गद्यलेखन

विराम - २

Submitted by आस्वाद on 29 January, 2019 - 11:24

इतके दिवसांनी ती मनमोकळं कोणाशी बोलली होती. त्यामुळे मोकळं मोकळं, हलकं हलकं वाटत होतं. मैत्रीण जाताना तिला धीर देऊन गेली, चेहऱ्यावरचं हरवलेलं हसू देऊन गेली. मैत्रीण गेली तशी ती कामाला लागली. बाळ उठायच्या आत तिला जमेल तितकी कामं उरकायची होती. काम करता करता तिचं मन भूतकाळात गेलं.

शब्दखुणा: 

Odd Man Out (भाग २)

Submitted by nimita on 28 January, 2019 - 02:39

" या गं दोघी लवकर जेवायला." नम्रतानी गरमागरम पोळ्या dining table वर ठेवत मुलींना हाक मारली. नेमका त्याच वेळी कुठलासा कार्टून शो सुरू होता. अनुजा नी हळूच विचारलं," आई, आज टीव्ही समोर बसू जेवायला ? फक्त आजचाच दिवस, please !!!" खरं म्हणजे या प्रश्नाचं उत्तर तिला आधीच माहिती होतं.. कारण या बाबतीत नम्रता खूप strict होती. 'प्रत्येक कामासाठी एक जागा ठरलेली आहे. त्यात शक्यतो बदल करायचा नाही."असा तिचा आग्रह असायचा. " जेवण फक्त dining table वर च, तसंच अभ्यास हा फक्त स्टडी टेबल वरच.. कॉटवर लोळत किंवा टीव्ही बघत जेवण किंवा अभ्यास केलेला तिला अजिबात खपायचा नाही.

माझे क्रश (द्विशतशब्दकथा)

Submitted by Aditiii on 27 January, 2019 - 23:49

आज मला तो दिसला, काय क्युट दिसत होता म्हणून सांगू? निळा रंग त्याला शोभून दिसत होता. अर्थात कुठलाही रंग छानच दिसतो. आहेच तो इतका हँडसम. माझी निवड काही अशीतशी नसते. आधीचा पण असाच होता, खरंतर ह्याच्या पेक्षा छान. अगदी बॉलीवूड हिरो. पण काय करायचं? मला समजून घ्यायची, माझ्या बरोबर राहायची त्याची इच्छाच नसायची. सारखा लांबच राहायचा. मी जरा काही बोलायला गेले किंवा काही केलं तरी डोकं फिरल्यासारखं आरडाओरडाच करायला लागायचा. असा राग यायचा ना मला. तशी मी काही वाईट नाही दिसायला आणि सगळ्यांचंच कमी जास्त असतंच. पण माणसाचा स्वभाव पण बघावा ना. पण ह्यांचं आपलं वेगळंच.

Odd Man Out

Submitted by nimita on 26 January, 2019 - 07:39

प्रस्तावना-

आज आपल्या देशाच्या प्रजासत्ताक दिनानिमित्त एक कथा तुम्हां वाचकांसमोर प्रस्तुत करते आहे.

देशासाठी जीवाची बाजी लावून लढणाऱ्या सैनिकाचं देशप्रेम आणि त्याग हा तर जगमान्य आहे. पण अशा प्रत्येक सैनिकाच्या पाठीशी उभा असलेला त्याचा परिवार हा बऱ्याचदा पडद्याआड राहातो.

माझी ही कथा त्या प्रत्येक सैनिकाला आणि त्याच्या परिवाराला समर्पित आहे- त्या परिवारातील सदस्यांच्या त्यागाला, त्यांच्या देशप्रेमाला समर्पित आहे.

जयहिंद !

Odd Man Out (भाग १)

"युनिट ची move आलीये."

संग्राम नी घरात आल्या आल्या नम्रताला सांगितलं.

स्नेहलता !!!!

Submitted by मण - मानसी on 25 January, 2019 - 07:46

सकाळची प्रसन्न वेळ होती.साधारण आठ वाजले असतील.कोवळ्या उन्हामध्ये बाल्कनी मध्ये निवांत पेपर वाचत बसले होते.एवढ्यात माझा मोबाईल रिंग झाला.स्क्रीन वर तरुण च नाव झळकत होत.एवढ्या सकाळी तरुण चा कॉल पाहून मला थोडं आश्चर्य वाटलं. थोड्यात काळजी वाटली सगळं ठीक असेल ना.लता ची तब्बेत ठीक असेल ना.कालच तर बोलले होते मी तिला.एवढ्या सकाळी आलेल्या कॉल ने नको ते सगळे विचार एका क्षणात डोक्यात आले.
मी कॉल उचलला.....

शब्दखुणा: 

अबोली

Submitted by हजारो ख्वाईशे ऐसी on 24 January, 2019 - 09:30

फुलं आवडणारी माणसं असतात. फुलं केसात माळणारीही... फुलांच्या माळा गुंफणारी, तशीच देवाच्या चरणी वाहणारीही. पण तो मात्र फूलवेडा होता. आणि तेही एका अशा फुलासाठी ज्याचा कसलाच गंध नव्हता. अबोली. अबोलीची फुलं त्याला खूप आवडायची. मोठ्या बंगल्यात राहायचा तो. सोबत वडील फक्त. आई तो लहान असतानाच निवर्तली होती. भावंडं कोणी नव्हतं. वडिलांचा एकही शब्द खाली पडू द्यायचा नाही. वडील खूप बोलके. ओळख नसलेल्या माणसालाही चुटकीसरशी मित्र बनवतील. पण हा अगदीच शांत. घुम्या म्हणावा इतका कधीकधी.

Pages

Subscribe to RSS - गद्यलेखन