालं नाही
आणि  कळणार  कसं
पहिलंच प्रेम  झालं  पण तेच  मिळालं  नाही
अजूनही  ओढ तिची  आहे  या  मनाला

विषय: 
शब्दखुणा: 

खरं प्रेम

Submitted by MahadevS on 21 July, 2018 - 05:23

खूप दिवसांनी आज तिला बाहेर फिरायला घेऊन गेला
हातात हात धरून फिरत फ़िरत बागेमध्ये एका झाडाखाली आला
इकडे तिकडे पाहून तो तिला जवळ घेऊ लागला
त्याच्या हाताचा स्पर्श अंगाला  लागताच
ती शहारली
आणि त्याला घट्ट मिठी मारली
2 min तशीच त्याच्या मिठीत होती
नंतर तिने मिठी सोडून त्याच्या डोळयात पाहू लागली
आणि बोलू लागली
#तुझ्या_मिठीतला_गोडवा
#मला_छान_वाटतो
#तुझ्या_स्पर्शाने_माझ्या_मनाला_हर्ष _होतो
#जीव_जडलाय_रे_माझ्या_तुझ्यात
#सोडून_कधी_जाऊ_नको
#तुझ्या_नावानेच_होतंय_धडधड_माझ्या #हृदयात
#इतक_पण_वेड_मला_लावू_नको

विषय: 
शब्दखुणा: 

खरं प्रेम

Submitted by Mahadevsutar139... on 21 July, 2018 - 05:22

खूप दिवसांनी आज तिला बाहेर फिरायला घेऊन गेला
हातात हात धरून फिरत फ़िरत बागेमध्ये एका झाडाखाली आला
इकडे तिकडे पाहून तो तिला जवळ घेऊ लागला
त्याच्या हाताचा स्पर्श अंगाला  लागताच
ती शहारली
आणि त्याला घट्ट मिठी मारली
2 min तशीच त्याच्या मिठीत होती
नंतर तिने मिठी सोडून त्याच्या डोळयात पाहू लागली
आणि बोलू लागली
#तुझ्या_मिठीतला_गोडवा
#मला_छान_वाटतो
#तुझ्या_स्पर्शाने_माझ्या_मनाला_हर्ष _होतो
#जीव_जडलाय_रे_माझ्या_तुझ्यात
#सोडून_कधी_जाऊ_नको
#तुझ्या_नावानेच_होतंय_धडधड_माझ्या #हृदयात
#इतक_पण_वेड_मला_लावू_नको

विषय: 
शब्दखुणा: 

मा. ल. क. - ३

Submitted by शाली on 20 July, 2018 - 08:53

एका गावातुन दुसऱ्या गावात जायचे असल्यास मधले काही मैलांचे जंगल पार करुन जावे लागत असे. जंगलातुन जाणारा रस्ता अतिशय सुंदर होता. घनदाट वनराई, मधेच गवताळ कुरणे, विस्तिर्ण जलाशय, लहाण-मोठ्या टेकड्या. पण रस्ता कितीही सुंदर असला तरी निर्जन होता. त्यामुळे वाटमारी करणाऱ्यांचा हा आवडता परिसर होता. गावातुन रस्ता ज्या ठिकाणी जंगलात शिरायचा तेथे एक टुमदार धर्मशाळा होती. कारण कुणालाही जंगल पार करायचे असले की तो या धर्मशाळेत थांबे. सकाळपर्यंत दोघे-चौघे जमा होत. मग एकमेकांच्या सोबतिने जंगल पार केले जाई. एकट्याने जायची सोयच नसायची दरोडेखोरांमुळे.

विषय: 
शब्दखुणा: 

मायबोली वर फोटो कसे पोस्त्त करतात???

Submitted by pritikulk0111 on 19 July, 2018 - 11:07

मला आपली मदत हावी आहे...मायबोली वर पोस्ट मध्ये फोटो कसे टाकतात...कोणी सांगू शकेल काय??? खूप शोधून सुधा लिंक काम करत नाही आहे ....कृपया कोणी मदत करेल का ???

वांग-पावटा एक भन्नाट युती

Submitted by राजेश्री on 18 July, 2018 - 13:11

माझे खाद्यप्रयोग (६)

वांग-पावटा एक भन्नाट युती

मा. ल. क. - १

Submitted by शाली on 18 July, 2018 - 02:58

माझ्या भावाच्या मुलीला नेहमी मी काही ना काही गोष्टी प्रसंगानुरुप सांगत असतो. तिने एकदा हट्ट केला की “मला या कथांचे ई-बुक करुन दे.” त्याप्रमाणे तिला तिस-पस्तीस कथांचे ई-बुक करुन दिले. या कथा नक्की कुणी लिहिल्या हे माहीत नाहीत. अजोंबांकडून वगैरे त्या मी ऐकल्या. मी ते ई-बुक ‘मार्मिक लघू कथा’ म्हणून सोशल साईटवरही टाकले होते. त्यातल्याच काही कथा येथे मा. ल. क. नावाने तुमच्यासाठी देतो आहे. अगोदर ‘अलक’ हा प्रकार आला, मग मायबोलीवर ‘शशक’ प्रकार आला म्हणून हा ‘मालक’ मी मागे ठेवला होता. तुम्हालाही या कथा आवडाव्यात. कथासुत्र माहित नाही कुणाचे आहे पण शब्दांकन माझे आहे.

विषय: 
शब्दखुणा: 

भोवरा (लघुकथा)

Submitted by किल्ली on 17 July, 2018 - 15:01

आयुष्य हा एक पाण्याच्या प्रवाहातला फसवा भोवरा झालंय. वरवर पाहताक्षणी वाटतं की, सगळं ठीक आहे, पाणी खळाखळा वाहतंय, पण तसं काहीच नसतं. तसं वाटणं हा केवळ आभास असतो. एक प्रश्न सोडवला की दुसरा , तो सुटला की तिसरा अशी प्रश्नांची मालिका तयारच असते तुमच्या मनाचा आणि बुद्धीचा भुगा करायला! बरं, ही प्रश्नांची एकसंध मालिका नसून साराच गुंता असतो. ह्या समस्या सोडवता सोडवता माणूस ह्या चक्रात असा फसतो की सुटका करून घेणं निव्वळ अशक्य! तो सुटण्याची जेवढी अधिक धडपड करेल तितका त्या भोवऱ्यात खोल खोल ढकलला जातो. खरंच, ह्या भोवऱ्यातून बाहेर पडणं आणि पुन्हा वाहत्या प्रवाहात सामील होणं शक्य आहे का?

विषय: 
शब्दखुणा: 

©गोफ

Submitted by onlynit26 on 17 July, 2018 - 01:19

समिधाने चेहऱ्यावर पावडर लावत डोळ्यावर येणारी बट मागे सारली. ओठांना मुद्दामच लिपस्टिक लावायची टाळत तीने ओठावरून नुसती जीभ फिरवली. मुळातच गुलाबी असेलेले ओठ अजूनच आरक्त झाले. काहीही म्हणा ती दिसायला साधारण असली तरी आज मात्र तिचे रूप खूपच खुलले होते. तिने वयाची चाळीशी गाठली होती.

विषय: 

Pages

Subscribe to RSS - लेखन