धार्मिक-साहित्य

अमृतानुभव, पद्य भावानुवाद अध्याय २, सद्गुरू स्तवन, ओव्या ५६ ते ६०

Submitted by डॉ.विक्रांत प्र... on 15 January, 2020 - 11:31

अमृतानुभव, पद्य भावानुवाद अध्याय २, सद्गुरू स्तवन, ओव्या ५६ ते ६०
*******************************************************************

॥ कैसा आपणया आपण । दोंविण सोइरेपण ।
हा यहूनि विलक्षण । नाहींना नोहे ॥ २-५६ ॥

५६
शिवल्या वाचून
परंतु द्वैताला
गुरू शिष्या खेळा
मांडियेले ॥१२५॥

आहे नाही सोस
नच दोन भाव
ऐसा हा स्वभाव
विलक्षण ॥१२६ ॥

जग आघवें पोटीं माये । गगनायेव्हढे होऊनि ठाये ।
तेचि निशी साहे । नाहींपणाची ॥ २-५७ ॥

57

शब्दखुणा: 

वृत्तीवर वाहे

Submitted by डॉ.विक्रांत प्र... on 9 January, 2020 - 12:19

वृत्तीवर वाहे
**

जेधवा मजला
दिसते मी आहे
वृत्तीवर वाहे
निरंतर

आहे पणाची या
कथा काळजाची
कुठल्या गावाची
विसरतो

मी च्या मुळातून
त्रिभुवनी जातो
नच कळू येतो
वाटलेला

बधीरून जाता
सुक्ष्म संवेदना
कळून फुटेना
होते काही

भेदक डोळ्यांनी
पाहती ते मला
गिळून वृतीला
थोपावती

जन्माचा सोहळा
कळतो जन्माला
डोळे पाहण्याला
फुटतात

शब्दखुणा: 

श्री स्वामी स्वरुपानंद

Submitted by डॉ.विक्रांत प्र... on 9 January, 2020 - 12:15

श्री स्वामी स्वरुपानंद
**
अज्ञान तिमिरी
हरवला अहं
विसरूनी सोहं
स्वरूपाला

पावसी प्रगटे
ज्ञानाचा प्रकाश
अंधाराचा नाश
करावया

मुर्ध्निआकाशात
करतसे वास
ज्ञानियांचा अंश
नाथ योगी

स्वरूपा जाणून
वाटतो जगाला
हंसारुढ झाला
स्वामी माझा

स्वरुप आनंद
आस या जगास
विक्रांत मनास
खुणावते

तयाचा तो दिप
तेवतो सतत
घालतोय साद
शोधकर्त्या

ज्ञानाभिलाषा ( आज रमण महर्षि जन्म दिवस त्यांना हि कविता समर्पित )

Submitted by डॉ.विक्रांत प्र... on 30 December, 2019 - 12:10

**********
वाहतो हे शब्द
अक्षरांची पोथी
नाही तया गाठी
अनुभव ॥
कुणी कुणी येते
ऐकविते ज्ञान
कंटाळून कान
गेले तया ॥
जाणत्या जवळी
सदा उभे मौन
वायफळ प्रश्न
निरर्थक ॥
शास्त्राचा धांडोळा
बुद्धीचा पाचोळा
अवघा घोटाळा
गमतसे ॥
जाणत्या जवळी
जाणण्यास जाता
जाणण्याची वार्ता
बुडो जाते ॥
जयाचे वरण
करीतसे आत्मा
तया अपघाता
नाव ज्ञान ॥
बाकी कसरत
श्वासांची शब्दांची
चाले जगताची
मुक्तीसाठी ॥
विक्रांत निमूट
पाहुनिया गती

शब्दखुणा: 

रामनाम लेखन जपयज्ञ वही

Submitted by सामो on 29 December, 2019 - 23:58

डिसक्लेमर - लेखिका ज्योतिषावरती विश्वास ठेवते. या धाग्याचा स्कोप, तो विश्वास योग्य आहे की अयोग्य हा नाही.

