साहित्य

आणखी एक…. (गूढ कथा) --- राजश्री बर्वे

Submitted by Rajashree Barve on 29 October, 2018 - 15:03

आज प्रज्ञा येणार आहे. माझ्या घरी. आज परत तो दिवस. निर्णयाचा. होकार की नकार. चार महिने फिरतोय आम्ही. एकमेकांना आवडतोय. एकमेकांच्या खूप जवळ आलोय. ते मान्यही केलंय. पण लग्नाचं पक्कं झालं नाहीय. म्हणजे झाल्यातच जमा आहे. माझ्याकडून तर नक्की. पण प्रज्ञाचं आज नक्की काय ते ठरेल. तसं तर मागेही ठरलं होतंच की. एकदा नव्हे दोनदा. त्या दोघींबरोबर…. तरीही बिनसलंच… तुटलंच… जोवर बाहेर फिरणं असेल तोवरच चालू रहातं. पण घरी आणलं की बिनसतं. हमखास. माझी जन्मदात्री,माझी आई माझ्याजवळ राहायला मागत नाही तर ह्या तर परक्या बायका. त्या राहतील ही अपेक्षा ठेवणंच चुकीचं. पण वाटतेच ना आशा !!

विषय: 

भयाण (भयकथा) भाग 3

Submitted by shrinand kamble on 27 October, 2018 - 07:53

तो तिकडून नजर चोरून घेत म्हणाला.
'' अगं असल्या वाळलेल्या झाडांवर घुबडं नेहमी बसत असतात, त्यात भ्यायसारख काय आहे''
खरंतर राजपण त्या घुबडाचं ते अमानवी पाहणं बघून मनातून थोडासा घाबरला होता.पण त्याने तसं दाखवून दिलं नाही.कारण तोच जर भ्यायला तर सुमीत्राची काय अवस्था होईल हे त्याला चांगलच ठाऊक होतं.
वातावरणात एक वेगळाच कुंदपणा जाणवत होता.दुरून कुठूनतरी कुत्र्याचे ओरडणे कनावरती ऐकू येत होते. त्याच्या त्या ओरडण्याने वातावरणात आणखी भयानता पसरली होती.

नाम महाधन

Submitted by पुरंदरे शशांक on 24 October, 2018 - 23:04

नाम महाधन

नाम महाधन । देवोनिया भक्ता । केले जी कृतार्था । मायबापा ।।

नाम मुखी येता । लाभे महासुख । जीवासी क्षणिक । प्रभू भेटी ।।

ह्रदी ठसावता । नाम तुज कृपे । संसार नाशिजे । पूर्णपणे ।।

नामरुप जीव । होताचि समाधी । विराली उपाधी । जीवत्वाची ।।

तुजकृपे नाम । राहो मज चित्ती । उरेचिना खंती । ऐहिकाची ।।

शब्दखुणा: 

भयाण ( भयकथा )भाग2

Submitted by shrinand kamble on 24 October, 2018 - 05:36

''ते बघ तिकडे'' . राज तिकडे बोट करत म्हणाला. इतक्यात जोरात वीज कडाडते त्या प्रकाशात सर्व परिसर लखकन दिसतं आणि परत अंधारात गडप होऊन जातं.सुमित्रा त्या वाड्याकडे पहाते.तिकडे पाहतच भयाचा सरसरता स्पर्श तिला होतो.
रात्रीच्या अंधारात तो वाडा खूपच भयानक दिसत होता.समोरचं ते वाळलेलं झाड आणि त्यावरती बसलेलं ते विचित्र घुबड त्यात आणखी भर घालत होतं.
'' काय तिकडे नको बाबा, कसलं विचित्र दिसतय ते घर ''
सुमित्रा भयभीत स्वरात म्हणाली.
'' अगं कदाचित ते बाहेरून तसं दिसतय, आतमध्ये कोणीतरी राहत असेलच एकदा जाऊन बघायला काय हरकत आहे ''
राज समजुतीच्या स्वरात म्हणाला.

भयाण ( भयकथा )भाग2

Submitted by shrinand kamble on 24 October, 2018 - 05:35

''ते बघ तिकडे'' . राज तिकडे बोट करत म्हणाला. इतक्यात जोरात वीज कडाडते त्या प्रकाशात सर्व परिसर लखकन दिसतं आणि परत अंधारात गडप होऊन जातं.सुमित्रा त्या वाड्याकडे पहाते.तिकडे पाहतच भयाचा सरसरता स्पर्श तिला होतो.
रात्रीच्या अंधारात तो वाडा खूपच भयानक दिसत होता.समोरचं ते वळलेलं झाड आणि त्यावरती बसलेलं ते विचित्र घुबड त्यात आणखी भर घालत होतं.
'' काय तिकडे नको बाबा, कसलं विचित्र दिसतय ते घर ''
सुमित्रा भयभीत स्वरात म्हणाली.
'' अगं कदाचित ते बाहेरून तसं दिसतय, आतमध्ये कोणीतरी राहत असेलच एकदा जाऊन बघायला काय हरकत आहे ''
राज समजुतीच्या स्वरात म्हणाला.

