गद्यलेखन

।।मेलेलं कोंबडं।।। (भाग १)

Submitted by mi manasi on 18 August, 2020 - 10:31

।।मेलेलं कोंबडं।।
(भाग १)

मालकांनी दिलेल्या पगाराच्या नोटा न
मोजताच तशाच हातात गुंडाळून जुई शिलाई मशीनजवळ -आपल्या जागेवर येऊन बसली. तिने मूठ उघडून पाहिली... पाच हजार असतील. हे फारतर एक महिना पुरतील पुढे काय?...

मागच्याच महिन्यात शिंदेकाकूंनी डब्याचे पैसे वाढवून पंच्याहत्तर रुपये केले. दोन
वेळचे एकशे पन्नास.. म्हणजे आता महिन्याचे चार हजार पाचशे होतील …फक्त पाचशे उरतील. इथे दोन वेळा चहा तरी फुकट मिळत होता. सकाळी आल्यावर डब्यातल्या दोन चपात्या खाल्ल्या कि सकाळचा नाश्ता होत होता...

शब्दखुणा: 

डॉक्टर ननवरे--- एक मॅड सायंटिस्ट

Submitted by प्रभुदेसाई on 18 August, 2020 - 02:47

जो माणूस झोपलेला असतो त्याचे विज्ञान आणि तंत्रज्ञान त्याच्या कुशीत झोपलेले असते. जो माणूस आळस झटकून उभा राहतो त्याचे विज्ञान आणि तंत्रज्ञान उभे रहाते. जो माणूस चालत असतो त्याचे विज्ञान आणि तंत्रज्ञान त्याच्या बरोबर चालत रहाते. जो माणूस पळत असतो त्याचे विज्ञान आणि तंत्रज्ञान त्याच्या पाठोपाठ पळत असते.
-------- इति प्रसिद्ध जपानी तत्वज्ञ मी (१५२४-१५९७)

शब्दखुणा: 

ओव्हरटाईम- भूत कथा

Submitted by बिथोवन on 17 August, 2020 - 10:43

वन फॉर द रोड असे म्हणून मी तो ओल्ड मंकचा पेग रिचवला आणि ३१ डिसेंबरच्या पार्टीला जमलेल्या सगळ्यांचा निरोप घेऊन पार्किंग मध्ये आलो. पाय जड झाले होते आणि मी गाडी कुठे पार्क केलीय तेही कळत नव्हतं. इथे तिथे शोधल्यावर शेवटी सापडली कार एकदाची. मी दार उघडून आत मध्ये धाडकन् बसलो. स्वतःला सावरायचा प्रयत्न केला. जरा वेळ डोळे मिटले पण चक्कर जास्त झाली. रुमाल भिजवून कपाळाला लावला तेंव्हा जरा बरं वाटलं.

कोरोनास करुणा येईल तुझी !

Submitted by चामुंडराय on 16 August, 2020 - 13:09

हॅलो मंडळी,

या, उरा उरी भेटूया. नको म्हणताय? नाहीतरी आजकाल तुम्ही एकमेकांना उरा उरी कुठे भेटता ! समस्त मंडळी छान ढेरी बाळगून असतात त्यामुळे उरा उरी च्या ऐवजी ढेरा ढेरी भेटणेच होते, नाही का? कमीत कमी हस्तांदोलन तरी करूयात. तेही नको? लांबूनच नमस्कार करताय? म्हणजे तुमचे नाव सुशील दुष्यंन्त सिंग आहे वाटते? हरकत नाही, तुमच्यात एकी नाही काहीतरी कारण काढून घराबाहेर पडताय त्यामुळे या ना त्या मार्गाने मी येईलच मी तुम्हाला भेटायला.

फ्रॉम बेंगाल विथ लव्ह!

Submitted by एविता on 16 August, 2020 - 02:47

त्या दिवशी शुक्रवार एक मे आणि सुटीचा दिवस होता. मी आणि माई सकाळी दुसऱ्यांदा डायनिंग टेबलवर चहा पीत बसलो होतो. " अगं तेवढं ते कलिंगड चिरून ठेवशील का गं?," माई म्हणाल्या, " जेवल्यानंतर खावूया जरा गार गार फोडी."

"हो माई, चहा घेतला की लगेच चिरते." मी सांगितलं.

मी बेसिनचा नळ उघडला तेंव्हा ऋषि न् पण त्याचा चहा प्यालेला कप घेऊन आला.

" ठेव, मी विसळते." मी त्याला म्हणाले आणि कप विसळून तिथेच कट्ट्यावर पाणी निथळायला पालथे घातले आणि कलिंगड हातात घेत लं.

"ऋ, तो चाकू दे ना.."

त्यानं रॅक वरचा चाकू घेतला.

"धुवून दे."

त्यानं चाकू नळाखाली धरून झटकला.

विद्न्यान कथा. कुठे मिळू शकता

Submitted by नयाहयवह on 15 August, 2020 - 18:51

मायबोली वर का कथा असतील त्याच्या लिंक मिळू शकतील का?

विद्न्यान कथा. कुठे मिळू शकता

Submitted by नयाहयवह on 15 August, 2020 - 18:51

मायबोली वर का कथा असतील त्याच्या लिंक मिळू शकतील का?

मुंबईचा नवरा

Submitted by Rohini Sable on 15 August, 2020 - 13:42

आज आई ल जाऊन 13 दिवस झाले होते. आज पण पप्पा कडचे कोणीच आले नव्हते. आई ज्या वेळी गेली तेव्हा आले होते काका काकी वगैरे पण पप्पा आलेच नाहीत.त्यांना नसेल का कळले आई चे?का वेळच नसेल भेटला त्यांना? लहापणापासूनच ते नव्हते आमच्या बरोबर आणि आता गरज आहे त्यांची तरीसुद्धा नाहीत ते.जाऊदे आता आमचे आम्हाला च जगायचे आहे.
तेवढ्यात फोन वाजतो. सिद्धार्थ चा होता. Siddharth म्हणजे आरतीचा मावस दिर. आज पहिल्यांदाच फोन आलेला होता.
----- वहिनी तुमच्या आई बद्धल कळले खूप वाईट वाटले.पण नाही यायला जमले रोहन दादा ्च््च्च्््च््च्च््च्च््च्च्््च््च्च्््च््च्च्््च््च्च््च्च््च्च्््च््च्च्

आणि लाखो घड्याळे थांबली

Submitted by नितीनचंद्र on 15 August, 2020 - 11:33

Damages_after_2020_Beirut_explosions_1.jpg

बैरूत ही लेबनाॕन ची राजधानी बैरूत ४ आॕगस्ट २०२० ला भयानक स्फोटाने हादरली.

हा स्फोट भुकंप मापनासाठी असलेल्या रिश्टर स्केल मापनानुसार ४.५ या क्षमतेचा होता.

अमोनियम नायट्रेटच्या हजारो टन साठ्याचा स्फोट झाला की कुणी केला हे माहित नाही परंतु लाखो घरांचे नुकसान झाले आहे.

१७१ मृत्यू , ६००० जखमी, तीन लाख लोकांची घरे उध्वस्त, झाली आहेत.

शब्दखुणा: 

Pages

Subscribe to RSS - गद्यलेखन