श्री गहिनीनाथ

Submitted by डॉ.विक्रांत प्र... on 25 December, 2019 - 12:48

श्री गहिनीनाथ
*************
खेळता गोरक्ष
घडली करणी
उद्भवे गहिनी
मातीमध्ये

भिवून बालके
भूत त्या म्हणून
बसले लपून

तो करभाजन
मच्छिंद्रे जाणून
हृदयी धरुन
प्रेम दिले

घडवून याग
देव संगतीत
गहिनी पंथांत
नाथ केले

गहनीने थोर
निवृत्ती तो केला
ज्ञानेश दिधला
महाराष्ट्रा

नाथपंथाच्या या
गहिनी फांदीला
बहर हा आला
वारकरी

मराठी देश हा
ऋणी गहिनीचा
जिव्हाळा जीवाचा
पुरविला

गांधारी एक अद्वितीय नारी (भाग २)

Submitted by Swamini Chougule on 12 December, 2019 - 13:34

पूर्वेकडून सूर्याची किरणे संपूर्ण सृष्टीवर प्रकाशाची उधळण करत होती . सर्व सृष्टी प्रकाशाने न्हाऊन निघत होती .प्रकाशाची चाहुल लागताच पक्षी किलबिलाट करत होते.पक्षांचे थवेच्या -थवे घरटी सोडत आकाशात उड्डाण करत होते .नदी घाटावर लोक सकाळची स्नान संध्या उरकत होते .तर कोणी मंत्रोच्चार तर कोणी सूर्य नमस्कार करत होते .महिला घरदार स्वच्छ करत होत्या; तर कुठे रांगोळी काढण्यात मग्न होत्या .गुरेढोरे ,घोडे ,हत्ती अंग झटकून उभी राहत होती . गोशाळांमध्ये स्त्री -पुरुष धारा काढत होते.कोठे लांबच्या मंदिराचा घंटा रव कानावर येत होता.तर कुठे भूपाळीचे मधुर स्वर कानावर पडत होते .

शब्दखुणा: 

कालसुसंगत धर्मशास्त्र

Submitted by स्वामी विश्वरूपानंद on 29 November, 2019 - 00:36

हिंदू धर्मातील जुनाट कर्मठ चालीरीती , परंपरा आणि कालबाह्य , तर्कविसंगत शास्त्रनियम व रूढी फेकून देवून नवीन कालसुसंगत धर्मशास्त्र निर्मितीच्या प्रयत्नांकरिता हार्दिक अभिनंदन व शुभेच्छा !!!

धर्मशास्त्रात काही "स्थिर तत्त्वे" व काही "चल तत्त्वे'" आहेत असे म्हटले जाते . "कर्म" आणि "क्रिया" या भिन्न आहेत जसे की स्वतःच्या शारीरिक क्रिया म्हणजे जेवणे , न जेवणे , आंघोळ , शौचक्रिया इत्यादी . ह्या क्रिया म्हणजे कर्म नव्हे . कर्म तेव्हाच बनते जेव्हा त्या क्रियेमागे विशिष्ट हेतु अस्सतो . व त्या हेतुनुरूप ते कर्म चांगले अथवा वाईट ठरते .

ज्ञानदेवा॥

Submitted by डॉ.विक्रांत प्र... on 23 November, 2019 - 12:56

*******

मागतो तुजला
एकच मी दान
कृपेचे कवन
करि मज ॥
जरा हे शब्दांचे
तेज मावळून
घडू दे दर्शन
गाभ्यातले ॥
मागतो चांदणे
चकोराच्या चोची
प्रभा निरभ्राची
दिसो मज ॥
थिल्लराचे जीणे
नको नको आता
व्हावा मी वाहता
महा ओघ ॥
परी घडे सारे
तव कृपा बळे
एवढेच कळे
मज लागी ॥
म्हणूनिया पायी
ठेवी सदा माथा
सांभाळ विक्रांता
ज्ञानदेवा॥
***
डॉ.विक्रांत प्रभाकर तिकोणे
http ://kavitesathikavita.blogspot.com

शब्दखुणा: 

कविता आणि स्तोत्रांची आवड

Submitted by सामो on 12 October, 2019 - 07:01

अमा यांचा, डिटॉक्स (https://www.maayboli.com/node/13515?page=3#comment-4436683) हा छानसा धागा वाचला आणि माझ्या स्तोत्र वाचनाच्या छंदाची आठवण आली. कविता आणि स्तोत्रवाचन दोन्ही विरंगुळा आणि बॅटरी रिचार्ज करण्याची साधने. दोन्हींची अतोनात आवड आहे मला. या विषयावरती लेख लिहीलेले आहेत ते इथे पुनर्प्रकाशित करते आहे.
_________________________________________________________________

Pages

Subscribe to RSS - धार्मिक-साहित्य