शाकाहारी

व्हेज, vegetarian

सौदेनडीयन लाल चटणी

Submitted by सान्वी on 3 December, 2019 - 23:22
लागणारा वेळ: 
१० मिनिटे
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 

बटाट्याचं भरीत

Submitted by वावे on 3 December, 2019 - 22:32
लागणारा वेळ: 
१० मिनिटे
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 
शब्दखुणा: 

लाल भोपळ्याचं भरीत

Submitted by योकु on 26 November, 2019 - 17:27
लागणारा वेळ: 
३० मिनिटे
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 
शब्दखुणा: 

मुलीगटवानी सूप / मलिगटानी सूप

Submitted by BLACKCAT on 22 November, 2019 - 12:32
लागणारा वेळ: 
२५ मिनिटे
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 
शब्दखुणा: 

तिळाची कोरडी चटणी

Submitted by योकु on 21 November, 2019 - 17:26
लागणारा वेळ: 
१५ मिनिटे
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 
शब्दखुणा: 

मुळ्याची कोशिंबीर

Submitted by योकु on 21 November, 2019 - 16:22
लागणारा वेळ: 
१५ मिनिटे
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 

Pages

Subscribe to RSS - शाकाहारी