गद्यलेखन

'मी'पण माझे

Submitted by nimita on 19 August, 2018 - 00:49

या महिन्याचा साहित्य कट्ट्याचा विषय सगळ्यात अवघड विषय आहे...निदान माझ्या साठी तरी!

जेव्हा पहिल्यांदा ऐकलं की 'यावेळी स्वतः बद्दल लिहायचं आहे' तेव्हा वाटलं, " माझ्याबद्दल लिहायचं म्हणजे तर किती काही लिहिता येईल. कारण माझ्या इतकं मला कोणीच ओळखत नाही." पण जेव्हा त्या दृष्टीनी विचार करायला सुरुवात केली तेव्हा लक्षात आलं की हे प्रकरण वाटतं तेवढं सोपं नाहीये..

माझ्यातलं 'मी'पण शोधताना मला बरंच काही सापडतंय. माझ्या आत्तापर्यंतच्या पन्नास वर्षांत मी कशी घडत आणि काही वेळा बिघडत गेले याचा अभ्यास करताना किती तरी interesting गोष्टी लक्षात आल्या.

जाहिरातीमधील गिजगा भात

Submitted by राजेश्री on 18 August, 2018 - 22:44

सातारा डायरी (१२)
जाहिरात :- गिजगा भात

शब्दखुणा: 

आठवणींचा ठेवा अन विचारांची शिदोरी

Submitted by द स्मिता on 17 August, 2018 - 07:20

आठवणींचा ठेवा अन विचारांची शिदोरी

आठवणींचा ठेवा अन विचारांची शिदोरी

शब्दखुणा: 

एकोटाक्याच्या कभिन्न चखण्यारात्री

Submitted by नाचणी सत्व on 16 August, 2018 - 23:31

एकोटाक्याच्या कभिन्न चखण्यारात्री पाय मोकळे करायला बाहेर पडलो होतो.

नीलदंती शीतललहरींनी अंगावर शहारे येत होते. अंगावरील गात्रे नि गात्रे नीलदंतीच्या प्रभावाखाली हुडहुडत फिस्कारत होती. माझं एक पाऊल शिखरावर होतं आणि दुसरं पायथ्याशी. माथ्यावर हिमवर्षाव होत होता. घामाच्या धारा लागल्या होत्या. पायथ्याला किरमिजी सूर्य आग ओकत होता. थंडीने टाच दुखायला लागली होती.
अलगदच पलिकडच्या जंगलात शिरलो तेव्हां त्रिमितजाणिवा आकुंचन पावत होत्या. अर्धउन्मिलित नेणिवांच्या शृंखलाहीन प्रदेशात मी आक्रसत चाललो होतो..

शब्दखुणा: 

चिरुमाला (भाग १२)

Submitted by मिरिंडा on 16 August, 2018 - 06:52

सकाळचा वेळ तर साफसफाई करण्यात आणि वर्तमानपत्र वाचण्यात गेला. घरात जी काही बिस्किटं, वगैरे होते ती खाल्ली गेली. आत्ता तरी माझ्याकडे कोणीही येणार नव्हतं. म्हणून मी घराला कुलुप घालून पडक्या चर्चकडे मोर्चा वळवला. साधारण दोनतीन मिनिटं चालल्यावर एका बाजूने पडके चर्च समोर आलं. त्याचा प्रार्थना हॉल शिल्लक होता. तिथे असलेले तुटके फुटके बेंचेस तुडवीत मी तेथील व्यासपिठाकडे गेलो. ते साधारन दोन तीन फूट उंच होतं. वर सगळं गवत उगवलेलं होतं. तिथलं भाषणाचं मेज केव्हाच नष्ट झालेलं होतं. हॉलच्या खिडक्या बऱ्याचश्या तुटलेल्या होत्या. ज्या होत्या त्या जेमतेम उभ्या होत्या.

अंतर्मनातील कोलाहल - बेचकीत जन्मतो जीव (कवी किशोर पाठक)

Submitted by बेफ़िकीर on 16 August, 2018 - 01:15

अंतर्मनातील कोलाहल - बेचकीत जन्मतो जीव (कवी किशोर पाठक)
==========

बेचकीत जन्मतो जीव हा कवितासंग्रह हाती आल्यापासून कितीदातरी वाटले की सगळे सोडून आधी ह्यावर लिहायला हवे. ह्या कवितासंग्रहावर लिहिल्याने आपण आपल्या मनावर होत असलेल्या एका मूक परंतु प्रखर मोर्चास्वरुपी वैचारीक हल्ल्यापासून स्वतःला वाचवू शकू. नाही लिहिले तर सुटका होणार नाही. मनाचा एक कोपरा आपल्या अस्तित्वाला चोवीस तास खिजवत राहील आणि म्हणत राहील की बघ, हे सगळे आहे तरीही तू जगण्याचे नाटक करतच आहेस.

कुल्फीच्या बिस्किटचे पापलेट - ५ (अंतिम)

Submitted by हायझेनबर्ग on 16 August, 2018 - 00:02

स्फुट - एक अविरत दमवणूक

Submitted by बेफ़िकीर on 14 August, 2018 - 12:03

स्फुट - एक अविरत दमवणूक
==========

एक अविरत दमवणूक.....
काढून टाकायची आहे शरीरातून

आरपार व्हावेसे वाटत आहे,
चरकातून!

मग निघालेला रस फेका...
दांभिकतेच्या प्राचीन गटारांमध्ये!
ज्यात वाहत असेल संधीसाधूपणा,
लाखो मुखवटे, कातडीबचाऊ स्वाभिमानांचे अवशेष!!

व्यक्तिमत्वात नसलेले पैलू,
कळपात सामील होऊन असल्यासारखे दाखवता येतात,
ह्याचा फायदा घेऊन हाती घेतलेल्या मशालींचे नपुंसक पुंजके!!

“पर्थी”ची वाट! भाग २ - मुरो कट्टा

Submitted by kulu on 14 August, 2018 - 02:37

शतशब्द कथा आणि दिवाकरांच्या नाट्यछटा

Submitted by दत्तात्रय साळुंके on 14 August, 2018 - 02:36

शतशब्द कथा आणि दिवाकरांच्या नाट्यछटा

Pages

Subscribe to RSS - गद्यलेखन