शाकाहारी

व्हेज, vegetarian

ज्वारीच्या भाकरीचा गोपाळकाला

Submitted by प्रमोद् ताम्बे on 14 September, 2020 - 04:44
लागणारा वेळ: 
५ मिनिटे
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 
शब्दखुणा: 

दुधी भोपळ्याचे सूप

Submitted by मुक्ता_लेले on 11 September, 2020 - 13:45
लागणारा वेळ: 
१५ मिनिटे
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 

गोवारीची (गवारीची) भाजी (एक निराळा प्रकार)

Submitted by योकु on 8 September, 2020 - 13:53
लागणारा वेळ: 
३० मिनिटे
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 
शब्दखुणा: 

झणझणीत कोल्हापुरी भरले गोळे अन मोदक रस्सा

Submitted by VB on 6 September, 2020 - 07:31
modak rassa
लागणारा वेळ: 
१ तास
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 

रव्याच्या उकडीचे मोदक (Easy Recipe for beginners)

Submitted by ShitalKrishna on 23 August, 2020 - 15:44
ravyachya ukadiche modak
लागणारा वेळ: 
४५ मिनिटे
प्रादेशिक: 

Pages

Subscribe to RSS - शाकाहारी