सत्संग

धाव पांडुरंगा

Submitted by पुरंदरे शशांक on 20 August, 2019 - 23:41

धाव पांडुरंगा

संवसारा लागी । व्याकुळ होऊनी ।
जातो विसरुनी । पांडुरंगा ।।

काय तो आठव । नाहीच सर्वथा ।
सदा व्यापी चित्ता । संसारची ।।

सुखदुःखी गोवे । सदा सर्वकाळ ।
नित्य हळहळ । ऐहिकाची ।।

नसेचि सत्संग । नसे नाम मुखी ।
अनुसंधानासी । तुटी पूर्ण ।।

धाव पांडुरंगा । नसावा वियोग ।
अनुताप योग । घडो मज ।।

दीनानाथ करी । साच तुझे ब्रीद ।
सर्व माझे हित । तुज पायी ।।

गोवणे.... गुंतणे

विठू अनुभव

Submitted by पुरंदरे शशांक on 8 February, 2018 - 01:39

विठू अनुभव

कंठात तुलसी । भाळी तळपती । चंदनाची उटी । विठ्ठलाच्या ।।

कटेवरी हात । खुणावितो भक्ता । भवाब्धि (भवसागर) इतुका । तुम्हालागी (भक्तांलागी ) ।।

परब्रह्म स्वये । जाहले सगुण । गुण विलक्षण । वर्णवेना ।।

संत गाती नित्य । जयाची महती । रखुमाई पती । ध्यानी मनी ।।

येका शुद्ध भावे । येताची शरण । देई प्रेमखूण । निज भक्ता ।।

दीनांचा कैवारी । बंधू अनाथांचा । मायबाप साचा ( खरा) । लेकुरांचा ।।

पुरवितो कोड (लाड) । भक्तिचे भातुके (खाऊ, खाद्यपदार्थ) । गर्जे एकमुखे । संतजन ।।

प्रेमतीर्थ

Submitted by पुरंदरे शशांक on 4 July, 2017 - 06:16

प्रेमतीर्थ

कर कटावरी । उभा तो पंढरी । भक्तांसी हाकारी । प्रेममूर्ति ।।

भक्तांसी केवळ । वाटतो निर्मळ । गोड प्रेमजळ । मुक्त हस्ते ।।

होवोनी सुस्नात । पावन तीर्थात । भक्त अानंदात । विरालेचि ।।

भक्तांची मिराशी । एक प्रेमराशी । प्रपंच विनाशी । नाठविती ।।

देव सुखावला । भक्तांसी फावला । प्रेमभाव भला । अासमंती ।।

सत्संगे अाकळे । येरव्ही नाकळे । भक्तांसी सोहळे । प्रेमतीर्थी ।।

जय हरि विठ्ठल जय जय विठ्ठल....

मिराशी - परंपरागत हक्क

सत्संग

Submitted by छाया देसाई on 4 November, 2011 - 16:29

राधा कृष्णासंग अनंग
यमुनाजळी शुद्ध तरंग

हद्द न अडवी
शब्द न वदवी
नी:शब्दात अभंग

स्तब्ध मनोरथ
चित्त कृष्णरत
भाव भाव नी:संग

वेद समजला
कृष्ण गवसला
तरल तरल सत्संग

गुलमोहर: 
शब्दखुणा: 
Subscribe to RSS - सत्संग