पारंपारीक मराठी

वांग्यांची लसूणी भाजी

Submitted by योकु on 11 December, 2019 - 15:09
लागणारा वेळ: 
३० मिनिटे
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 

बटाट्याचं भरीत

Submitted by वावे on 3 December, 2019 - 22:32
लागणारा वेळ: 
१० मिनिटे
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 
शब्दखुणा: 

लाल भोपळ्याचं भरीत

Submitted by योकु on 26 November, 2019 - 17:27
लागणारा वेळ: 
३० मिनिटे
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 
शब्दखुणा: 

तिळाची कोरडी चटणी

Submitted by योकु on 21 November, 2019 - 17:26
लागणारा वेळ: 
१५ मिनिटे
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 
शब्दखुणा: 

मुळ्याची कोशिंबीर

Submitted by योकु on 21 November, 2019 - 16:22
लागणारा वेळ: 
१५ मिनिटे
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 

पावभाजी!!! 14 किलो भाज्यांची

Submitted by ShitalKrishna on 7 November, 2019 - 03:10
लागणारा वेळ: 
३ तास
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 

ज्वारीची झटपट आंबील

Submitted by योकु on 23 October, 2019 - 15:44
लागणारा वेळ: 
४५ मिनिटे
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 
शब्दखुणा: 

तिखट कडकणी by Namrata's CookBook : १७

Submitted by Namokar on 4 October, 2019 - 04:10
लागणारा वेळ: 
४० मिनिटे
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 
शब्दखुणा: 

डाळ-मेथ्यांची उसळ/ भाजी

Submitted by योकु on 27 August, 2019 - 16:20
लागणारा वेळ: 
३० मिनिटे
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 
शब्दखुणा: 

Pages

Subscribe to RSS - पारंपारीक मराठी