कला

दिवाळीची प्राजक्त पहाट

Posted
9 वर्ष ago
शेवटचा प्रतिसाद
9 वर्ष ago

prjkt1_for_mb.jpg

मोठा फोटो इथे पाहायला मिळेल.

विषय: 

आयुष्यावर बोलु काही....:) भाग २

Posted
9 वर्ष ago
शेवटचा प्रतिसाद
9 वर्ष ago

गेल्या आठवड्यातील सिडनी येथे झालेल्या आयुष्यावर बोलु काही ह्या कार्यक्रमाचे काही क्षणचित्रेआम्ही प्रसारित करित आहोत... चॅनेल मायबोली..... वीजे चंपक Happy

मनोगत १
http://www.youtube.com/watch?v=NCVKbA98scQ

मनोगत २
http://www.youtube.com/watch?v=apNEQ7d7who

सरी वर सरी
http://www.youtube.com/watch?v=empq-GCTtSA

डिपाडी १
http://www.youtube.com/watch?v=LReB9LUsKLg
डिपाडी २
http://www.youtube.com/watch?v=3ufATtaVWFI

अग्गोबाई
http://www.youtube.com/watch?v=m-_qxjPWzog

अग्गोबाई २
http://www.youtube.com/watch?v=v7LstsMcdZQ

अग्गोबाई३

प्रकार: 

आमी लुशलोय

Posted
9 वर्ष ago
शेवटचा प्रतिसाद
5 वर्ष ago

Image_969__1.jpg
(रुसल्यावर बोलायचे नसते मग कमीत कमी दहा शब्द कुठले आणायचे?)

विषय: 

फुलांच्या पायर्‍या ..

Posted
9 वर्ष ago
शेवटचा प्रतिसाद
9 वर्ष ago

3653958046_f7fd5b5713.jpg

Nikon Coolpix P60 (Point and shoot)

flickr वर पहायचा असल्यास - http://www.flickr.com/photos/paragkan/3653958046/
(या वेळी फोटो थेट इथेच उपलोड केला आहे. सगळ्यांना बघता येईल अशी आशा आहे.)

विषय: 

Flower Macro

Posted
9 वर्ष ago
शेवटचा प्रतिसाद
9 वर्ष ago

Red ribbons

विषय: 

Rise to celebrity-dom

Posted
9 वर्ष ago
शेवटचा प्रतिसाद
9 वर्ष ago


मी: एकच रे .. एकच फोटो.

विषय: 

फुलोरा असाही..

Posted
9 वर्ष ago
शेवटचा प्रतिसाद
9 वर्ष ago

Picture_001-3_0.jpg

निवडुंग वा तत्सम प्रजाती म्हटलं की सहसा काटेरी वनस्पती डो़ळ्यांपुढे येते. ह्या वर्गात मोडणार्‍या काही वनस्पती मात्र अत्यंत देखण्या दिसतात.

श्री. कल्पेश गोसावी यांची सुलेखनचित्रे

Posted
9 वर्ष ago
शेवटचा प्रतिसाद
6 वर्ष ago

ब्राह्मणें बाळबोध अक्षर | घडसुनी करावे सुंदर |
जें देखताचि चतुर | समाधान पावती ||
वाटोळें सरळें मोकळें | वोतलें मसीचे काळे |
कुळकुळीत वळी चालिल्या ढाळे | मुक्तमाळा जैशा ||
अक्षरमात्र तितुकें नीट | आडव्या मात्रा त्या हि नीट |
आर्कुली वेलांड्या ||
पहिलें अक्षर जें काढिलें | ग्रंथ संपेतो पाहात गेलें |
येका टांकेंचि लिहिलें | ऐसें वाटे ||
अक्षराचें काळेपण | टांकाचे ठोसरपण |
तैसेचिं वळण वांकाण | सारिखेंचि ||
प्रकार: 

फुलांचे प्रकाशचित्रण

Posted
9 वर्ष ago
शेवटचा प्रतिसाद
9 वर्ष ago

डिजीटल कॅमेरे बाजारात आल्यापासुन प्रकाशचित्रणाच्या प्रांतात येक प्रकारे क्रांतीच झाली.

स्वरानंदवन

Posted
10 वर्ष ago
शेवटचा प्रतिसाद
10 वर्ष ago

Pages

Subscribe to RSS - कला