विठ्ठल

|| तो हा विठ्ठल बरवा ||

Submitted by वरदा on 6 November, 2015 - 00:00

संशोधनाच्या पूर्वनियोजित मार्गावरून चालताना कितीदातरी नकळताच पायाखाली नव्या, अनपेक्षित वाटा येत राहतात. आपण कितीही नाही म्हणले तरी पायाखाली आपसूक सरकलेल्या त्या वाटांवरून थोडे तरी चालत जातो. त्या वाटा नवी कोडी घालत- उलगडत राहतात आणि आखीव प्रवासात लागणारी ही छुपी वळणे शोधयात्रा फार समृद्ध करून सोडतात हा अनुभव बहुतेक सगळ्याच संशोधकांना येतो. माझी ही कथाही काही वेगळी नाही.

शब्दखुणा: 

गोत्र माझे भागवत

Submitted by पुरंदरे शशांक on 10 July, 2015 - 07:05

गोत्र माझे भागवत

आज सोनियाचा दिन
दिंडी येतसे वेशीला
संतमेळ्यासवे विठू
स्वये जाई पंढरीला

दिंड्या पताकांचे भार
आले वैकुंठ घरास
विठु नामाचा गजर
काय वानावी मिरास

भाळी अबीर चंदन
मुखे हरिचा गजर
नुरे संसाराचा पाश
विठु व्यापी अवकाश

तुका-माऊली गजर
धन्य गर्जते अंबर
डोळे वाहती भरुन
भक्ति अंतरापासून

विठु सखा भगवंत
गोत्र माझे भागवत
वारकरी गणगोत
नमनाची रीतभात

वारी जाते पंढरीला
चित्त वाहिले विठ्ठला
दुजे नाठवे जीवाला
नामरुप श्वास झाला .....

नाम विठोबाचें

Submitted by नवनाथ राऊळ on 28 June, 2015 - 11:53

नारायणनामें । वर्षाव सुखाचा ।
उद्धार जिवाचा । तेणें होय ॥१॥

नाम विठोबाचें । द्रव्य जयांगाठीं ।
परमार्थहाटीं । साहुंकार ॥२॥

पांडुरंगनाम । आयुध अजोड ।
समूळ बीमोड । पातकांचा ॥३॥

इहलोकीं हेचि । साधन साचार ।
भवसिंधू पार । करावयां ॥४॥

नाथ म्हणें नाम । जपावें सज्जनीं ।
आठवावां धनी । वैकुंठीचा ॥५॥

लाभो संतसंग

Submitted by नवनाथ राऊळ on 24 June, 2015 - 03:06

लाभो संतसंग । भक्तीचा पैं ठेवा ।
घडो हरीसेवा । जन्मोजन्मीं ॥१॥

ज्ञानियांचा राजा । भक्तराज नामा ।
मार्ग विष्णूधामां । उजळितीं ॥२॥

आम्हा हरीदासां । आधार ते मेरू ।
करुणासागरु । धन्य संत ॥३॥

तुका एका चोखा । वैष्णव मंडळी ।
तयां पायधुळीं । नाथ शुद्र ॥४॥

नारायणी भाव

Submitted by नवनाथ राऊळ on 21 June, 2015 - 08:04

नारायणी भाव । परिस बा दासा ।
नुपजे सहसा । अकारणें ॥१॥

हरीप्रेम चित्तीं । खळाळें निर्झरु ।
उमळें पाझरु । अहोभाग्यें ॥२॥

ऐशा भावें पाहीं । बहुमोल ठेवा ।
पांडुरंगें जीवां । धाडिलासे ॥३॥

नाथ म्हणें रावें । प्रेमें भरविला ।
तोचि जाणियेंला । गुरूमंत्र ॥४॥

आपुलालें चित्त

Submitted by नवनाथ राऊळ on 18 June, 2015 - 03:10

आपुलालें चित्त । विठुचें राऊळ ।
राखावें निर्मळ । सकळांनी ॥१॥

काम क्रोध माया । मद मोह द्वेष ।
किंचितही लेश । धरों नये ॥२॥

विषय समूळ । कुर्वाळितीं चित्तां ।
अलिप्त सर्वथा । विठू राहें ॥३॥

नाथ म्हणें रितें । चित्त शुचिर्भूत ।
नित्य वसें तेथ । विठाबाई ॥४॥

शब्दखुणा: 

