गद्यलेखन

टॕटू --४

Submitted by रंगिला on 6 June, 2022 - 02:50

टॕटू -- https://www.maayboli.com/node/81646
टॕटू -- २ - https://www.maayboli.com/node/81647
टॕटू -- ३ https://www.maayboli.com/node/81719

या तीन कथा न वाचता लिंक लागणे शक्य नाही.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

शब्दखुणा: 

वेगळा भाग - १३

Submitted by निशा राकेश on 5 June, 2022 - 15:32

भाग – १३

बाबूचा लहान भाऊ चंदू हा आईच्या हातून मार खात होता , आणि जोरजोरात किंचाळत होता ,

बाबू पळतच घरी शिरला , आई च्या हातात लाटण होत , आणि चंदू माराच्या भीतीने खाटेखाली जाऊन दडून बसला होता.

बाबू ने आधी आईच्या हातातल लाटण घेतल , “ आई काय झाल , का मारतेय तू चंदू ला “

“विचार , तूच विचार , शाळा सोडून कुठे जातो रोज , उनाडक्या करत फिरतो , “

“चंदू , आधी बाहेर ये तू , ये आई नाही मारणार तुला , मी आहे ना “

चंदू रागारागातच बाहेर आला , आणि बाबू कडे प्रचंड रागाने बघत तो खाटे च्या कोपर्याशी जाऊन बसला.

शब्दखुणा: 

अच्छा बुरा--( वीक एंड लिखाण )

Submitted by निशिकांत on 4 June, 2022 - 10:58

कधी कधी माणूस कोणत्याही गोष्टीवर गंभीरपणे विचार करण्यास मजबूर होतो. जर आयुष्यात घडलेल्या घटनांचा विचार केला तर हे चांगलेच ध्यानात येईल. सहजासहजी या घटना ध्यानात येत नाहीत कारण आपल्याला त्या अंगवळणी पडलेल्या असतात.

असे देश, अशी नावे !

Submitted by कुमार१ on 2 June, 2022 - 03:30

संपूर्ण जगाचा नकाशा न्याहाळणे हा एक छान विरंगुळा असतो. आज अखेरीस जगभरात एकूण १९६ देश असून याव्यतिरिक्त ‘देशा’चा दर्जा न मिळालेली अनेक बेटे किंवा भूभाग आहेत. (देशांच्या एकूण संख्येबाबत 195 ते 249 असे विविध अंक जालावर वाचायला मिळतात; तूर्त तो विषय नाही). नकाशातून जगातले एखादे अपरिचित शहर शोधण्याचा खेळ शालेय जीवनात बऱ्यापैकी खेळला जातो. गेले काही महिने https://worldle.teuteuf.fr/ या संकेतस्थळावर ‘नकाशावरून देश ओळखा’ हा दैनंदिन खेळ सादर केला जातो. तो नियमित खेळत असताना बऱ्याच अपरिचित देशांचा परिचय झाला.

शब्दखुणा: 

वेगळा भाग - १२

Submitted by निशा राकेश on 31 May, 2022 - 17:14

भाग – १२

बायडाला आणि बाबुला एकत्र पहिल्या नंतर त्या रात्री जेव्हा दादा घरी आले तेव्हा त्यांनी आल्या आल्या बाबू ची चौकशी सुरु केली ,
त्यांना तो त्याच्या नेहमीच्या ठिकाणी झोपायला गेला हे समजल्यावर ते तसेच उठून त्याच्या कडे गेले .
बाबू ला झोप लागतच होती कि त्यांना शेजारी कोणीतरी येऊन बसलय अशी चाहूल लागली आणि सोबत दारू चा वास देखील आला.

“ झोपलास व्हय र “ दादांनी त्याच पांघरून उघडून विचारल .

दादांचा आवाज कानावर पडताच तो उठून बसला , त्याला काही समजेना ह्यावेळी दादा आणि इथ ,

“ काय झाल दादा काही काम होत का माझ्या कडे”

शब्दखुणा: 

मखमली तलत महमूद--(वीक एंड लिखाण)

Submitted by निशिकांत on 21 May, 2022 - 09:53

गेल्या आठवड्यात दोन महत्वाच्या घटना होत्या. पहिला मातृदिन आणि दुसरा म्हणजे महान गायक तलत महमूद याची पुण्यतिथी. वीक एंड लिखाणात गेल्या रविवारी आईवर लिहिले, आज तलत महमूद बद्दल लिहिण्याचा विचार घोळत होता. आज तोच प्रयत्न करणार आहे.

Pages

Subscribe to RSS - गद्यलेखन