कला

श्री. कल्पेश गोसावी यांची सुलेखनचित्रे

Posted
9 वर्ष ago
शेवटचा प्रतिसाद
6 वर्ष ago

ब्राह्मणें बाळबोध अक्षर | घडसुनी करावे सुंदर |
जें देखताचि चतुर | समाधान पावती ||
वाटोळें सरळें मोकळें | वोतलें मसीचे काळे |
कुळकुळीत वळी चालिल्या ढाळे | मुक्तमाळा जैशा ||
अक्षरमात्र तितुकें नीट | आडव्या मात्रा त्या हि नीट |
आर्कुली वेलांड्या ||
पहिलें अक्षर जें काढिलें | ग्रंथ संपेतो पाहात गेलें |
येका टांकेंचि लिहिलें | ऐसें वाटे ||
अक्षराचें काळेपण | टांकाचे ठोसरपण |
तैसेचिं वळण वांकाण | सारिखेंचि ||
प्रकार: 

फुलांचे प्रकाशचित्रण

Posted
9 वर्ष ago
शेवटचा प्रतिसाद
9 वर्ष ago

डिजीटल कॅमेरे बाजारात आल्यापासुन प्रकाशचित्रणाच्या प्रांतात येक प्रकारे क्रांतीच झाली.

स्वरानंदवन

Posted
9 वर्ष ago
शेवटचा प्रतिसाद
9 वर्ष ago

वाई

Posted
9 वर्ष ago
शेवटचा प्रतिसाद
9 वर्ष ago

गेल्या आठवड्याच्या शेवटि येक चित्रकला निवासि शिबिरा निमित्ताने वाई येथे जाणे झाले . निसर्ग चित्रणा करता वाई येथे अतीशय उत्तम लोकेशन्स आहेत.

प्रकार: 

मंद दिव्याची ज्योत..

Posted
9 वर्ष ago
शेवटचा प्रतिसाद
8 वर्ष ago

jyot.jpg

परि स्मरते आणिक व्याकूळ करते केह्वा ती माजघरातील मंद दिव्याची ज्योत...

विषय: 

मुंबई पुणे महामार्गावर

Submitted by arati_halbe on 4 September, 2008 - 00:59

Shot with Canon IXUS 70, on the highway at 80kmph, from inside a car.
We were near maLavali and the usual monsoon in that area, fascinating as ever!

paus_maayboli.jpg

post-processing
Crop
Levels
Border
resize
unsharp mask

Software used Gimp2.4

मोडायचे नियम

Posted
10 वर्ष ago
शेवटचा प्रतिसाद
10 वर्ष ago

परागकण च्या येका प्रकाशचित्रा वर मी दिलेल्या प्रतिक्रियेवर ultimatebipin यांची माझं मत पटत नसल्याची प्रतिक्रिया आली
http://www.maayboli.com/node/2940#comments

विषय: 
प्रकार: 

या कातरवेळी

Posted
10 वर्ष ago
शेवटचा प्रतिसाद
10 वर्ष ago

हा कार्यक्रम म्हणजे अगदी 'अपेक्षाभंग' होता.
.
'त्या कातरवेळी' हे नांव ऐकून तरी शहाण्यासारखे घरी बसायला हवे होते.
.

विषय: 
प्रकार: 

Pages

Subscribe to RSS - कला