पारंपारीक मराठी

वांगी भात

Submitted by लंपन on 25 May, 2022 - 09:06
प्रत्यक्षात लागणारा वेळ: 
२० मिनिटे
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 
शब्दखुणा: 

सुरळी वडी

Submitted by लंपन on 23 March, 2022 - 09:04
प्रत्यक्षात लागणारा वेळ: 
३० मिनिटे
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 

होळी रे होळी, पुरणाची पोळी!

Submitted by देवीका on 14 March, 2022 - 01:09
प्रत्यक्षात लागणारा वेळ: 
२ तास
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 
शब्दखुणा: 

पालकाची पातळ भाजी

Submitted by अस्मिता. on 19 February, 2022 - 20:32
प्रत्यक्षात लागणारा वेळ: 
४० मिनिटे
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 

कोहळ्याचे सांडगे आणि इतर वाळवणीचे पदार्थ

Submitted by BLACKCAT on 31 January, 2022 - 07:27
प्रत्यक्षात लागणारा वेळ: 
१५ मिनिटे
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 

राघवदास लाडू

Submitted by भास्कराचार्य on 30 December, 2021 - 10:19
राघवदास लाडू
प्रत्यक्षात लागणारा वेळ: 
१.५ तास
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 

भेंडीची वेगळ्या पद्धतीची भाजी

Submitted by अश्विनीमावशी on 28 December, 2021 - 23:30
प्रत्यक्षात लागणारा वेळ: 
१० मिनिटे
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 

हिरव्या मिरच्यांची भाजी!

Submitted by योकु on 13 December, 2021 - 13:20
प्रत्यक्षात लागणारा वेळ: 
४५ मिनिटे
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 

उपासाच्या शेवयांची खीर

Submitted by किल्ली on 14 November, 2021 - 23:02
प्रत्यक्षात लागणारा वेळ: 
१५ मिनिटे
प्रादेशिक: 

खमंग कुरकुरीत शेव

Submitted by मनीमोहोर on 31 October, 2021 - 05:08
Shev,  मराठी शेव
प्रत्यक्षात लागणारा वेळ: 
२५ मिनिटे
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 
शब्दखुणा: 

Pages

Subscribe to RSS - पारंपारीक मराठी