चटणी, कोशिंबीर, लोणचे

लसणाच्या पातीची चटणी

Submitted by मनस्विता on 12 February, 2019 - 04:41
लागणारा वेळ: 
१५ मिनिटे
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 

मिरची तूफान

Submitted by योकु on 20 December, 2018 - 10:14
लागणारा वेळ: 
२० मिनिटे
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 
शब्दखुणा: 

पुडचटणी

Submitted by किल्ली on 9 December, 2018 - 14:08
लागणारा वेळ: 
३० मिनिटे
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 

कमळफुलाची चटणी

Submitted by मनिम्याऊ on 17 August, 2018 - 14:01
लागणारा वेळ: 
५ मिनिटे
पाककृती प्रकार: 

नाकारडे

Submitted by प्रमोद् ताम्बे on 26 April, 2018 - 20:22
लागणारा वेळ: 
१५ मिनिटे
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 
शब्दखुणा: 

कांदा-कैरीची चटणी (शिजवलेली)

Submitted by maitreyee on 25 January, 2018 - 13:05
लागणारा वेळ: 
२५ मिनिटे
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 

दोडक्याची चटणी

Submitted by तृप्ती आवटी on 5 October, 2017 - 18:52
लागणारा वेळ: 
१५ मिनिटे
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 

Pages

Subscribe to RSS - चटणी, कोशिंबीर, लोणचे