कोरीव काम

भुताटकीचा सण आला - हॅप्पी हॅलोविन!!

Submitted by धनश्री on 31 October, 2013 - 13:11

आला, आला, भुताटकीचा आनंदी सण आला. सगळ्यांना हॅप्पी हॅलोविन!! Happy

मागच्या वर्षी हॅलोविनच्या या धाग्याला माबोकरांनी खूप छान प्रतिसाद दिला. तुमच्या प्रोत्साहनाने हुरूप आला. यावर्षी देखील त्याच उत्साहाने आणि त्याच धावपळीत या वर्षीची सजावट केली. भोपळे आणले , चित्रं काढली, आणि कोरीव काम केले. यंदा ही प्रक्रिया टप्प्याटप्प्याने चित्रीत करण्याचा हा प्रयत्न.

सर्वप्रथम शेतातून भोपळे आणले. त्या वरची माती, पालापाचोळा, धुवून टाकला. स्वच्छ झालेले हे टवटवीत भोपळे.
प्रचि १

माझ्या बाबान्चे लाकडातील कोरीव काम

Submitted by deepac73 on 29 March, 2012 - 00:41

ही आहेत माझ्या बाबान्नी केलेली लाकडातील कोरीव कामे
१. 260320121138_1.jpg

ह्या चित्रातली गम्मत कळली का?

२. जुन्या लाकडातून कोरलेली नाव
260320121139_1.jpg

गुलमोहर: 
शब्दखुणा: 
Subscribe to RSS - कोरीव काम