मुक्तस्रोत(Open Source)

जँक फ्लेचर अँन्ड द इनव्हीजीबल ट्रेजर ऑफ किगं बार्बोसा. भाग ६

Submitted by Mayur Mahendra ... on 11 February, 2017 - 12:50

अगदी हवेत विरघळून जावा तसा वेब त्या झाडामागून हळूवार दिसेनासा झाला होता.
त्यांना काहीच कळत नव्हतं. एकतर खाली उतरण्यासाठी अंधारात वाट सापडत नव्हंती. आणी त्यात आता वेबही अचानक गायब झाला होता.
" रॉन मला सांग वेब आपल्याला काहीही न सांगताच कूठे गेला असेल रे "
कसलातरी अंदाज लावण्याच्या अनूंशगाने जँक विचारत असावा. कदाचीत त्याला रॉनचं मत जाणून घ्यायचं होतं.
" तो कूठे गेला ते मला कसं माहीत असणार यार. ऑलरेडी आपल्याला खूपच ऊशीर झालाय. त्यात आपण आता वेबचाच विचार करत राहीलो तर घरी कधी पोहोचणार ?" रॉनही कंटाळल्यामूळे थोडा वैतागूनच बोलत होता.

शब्दखुणा: 

जँक फ्लेचर अँन्ड द इनव्हीजीबल ट्रेजर ऑफ किगं बार्बोसा. भाग ५

Submitted by Mayur Mahendra ... on 9 February, 2017 - 12:45

अचानक जँकची नजर तेथील एका मोठ्या झाडाकडे गेली.
त्याला आठवलं.
ते झाड त्याने याआधीही पाहीलं होतं.
" पण त्यात काय एवढं विशेष कधीकधी दोन झांड एकसारखी तर दिसू शकतातच ना. "
स्वतःशीच पूटपूटत तो पूढे निघाला.
अखेर कंटाळल्यामूळे त्या तिघांनीही पून्हा गप्पा मारण्यास सूरूवात केली.
" तूम्ही कूठे राहता "
ज्युलीने वेबला सहजच विचारलं.
" मी ईथेच......डोगंराच्या पायथ्याशी रोरीस्टर अपार्टमेटंमध्ये राहतो,
आणी तूम्ही "
" आम्ही, आम्ही एरीझोना सोसायटीत "
" तिघंही "
" हो तिघंही " ज्युली

शब्दखुणा: 

जँक फ्लेचर अँन्ड द इनव्हीजीबल ट्रेजर ऑफ किगं बार्बोसा. भाग ४

Submitted by Mayur Mahendra ... on 8 February, 2017 - 09:24

लवकर झोपल्यामूळे रॉनला दूपारी कधी जाग आली कळलंच नाही.
मग थोड्या वेळाने भानावर येत त्याने चहा ठेवला.
हॉलमधील मोठ्या स्लाईड विडोंपाशी बसून ते दोघंही त्या तजेलदार चहाचा आस्वाद घेत सर्वाच्यांच नजरेत भरणाऱ्या हिरव्यागार डोगरांला न्याहाळत बसले होते. दाट झाडीने व्यापलेलं ते विशाल डोंगर पाहून नेहमीच त्याचं कैतूक करावसं वाटत असे. खंरच खूप सूदंर होतं ते.
ईतकं की पाहताक्षणी कोणालाही त्या डोगंरावर जाण्याचा मोह आवरता आला नसता. पण विचार करण्यासारखी गोष्ट म्हणजे जँकने कधीही कोणालाच त्या डोगंरावर गेल्याचं पाहीलं नव्हतं.

शब्दखुणा: 

जँक फ्लेचर अँन्ड द इनव्हीजीबल ट्रेजर ऑफ किगं बार्बोसा. भाग ३

Submitted by Mayur Mahendra ... on 7 February, 2017 - 06:22

" तो नक्की येईल ना आज "
रॉनने लगबगीने गँरेजच्या मालकाला विचारलं
" हो त्याची बाईक तर तो घेऊन जाण्यासाठी रेडी आहे. तो आजच येईल असं त्याने म्हटलं होतं "
" बघूया हा दिलेल्या शब्दाचा किती मान राखतो ते " रॉन
" तो येईपर्यत आपल्याला ईथेच लपून राहावं लागेल " ते दोघंही जण गँरजमधील एका गाडीच्या आडोशाला लपून त्याची वाट पाहत होते.
" तो आला की तूम्ही आम्हाला लगेच ईशारा करा "
" हो " गँरेजच्या मालकाने मान डोलवली.
" खरंतर खूपच ऊशीर झालाय त्याने सहा ची वेळ ठरवली होती आणी आता सात वाजत आलेत " रॉन

शब्दखुणा: 

जँक फ्लेचर अँन्ड द इनव्हीजीबल ट्रेजर ऑफ किगं बार्बोसा.भाग २

Submitted by Mayur Mahendra ... on 6 February, 2017 - 09:57

" जँक जँक "
तीच्या आवाजात काळजी होती अगदी टायटानीक चिञपटातल्या रोस सारखी. तो मधूर आवाज कानी पडताच नकळत त्याचे डोळे पाणावले. बिचारा पापणीची उघडझाप करून समोर पाहण्याचा निष्फळ प्रयन्त करत होता परंतू त्याला काहीच स्पष्ट दिसेना तरीही त्याच्या नजरेतून ती वाचू शकली नाही. तीचा तो नाजूक प्रेमळ स्पर्श त्याला केव्हांच जाणवला होता.
" ज्यूली तू आलीस ना आता जँक कसा लवकर ठणठणीत बरा होतो की नाही ते बघ "