गा दीनदयाळा

Submitted by नवनाथ राऊळ on 16 June, 2015 - 13:34

गा दीनदयाळा । सख्या विठुराया ।
आता भेट द्याया । धांव बापा ॥१॥

स्थिरचर सारे । खिन्नसे भासती
निस्तेज दिसती । चंद्र सूर्य ॥२॥

नको पांहूं अंत । जीव कासावीस ।
व्याकुळ भेटीस । पंचप्राण ॥३॥

नाथ म्हणे प्रभो । येकचि पै आस ।
चित्ती हाचि ध्यास । दर्शनाचा ॥४॥

शब्दखुणा: 

बहुं शेतात राबावें

Submitted by नवनाथ राऊळ on 14 June, 2015 - 01:34

बहुं शेतात राबावें । कष्ट अपार करावें ।
नाम मुखीं तें धरावें । हरी पांडुरंग ॥१॥

वावरांस नांगरावें । तेथ बियाणे पेरावें ।
विठ्ठलासि आळवावें । श्रमपरिहारां ॥२॥

निगा शेताची करावी । माया मायेची धरावी ।
चित्तीं माऊली स्मरावी । हाचि नित्यनेम ॥३॥

भिन्न नोहें कर्म पुजा । हरिवीण कोण दुजा ।
वर्षवीं पर्जन्यराजा । विठु मायबाप ॥४॥

पांडुरंगकृपा होई । कीर्तन रंगात येई ।
जन्म शिवारांत घेई । हिरवें सुवर्ण ॥५॥

भात जोंधळा बाजरी । शाकें नानाविध तरी
गजर नामाचा करी । हरिदासमेळा ॥६॥

अंगणी धानाची रास । पूर्णब्रम्हाची आरास ।
भीमातीरी विष्णूदास । जैसें मेळविलें ॥७॥

शब्दखुणा: 

भक्तीमार्ग कैंचा

Submitted by नवनाथ राऊळ on 11 June, 2015 - 01:47

भक्तीमार्ग कैंचा । नेणों आम्हां जाण ।
विठूचें स्मरण । अखंडित ॥१॥

हरीनामजप । आम्हांसी पैं ठावा ।
भक्तीचा पुरावा । नसें पाशीं ॥२॥

परमार्थामृत । वर्णियेलें श्रेष्ठ ।
तयाहूनी मिष्ट । हरीनाम ॥३॥

नाथ म्हणें भक्ती । उत्तुंग शिखर ।
आम्ही हो पामर । पायथ्यासि ॥४॥

शब्दखुणा: 

नाथ वेडा

Submitted by नवनाथ राऊळ on 9 June, 2015 - 00:12

श्रीधर श्रीरंग । हरी पांडुरंग ।
गातसे अभंग । नाथ वेडा ॥१॥

पांडुरंगी कळां । लागलासे लळा ।
जाहलासे खुळा । नाथ वेडा ॥२॥

गजर नामाचा । गगनीं भिडला ।
तल्लीन जाहला । नाथ वेडा ॥३॥

भजतो विठ्ठल । पुजतो विठ्ठल ।
चिंततो विठ्ठल । नाथ वेडा ॥४॥

अधीर गा चित्त । कंठ दाटलासे ।
वाट पहातसे । नाथ वेडा ॥५॥

तुजलागी हरी । विनवणी करी ।
हट्ट येक धरी । नाथ वेडा ॥६॥

नको विठूराया । नको अन्य काही ।
द्वारी उभा राही । नाथ वेडा ॥७॥

दर्शनाचे दान । हे कृपानिधान ।
मागतो अजाण । नाथ वेडा ॥८॥

शब्दखुणा: 

Pages

Subscribe to RSS - विठ्ठल