युगलगीत

युगलगीत: ओठ गुलाबी काय नकळत बोलले

Submitted by पाषाणभेद on 8 January, 2012 - 17:58

युगलगीत: ओठ गुलाबी काय नकळत बोलले

तो:
ओठ गुलाबी काय नकळत बोलले
ती:
अं हं
तुझ्यासाठीच ते रे नकळत विलगले

तो:
संध्या आज का फुलूनी आली
रंग तांबडे सोनेरी ल्याली

ती:
दिवसा रातीच्या मिलनवेळी
संध्या असली फुलूनी आली
लाजलाजूनी बघ झाली वेडी
त्या लाजेने गाल तिचे आरक्त रंगले

तो:
पाण्यावरचे तरंग का हालती डुलती
तरंगातूनी काय कोणता संदेश वदती

ती:
शांत पाण्याला जीवन देण्या
तरंग असले आले जन्मा
जळात ते जवळी राहून
लडीवाळ काही गोड गुपीत बोलले

तो:
फुले माळलीस तू या वेणी
गंध तयांचा गेला रानी

ती:
भ्रमर झाला बघ तो वेडा

गुलमोहर: 

युगलगीत: गार गार वारा अंगाला झोंबला

Submitted by पाषाणभेद on 25 November, 2011 - 19:16

युगलगीत: गार गार वारा अंगाला झोंबला

तो:
गार गार वारा अंगाला झोंबला
तुझी साथ हाय माझ्या उबार्‍याला

ती:
नका जावू पुढं थांबा की थोडं
आसं शोभत नाय तुम्हाला

तो:
आगं तू येडी का खुळी
काय बोलतीया अवेळी
आगं काय म्हनू मी तुला?

ती:
काल रातीला एकटीच व्हते
घरात नव्हतं कुनी
तुमी यावं आसं वाटलं
पन आला नाय तुमी
आज आला तर थांबा थोडं
गुलुगुलु बोलू गोड गोड
गुलाबी थंडीचा मोसम ह्यो आला

तो:
आंगाश्शी..गार गार वारा अंगाला झोंबला
तुझी साथ हाय माझ्या उबार्‍याला

तो:
देव देव कराया नवस बोलाया

गुलमोहर: 

युगलगीतः नको नको नको नको नको

Submitted by पाषाणभेद on 11 January, 2011 - 00:35

हे युगलगीत थोडेसे बॉलीवूड स्टाईल असल्याने हिंदी- मराठी मिक्स आहे. समजून घ्या.

युगलगीतः नको नको नको नको नको

लडकी:
नको नको नको नको नको, मेरी तरफ तू ऐसा देखू नको
शरम कर जरा ऐसे देखकर, दायी आँख तू मारू नको ||धृ||

लडका:
मैं ना तुझे देखू, तुही मुझे देखे, मैं किधरभी देखू, मुझे कौन रोके
मेरी मारी आँख तुझे दिखती है तो, तू मेरी तरफ देखू नको
नको नको नको नको नको, मेरे तरफ तू ऐसा देखू नको ||१||

लडकी:
कोल्याची पोरगी मी रे, चमचम मछली जैसी
संमींदरात तैरती, कितीबी येंवू दे भरती

गुलमोहर: 

युगलगीतः मी सिता अन तुमी माझं राम

Submitted by पाषाणभेद on 2 October, 2010 - 14:01

युगलगीतः मी सिता अन तुमी माझं राम

हिरो:
तुझ्या डोईचे केस हाय लांब लांब लांब
तुझ्या डोईचे केस हाय लांब
तू कोनाची प्वार हाय सांग सांग सांग
तू कोनाची प्वार हाय सांग ||१||

हिरोईन:
तू वांड पोरगा या गावचा, जा रे तू लांब लांब लांब
वांड पोरगा गावचा, जा रे तू लांब
माझ्या बापाच्या नावाशी काय तुझं काम काम काम
माझ्या बापाच्या नावाशी काय काम ||२||

हिरो:
तरणी ताठी पोर चालली, ठुमकत तू रस्त्यानं

गुलमोहर: 
Subscribe to RSS - युगलगीत