शब्दखुणा: 

जँक फ्लेचर अँन्ड द इनव्हीजीबल ट्रेजर ऑफ किगं बार्बोसा. भाग १

Submitted by Mayur Mahendra ... on 6 February, 2017 - 03:21

टि्ग टि्ग Sssss, टि्ग टि्ग Sssss, टि्ग Sssss, टि्ग टि्ग Sssss, टि्ग टि्ग Sssss
आपल्या आवडत्या आकाशी रंगाच्या शर्टची बटणं लावत फोन रिसीव्ह करण्यासाठी तो धावतच हॉलमध्ये आला.
"हँलो, यस प्लीझ जँक स्पीकीगं" ऊत्साहाच्या भरात फोन उचलून त्या वेड्यानं अगोदरच प्रतीउत्तर दीलं. आणी मग अचानकच समोरून येणारा रडवेला आवाज कानी पडताच त्याच्या चेहऱ्यावर हळूहळू गंभीरतेचे भाव पसरू लागले
रॉकीच्या आईने फोन केला होता त्याला, त्या रडतच रॉकी हरवल्याची दूखःद बातमी सांगत होत्या.
" बघ ना जँक तूझ्या ओळखीने जर काही होत असेल तर.. "

शब्दखुणा: 

वर्ष आले,वर्ष गेले..हे खरे...

Submitted by सत्यजित... on 30 December, 2016 - 17:59

हे बरे झाले तुझेही फावले...
ग्लास वेटरने तुझेही लावले!

टेबलावर स्नॅक्स होते फार पण...
नाव ओठांनी तिचे मी चावले!

फार नाही घेत मी थोडीच दे...
ओठ तृष्णेला अता लल्हावले!

मी जरासा झिंगलेला पाहुनी...
केवढे कुत्रे उरावर धावले!

वर्ष आले,वर्ष गेले..हे खरे...
'त्या' क्षणाच्या आत सारे मावले!

—सत्यजित

‘प्रगती’चा प्रवास

Submitted by पराग१२२६३ on 14 December, 2016 - 11:04

बऱ्याच दिवसांनंतर पुणे-मुंबई प्रवासाचा योग आला. अर्थातच प्रवासाच्या काही दिवस आधीच ‘१२१२६ अप प्रगती एक्सप्रेस’चे आरक्षण करून ठेवले होते. नेहमीच्या सवयीप्रमाणे आपल्या गाडीच्या वेळेच्या किमान दोन-तीन तास आधी स्टेशन गाठण्याचा इरादा याहीवेळी होता. पण पुण्यात उपनगरात राहणाऱ्या सामान्य नागरिकांना दिवसातले काही विशिष्ट तास सोडले, तर तसे करणे कठीणच. घरापासून स्टेशनपर्यंत जाण्या-येण्यासाठी बस किंवा रिक्षासारख्या सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेवर विसंबून असलेल्यांची अशी स्थिती असते. पुणे वाढले आहे आणि नुसते विस्तारतच आहे.

मजेशीर अनुभव

Submitted by kokatay on 10 November, 2016 - 16:10

आज माझ्या चिट्ठी मध्ये लिहिले आहे ते “ मजेशीर अनुभव “ चिठ्ठी पाहून बऱ्याच गोष्टी आठवतात. ६०-७० दशकाच्या दरम्यान जे लोकं भारतातून अमेरिकेत आले त्यांना पुष्कळ कडू-गोड परिस्थितीतून जावं लागलं. कारण, त्या वेळेस आजच्या सारख इंटरनेट नव्हतं. त्यामुळे अमेरिकेतल्या रोज च्या जीवनाबद्दल काहीच कल्पना नसायची .

शब्दखुणा: 

पुणे कोल्हापूर पॅसेंजरचा प्रवास (भाग १)

Submitted by पराग१२२६३ on 29 October, 2016 - 09:40

दिवाळी आली होती. दिवाळीसाठी कोल्हापूरला जायचे नक्की झाले होते. नेहमीप्रमाणे जाण्या-येण्यासाठी लोहरथाच्या पर्यायाला पहिली पसंती दिली होतीच. त्याप्रमाणे आरक्षण मिळवायचा प्रय.त्न करून पाहिला. पुण्य़ाहून कोल्हापूरला जाण्यासाठी हल्ली लोहरथाला अनेकांची पसंती मिळत आहे. पूर्वी या प्रवासाला महामार्गापेक्षा बराच वेळ लागतो, या कारणाने अनेक जण या पर्यायाकडे तशी पाठच फिरवत असत. म्हणून कोयनेचे तर कधीही आरक्षण मिळत असे. सह्याद्री त्यातल्या भरत असे. पण गेल्या 4-5 वर्षांमध्ये परिस्थिती बरीच बदलली आहे. त्यामुळे मला 3 आठवडे आधीही कोयनेचे आरक्षण मिळू शकले नाही.

Pages

Subscribe to RSS - मुक्तस्रोत(Open Source)