थंडी

थंडी

Submitted by अमृत जोशी on 19 November, 2019 - 05:06

थंडी अशी कडाक्याची, त्यात जाग विरघळणारी...
गार हवा घेउन गिरकी, अंगची उब चुरगळणारी..
दुपार होता उन्हामधे, पाउल जरासं घेउन मागे..
रात्रीच्या गर्भातून बेफाम, रोजच्या रोज उलगडणारी.. [१]

पहाटेचे दाट धुके, नजर त्यात विरघळणारी...
बहरातली पाने-फूले, थंडी क्षणात चुरगळणारी...
शेकोटीच्या अवती-भवती, गारवा जरा टाकुन मागे..
विझल्या राखेवरती अलगद, रोजच्या रोज उलगडणारी..[२]

ती रोज एकटीच, अभाळभर पसरून हात..
ती एवढी शक्त की, उन्हालाही देते मात..
थंडी अशी कडाक्याची, अवती भवती सळसळणारी...
तरी जपते बर्फा-खाली, नदी खोल झुळझुळणारी... ! [३]

शब्दखुणा: 

फोडणीचे पोहे - भाज्या घालून

Submitted by योकु on 29 December, 2016 - 10:18
लागणारा वेळ: 
३० मिनिटे
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 

थंडीतली लोणची :आवळ्याचे लोणचे

Submitted by मानुषी on 8 December, 2014 - 01:14
लागणारा वेळ: 
१५ मिनिटे
पाककृती प्रकार: 

विंटर वूड्स २०१३-१४ (अमेरिकेतील हिवाळा)

Submitted by तन्मय शेंडे on 20 February, 2014 - 23:18

अमेरिकेतील हिवाळ्याच्या काही प्रची.

प्रचि १ : स्नो बर्ड - Tufted Titmouse.
Snow_2014_1.jpgप्रचि २ : हिरन्ना .... समझ बूझ बन चरना
Snow_2014_2.jpgप्रचि ३ : white-tailed deer
ही हरणं अगदी माणसाळली आहेत, ७-८ फूट लांब असली तरी पळत नाहीत.
Snow_2014_3.jpgप्रचि ४ : Guards of winter

शब्दखुणा: 

वाफाळलेला कटींग चहा .. !!

Submitted by तुमचा अभिषेक on 12 January, 2014 - 05:19

शनिवारची संध्याकाळ, सात-साडेसातचा सुमार, नेहमीपेक्षा बरीच रिकामी ट्रेन. हा थंडीचा प्रताप म्हणून ट्रेन रिकामी, की ट्रेन रिकामी असल्याने वारा अंगाला येऊन जास्तच झोंबत होता माहीत नाही. पण खिडक्या बंद करूनही सुरसुरत आत शिरत होता. किंबहुना बारीकश्या फटीतून तीरासारखा अंगावर झेपावत होता. कसलाही आवाज न करता. जे चार चौदा सहप्रवासी होते त्यांची वार्‍याचा विरुद्ध दिशेला बसायला मारामारी चालू होती. कसलेही भांडण न करता. निदान उबेसाठी म्हणून कोणाच्या तरी सोबतीची गरज यावेळी भासते तसे माझ्याबरोबर कोणी नव्हते.

विषय: 
शब्दखुणा: 

थंडीतील आहार

Submitted by Geetanjalee on 7 February, 2013 - 03:41

हिवाळा कोणाला आवडत नाही? हिवाळा हा बल देणारा ,आरोग्य वाढवणारा काळ.

खा,प्या, मजा करा !!!

हिवाळ्यात मस्त दणकून भूक लागते आणि छान पचतेही . या ऋतूत दोन्ही वेळा भरपूर प्रमाणात आहार घ्यावा.

मी इथे काही पौष्टिक खुराक देत आहे जो काहीजण घेत असतीलच .. फक्त थंडी साठीच असा नव्हे , कधीही आवडेल असा...

चल मग तुमच्याही पाककृती येउद्या

मुगाचे कढण

१ वाटी मूग शिजवून , १ चमचा जिरेपूड, हिंग , मीठ

मूग शिजवून , त्यातील पाणी चाळणीने गळून घ्यावे , मूग बारीक करून घ्यावे , काढलेले पाणी घालून एकजीव करावे .तुपात हिंग, जिरेपूड घालून गरम गरम सूप सारखे प्यावे .

विषय: 
शब्दखुणा: 

थंडी माघाची

Submitted by पाषाणभेद on 18 January, 2012 - 14:43

थंडी माघाची

थंडी पडलीया माघाची
राया माघाची
घाई करा तुमी येण्याची ||धृ||

लवकर या हो
जवळ घ्या हो
जरातरी फिकीर करा वेळेची ||

नका नका आसं करू नका
जिव माझा फुका जाळू नका
एकटेच का दुर र्‍हाता तिथं
पेटवा शेकोटी माझ्या ज्वानीची ||

थंडीनं जिव केला येडापिसा
उन उन उबेला जवळी बसा
हातावर हात आन पायावर पाय
पहा चोळून राहिलेय मी केव्हाची ||

कालचा दिस आठवा ना
रुसवा गोडीनं मिटवा ना
आणलय काय दावून जरा
मुठ उघडा हाताची ||

- पाभे

गुलमोहर: 
शब्दखुणा: 

युगलगीत: गार गार वारा अंगाला झोंबला

Submitted by पाषाणभेद on 25 November, 2011 - 19:16

युगलगीत: गार गार वारा अंगाला झोंबला

तो:
गार गार वारा अंगाला झोंबला
तुझी साथ हाय माझ्या उबार्‍याला

ती:
नका जावू पुढं थांबा की थोडं
आसं शोभत नाय तुम्हाला

तो:
आगं तू येडी का खुळी
काय बोलतीया अवेळी
आगं काय म्हनू मी तुला?

ती:
काल रातीला एकटीच व्हते
घरात नव्हतं कुनी
तुमी यावं आसं वाटलं
पन आला नाय तुमी
आज आला तर थांबा थोडं
गुलुगुलु बोलू गोड गोड
गुलाबी थंडीचा मोसम ह्यो आला

तो:
आंगाश्शी..गार गार वारा अंगाला झोंबला
तुझी साथ हाय माझ्या उबार्‍याला

तो:
देव देव कराया नवस बोलाया

गुलमोहर: 
Subscribe to RSS - थंडी