लढा

कोरोना विरुद्धच्या लढ्यात आपण , तुम्ही आम्ही काय करू शकतो

Submitted by विक्रमसिंह on 29 March, 2020 - 03:54

आपल्यापैकी बहुतेकांच्या आयुष्यात पारंपारीक युद्ध कधी वेशीवर आले नव्हते. आता हे जैवीक तर उंबरठ्यावर आले आहे. एकत्रपणे लढूया.

आताच एक राष्ट्रीय स्तरावरची वेबीनार ऐकली. सरकारच्या सर्व संस्था, संरक्षण यंत्रणा अगदी युद्धपातळीवर सर्व्शक्तिनिशी कोरोनाविरूद्धच्या लढ्यात उतरली आहेत याबद्दल माझ्या मनात कोणतीही शंका नाही. आपण सरकारच्या सर्व आदेशाचे तंतोतंत पालन करून आपले कर्तव्य बजावून आपण आजारी पडून आणखी एक भार बनत नाही ना हे पाहिले पाहिजे..

पंतप्रधान निधीला मदत तर करू शकतोच. ती सर्वांनी करावी. अगदी फूल ना फुलाची पाकळी. खारीचा वाटा का होईना.

विषय: 
शब्दखुणा: 

द्वंद्व..(सुधारित)

Submitted by मन्या ऽ on 30 August, 2019 - 03:26

द्वंद्व..(सुधारित)

द्वंद्व..
www.maayboli.com/node/71219

होकार नकाराच्या
खेळात; नकाराचा
विजय झाला
बुद्धी आणि मनाच्या
द्वंद्वात; बुद्धीचा
विजय झाला

विजय झाला असला
तरी मन घायाळ
झाले; आठवांरुपी
मनावर आज
ओरखडे उमटुन गेले

होते घुसमट
या मनाची
कोणी ठेवेल का
कधी जाण याची?

अपेक्षांचा बोजवारा
वाहताना
किती द्यायची ती
उत्तरे त्या छळणार्या
विखारी नजरांना

शब्दखुणा: 

द्वंद्व-अनंत मनोहर

Submitted by mi_anu on 10 May, 2016 - 12:54

एन आय सी यु..निओनेटल आय सी यु.
ही खोली म्हणजे आयुष्यातला एक मोठा आनंद एका कुटुंबाला मिळता मिळता अचानक समोर आलेली टांगती तलवार.असे निरागस नवजात जीव ज्यांना आजार म्हणजे काय हेच माहिती नाही, आजाराशी लढण्याची शक्ती अद्याप आलेली नाही.आपली काळजी करणारी, आपल्याला आधीपासून ओळखत असलेली ही व्यक्ती कोण आहे तेही ओळखीचं नाही.पण त्यांना आयुष्यातला हा पहिला लढा रोगांशी, इन्फेक्शनशी देऊन चिवटपणे या खोलीतून बाहेर यायचं आहे.खर्‍या जगातले इतर लढे लढायला.

Subscribe to RSS - लढा