आरोग्य

तंबाखु घेते दर ६ सेकंदाला एक बळी

Posted
11 वर्ष ago
शेवटचा प्रतिसाद
11 वर्ष ago

दर ६ सेकंदाला तंबाखु (यात सिगरेट,सिगार व इतर प्रकार येतात) एक बळी घेते. दर वर्षी धुम्रपानामुळे ५४ लाख लोक मरण पावतात. जर उपाययोजना केल्या नाहीत तर हा आकडा २०३० पर्यंत ८० लाखांपर्यंत जाउ शकतो.

विषय: 
प्रकार: 

दारूबन्दी

Posted
12 वर्ष ago
शेवटचा प्रतिसाद
11 वर्ष ago

तात्यांचा अनुभव खोटा किंवा चुकीचा आहे असे म्हणता येणार नाही.

प्रकार: 
Taxonomy upgrade extras: 

Pages

Subscribe to RSS - आरोग्य