पारंपारीक मराठी

पणजीआज्जीच्या पाककृती - काळे पोलीस

Submitted by मेधावि on 13 September, 2022 - 01:38
प्रत्यक्षात लागणारा वेळ: 
१० मिनिटे
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 
शब्दखुणा: 

खाऊगल्ली - आजचा मेनू - (५)

Submitted by mrunali.samad on 11 September, 2022 - 12:05
प्रत्यक्षात लागणारा वेळ: 
५ मिनिटे
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 

अळूची भाजी

Submitted by स्वाती_आंबोळे on 20 August, 2022 - 16:52
प्रत्यक्षात लागणारा वेळ: 
२५ मिनिटे
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 
शब्दखुणा: 

वांगी भात

Submitted by लंपन on 25 May, 2022 - 09:06
प्रत्यक्षात लागणारा वेळ: 
२० मिनिटे
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 
शब्दखुणा: 

सुरळी वडी

Submitted by लंपन on 23 March, 2022 - 09:04
प्रत्यक्षात लागणारा वेळ: 
३० मिनिटे
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 

होळी रे होळी, पुरणाची पोळी!

Submitted by देवीका on 14 March, 2022 - 01:09
प्रत्यक्षात लागणारा वेळ: 
२ तास
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 
शब्दखुणा: 

पालकाची पातळ भाजी

Submitted by अस्मिता. on 19 February, 2022 - 20:32
प्रत्यक्षात लागणारा वेळ: 
४० मिनिटे
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 

कोहळ्याचे सांडगे आणि इतर वाळवणीचे पदार्थ

Submitted by BLACKCAT on 31 January, 2022 - 07:27
प्रत्यक्षात लागणारा वेळ: 
१५ मिनिटे
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 

राघवदास लाडू

Submitted by भास्कराचार्य on 30 December, 2021 - 10:19
राघवदास लाडू
प्रत्यक्षात लागणारा वेळ: 
१.५ तास
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 

भेंडीची वेगळ्या पद्धतीची भाजी

Submitted by अश्विनीमामी on 28 December, 2021 - 23:30
प्रत्यक्षात लागणारा वेळ: 
१० मिनिटे
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 

Pages

Subscribe to RSS - पारंपारीक मराठी