भयाण (भयकथा ) भाग 1

Submitted by shrinand kamble on 23 October, 2018 - 15:13

रात्रीचा 1चा प्रहर. आकाशात विजांचा कडकडाट होत होता. पाऊस खूपच जोराने पडत होता. सर्वत्र मिट्ट काळोख पसरला होता.एक कार रस्त्यावरून भरधाव वेगाने धावत होती. कारच्या हेडलाईटला दुरून पाहिल्यानंतर असं वाटत होत जणू प्रकाशाचे दोन गोळे रस्त्याने भरधाव धावत आहेत. हेडलाईटच्या प्रकाशात ती कार भरधाव वेगाने धावत होती.गावापासून अलीकडेच असलेल्या छोट्याशा टेकडीवर एक पडका वाडा विजा चमकताच दिसायचं आणि क्षणात अंधारात गडप होऊन जायच. ती कार थेट त्या वाड्यापाशि येऊन बंद पडली.
'' काय झाल राज गाडी बंद का पडलीय ? ''
सुमित्रा राजकडे पाहत म्हणाली.
'' कही नाही गं डिझेल सम्पलय वाटतं ''

सावज..

Submitted by mr.pandit on 23 October, 2018 - 14:07

शब्दांना तिने ओठात अडवल
उसनं हसु चेहऱ्यावर धाडल
सावज तिच होत चिलखती
पण तिने त्याला अनुल्लेखाने मारलं...

सावजानेही केली बरीच तडफड
वार चुकवण्याची निष्फळ धडपड
पण कुठेतरी त्याला वर्मी लागल
अन् तिने त्याला अनुल्लेखाने मारलं...

कशाची बंदुक आणि कसली कट्यार
तिच्याकड नव्हत कोणतही हत्यार
न पाहताही तिने सावजाला नेमक हेरल
अन तिने त्याला अनुल्लेखाने मारलं...
निखिल २३-१०-२०१८

जत्रा ( एक भयकथा ) संपूर्ण -५

Submitted by शुभम् on 22 October, 2018 - 23:37

पुढे चालू
" हा ss हा sss "
एक क्रूर हास्याचा आवाज सर्वत्र घुमला .
त्या कातळ काळोखाच्या अघोर समुद्रामध्ये लाटा उसळल्या. कर्णकर्कश्य ध्वनी आसमंतात घुमू लागला .
" माग , माफी माग . कारण थोड्याच वेळात माफी मागायला तुही नसशील आणि ज्यांना माफी मागायची आहे तेही नसतील . "
आणि लाटा अधिकच जोमाने उसळू लागल्या .लाटा उसळत होत्या . उंच उसळून कड्यावरती आपटत होत्या. त्या कड्यावरचा , त्या बेटावरचा एक एक आत्मा गायब होत होता . त्या अघोरी समुद्रामध्ये त्यांचा बळी दिला जात होता .

शब्दखुणा: 

जत्रा ( एक भयकथा ) संपूर्ण -४

Submitted by शुभम् on 22 October, 2018 - 23:31

पुढे चालू

तो हाडाचा सापळा नष्ट झाला . तिथेच एक आकृती अवतरली . बहुदा तोच आत्मा होता ज्याने हे सगळे कारस्थान केले होते .

" प्रताप तू " शेवंता म्हणाली

जॉन म्हणाला " तू याला ओळखतेस

" हो , हा माझा बालमित्र आहे .

शब्दखुणा: 

जत्रा ( एक भयकथा ) संपूर्ण -३

Submitted by शुभम् on 22 October, 2018 - 23:25

पुढे चालू....।

" काय पाद्रीने मारलं तुम्हाला " मन्या

" हो "

" पण तुमचं प्रेम होतं ना त्याने तुम्हाला का मारलं ? " गण्या
.
.जॉननेच मारले मला . आपल्याकडे जास्त वेळ नाही , तुम्ही पटकन निघा अन्यथा तुमचा ही जीव जाईल . " शेवंता

" नाही त्याने आमच्या राम्याला मारले . त्याला आणि असं सोडणार नाही " मन्या

" होय ज्याने आमच्या राम्याचा अंत केला , त्याचा अंत केल्याशिवाय आम्ही जाणार नाही " गण्या

शब्दखुणा: 

Pages

Subscribe to RSS - साहित्य