गद्यलेखन

शशक पूर्ण करा - टोची गुहा - चौबेजी

Submitted by चौबेजी on 11 September, 2021 - 07:53

काहीच सुचत नाहीय. सगळीकडे फक्त अंधारच अंधार. कानावर फक्त पाण्याचा आवाज पडतोय. मनाला एक अनामिक हुरहूर लागून राहिलीय. तेवढ्यात दरवाजा उघडला जातो....

शशक पूर्ण करा-संपल सगळ-SharmiaR

Submitted by SharmilaR on 11 September, 2021 - 01:55

शशक पूर्ण करा-संपल सगळ-SharmiaR.

‘काहीच सुचत नाहीय. सगळीकडे फक्त अंधारच अंधार. कानावर फक्त पाण्याचा आवाज पडतोय. मनाला एक अनामिक हुरहूर लागून राहिलीय. तेवढ्यात दरवाजा उघडला जातो.....’

अमु, उठ लवकर. पाणी आलंय. चटकन आंघोळ वगैरे आटपून घे आणि देवीला जाऊन नमस्कार करून ये.”

शशक पूर्ण करा - हुरहूर - भास्कराचार्य

Submitted by भास्कराचार्य on 10 September, 2021 - 17:13

काहीच सुचत नाहीय. सगळीकडे फक्त अंधारच अंधार. कानावर फक्त पाण्याचा आवाज पडतोय. मनाला एक अनामिक हुरहूर लागून राहिलीय. तेवढ्यात दरवाजा उघडला जातो..... अश्या परिस्थितीत तो दचकून उभा राहिला, तेवढ्यात जोरात त्याच्या मुस्काटीत मारून हॉटेलचा मालक खेकसला, "एः @#$&! तुमकू क्या इदर बैठनेकू लाया क्या? अंदर आर्डर लेने तेरा बाप जायेगा क्या?" ते कळायलाच त्याला पाच सेकंद लागले. आलेल्या झिणझिण्यांतून तो सावरला. डोळे वटारून बघत असलेल्या मालकाकडे भेदरून बघत कसाबसा भेलकांडत पळत गेला. डोळ्यांतून मुके अश्रू वाहत होते.

शशक पूर्ण करा - भान - भास्कराचार्य

Submitted by भास्कराचार्य on 10 September, 2021 - 15:55

काहीच सुचत नाहीय. सगळीकडे फक्त अंधारच अंधार. कानावर फक्त पाण्याचा आवाज पडतोय. मनाला एक अनामिक हुरहूर लागून राहिलीय. तेवढ्यात दरवाजा उघडला जातो..... आणि मी दचकतो. मान वर करून बघतोय तोवर मला काही कळायच्या आतच दिवा लागतो, आणि तीव्र प्रकाशाने माझे डोळे दिपून जातात. माझं थकलेलं डोकं आधीच गरगरलेलं असतं, ते आता काहीच काम देईनासं होतं. तेवढ्यात धाडकन् दरवाजा पुन्हा आपटून "ईईईईः! किती वेळा तुला सांगितलं झोपेत असलास तरी आतला दिवा लावत जा म्हणून??!

शशक पूर्ण करा - बाहेरचं जग - अमितव

Submitted by अमितव on 10 September, 2021 - 10:34

काहीच सुचत नाहीय. सगळीकडे फक्त अंधारच अंधार. कानावर फक्त पाण्याचा आवाज पडतोय. मनाला एक अनामिक हुरहूर लागून राहिलीय. तेवढ्यात दरवाजा उघडला जातो.....

शशक पूर्ण करा-बुंदीचा लाडू-अस्मिता

Submitted by अस्मिता. on 10 September, 2021 - 09:41

काहीच सुचत नाहीय. सगळीकडे फक्त अंधारच अंधार. कानावर फक्त पाण्याचा आवाज पडतोय. मनाला एक अनामिक हुरहूर लागून राहिलीय. तेवढ्यात दरवाजा उघडला जातो....

       आई म्हणाली होती बरं की या खोलीत झोपू नको पण ही वाड्याच्या एका बाजूला , सज्जात लावलेला जुईचा वेल, कसं शांत शांत वाटत होतं पण ........

    किंकाळी......

लेखन स्पर्धा : माझे कोविड लसीकरण - {शर्मिला रणदिवे / SharmilaR}

Submitted by SharmilaR on 10 September, 2021 - 02:13

"लेखन स्पर्धा : माझे कोविड लसीकरण - {शर्मिला रणदिवे / SharmilaR}"

उजवा हात - (कुट्टीची गोष्टं - १)

Submitted by SharmilaR on 30 August, 2021 - 03:04

सकाळी कसल्यातरी खुडबुडीनं कुट्टीला जाग आली. डोळे उघडून बघते तर दोन माणसं मोठी लाकडी खाट उचलून बाहेर नेत होते. पडल्या - पडल्याच तिनं घरभर नजर फिरवली, सगळं घर रिकामं - रिकामं झालं होतं. ती तटकन उठून बसली.

"उठलीस का? सगळे गेलेत पुढे. आपणच राहिलोत फक्त." अन्य बाहेरून धावत येत म्हणाला.

Pages

Subscribe to RSS - गद्यलेखन