भक्तीगीत

|| विठू दादा ||

Submitted by डॉ.विक्रांत प्र... on 7 July, 2017 - 12:55

|| विठू दादा ||

भीमेचीया तटा
उभा विठू दादा
रोवूनिया पदा
युगे युगे ||

काळाला करडा
असे त्याचा धाक
पाप वाहे भाक
दूर पळे ||

दु:खात सावूली
धरे डोईवरी
कर्तव्य कसुरी
नावडे त्या ||

हसतो खेळतो
संगतीने येतो
जीवनाला देतो
अर्थ गोड ||

हाती नसे चक्र
अथवा की गदा
प्रेमाने सर्वदा
मार्ग दावी ||

कृपाळू दयाळू
सदा लोकपाळू
होई कनवाळू
प्रियजना ||

विक्रांते जाणला
हृदयी धरिला
म्हणुनी कळला
काही पथ ||

विठ्ठलाला पिणारा पाहिजे..!

Submitted by अभय आर्वीकर on 8 July, 2014 - 14:56

विठ्ठलाला पिणारा पाहिजे..!

Pandharpur

बोला! पुंडलिका वरदे हरी विठ्ठल...!!

का रे बा विठ्ठ्ला का न भेटी मला?

Submitted by पाषाणभेद on 24 December, 2013 - 20:34

का रे बा विठ्ठ्ला का न भेटी मला?

का रे बा विठ्ठ्ला का न भेटी मला? ||धृ||

गेलो तुळशी मंजीरा घ्याया
तेथे न तू गावला राया ||१||

गेलो राऊळी शोधाया
शोध व्यर्थ गेला वाया ||२||

चंद्रभागेकाठी तू न सापडेना
तुझ्याविण मन शांत होईना ||३||

शोध घेतला शोध घेतला
अंती नाही तू भेटला ||४||

पाषाण म्हणे का शोधसी इथेतिथे
चित्ती तुझ्याच विठ्ठल वसे ||५||

- पाभे

" धन्य आज दर्शनाने तुझ्या - "

Submitted by विदेश on 19 July, 2013 - 03:21

नाम जपलं विठ्ठलविठ्ठल, मी तुला पहाया
रोज मूर्ति बघणे छंदच मनातून माझ्या ||

आज दर्शनाने झाली धन्य धन्य काया
डोळियाचं फिटलं पारणं जीव नाही वाया ||

चाल चालुनी शिणली रे जर्जर ही काया
ध्यास घेतला होता मी, काळजामधुनी या ||

तूच ध्यानि तूच मनी रे पंढरिच्या राया
शेवटी मला पावला देवा तूच विठू राया ||

व्हावं सोनं देहाचं ह्या, वाटले मना या
डोळियाचं पाणी माझ्या, गेलं नाहि वाया ||

धन्य आज दर्शनाने तुझ्या पंढरीत मी या
आनंदानं लोटांगण हे पायावर तुझिया ||

.

शब्दखुणा: 

भक्तीगीतांचा संग्रह

Submitted by महेश on 25 January, 2013 - 05:25

नमस्कार,

नुकतेच एक जुने हिंदी भक्तीगीत ऐकायला मिळाले.
मुझीमे रहके मुझीसे दूर,
ये कैसा दस्तूर रे मालिक ये कैसा दस्तूर

विषय: 

उपहार संकष्टीसाठी

Submitted by pradyumnasantu on 2 February, 2012 - 11:38

सज्जनांचा रक्षक, तू सुखस्मृती
दुर्जनांस सदैव रे तुझी भिती
सर्वांना प्रिय असे तुझीच आरती
तुझ्या दर्शनाने हो इच्छापूर्ती
तुझ्या दर्शनाने हो इच्छापूर्ती, दु:ख दूर माझेही करा गणपती

शेंदुराची ऊटी सर्वांगावरती
देते तुझ्या सामर्थ्याची प्रचिती
मोत्यांची कंठमाळ दावी श्रीमंती
तुझ्या दर्शनाने हो इच्छापूर्ती
तुझ्या दर्शनाने हो इच्छापूर्ती. दु:ख दूर माझेही करा गणपती

रत्नकांत! माता तुझी पार्वती
केशरी कुंकुम, तशी सजली ऊटी
घुंगरू दुर्जनांस धडकी भरविती
तुझ्या दर्शनाने हो इच्छापूर्ती
तुझ्या दर्शनाने हो इच्छापूर्ती, दु:ख दूर माझेही करा गणपती

लंबोदर तू का, हे गणपती

गुलमोहर: 
शब्दखुणा: 

अता सावळे सांग व्हावे कुठे

Submitted by छाया देसाई on 29 August, 2011 - 05:04

तुला साठवीते तुला आठवीते रित्या या मनाला भरावे कुठे
नको छीद्र आता कुठेही मनाला हरी अमृता साठवावे कुठे

करी चिंब ओली तुझी आर्त भक्ती असा वाहतो हा अनंता झरा
तुझ्या भिजवण्याच्या अशा द्वाड छंदात मी कोरड्याने रहावे कुठे

हरी सप्तरंगी अशा वासनांच्या जडत्वातली ही पिसे कौतुके
तुझ्यावीण घ्यावी कुणी ही शिरी हे असे भारमुक्ता जगावे कुठे

जरी मी न राधा ,जरी मी न मीरा तरी तूच तू सर्वकाही कळे
तुझा हा पसारा ,मनाचा पिसारा कसा सांग तू आवरावे कुठे

गुलमोहर: 
शब्दखुणा: 

पुजावे कुठे अन भजावे कुठे

Submitted by छाया देसाई on 29 August, 2011 - 04:53

अणूरेणुलाही तुझा स्पर्श आहे ,कुठे बोध घ्यावा भुलावे कुठे
असा रोमरोमी बहरही तुझा मग पुजावे कुठे अन भजावे कुठे

तुला आवडावे असे वागताना ,तुला टाळणे हे मला शक्य ना
तुला वाहते मी अता जीवपुष्पा ,अवेळी फुलाने फुलावे कुठे

तुला अर्पिताना असे देहगेहा अता बुद्धिलाही तुझा ओघ दे
दिशाही विचारास लाभो तुझी अन ,मनाला कळावे वळावे कुठे

विसर ना पडावा तुझा मज कधीही असे रम्य सातत्य ह्रदयास दे
जपाजप घडावे असे श्वास यावे ,तुझ्यावीण तल्लीन व्हावे कुठे

असा व्यापुनी ये जळी अन स्थळी तू,मला फक्त आता तुझी आस रे
स्विकारून घ्यावे अशा मीपणाला ,अता मी अणी तू दुरावे कुठे

गुलमोहर: 
शब्दखुणा: 

विठ्ठल उभा राहीला

Submitted by पाषाणभेद on 26 August, 2010 - 21:47

विठ्ठल उभा राहीला

(धृपदात थोडी आलापी घेतली आहे त्यामुळे धृपद जरा लाबंल्यासारखे वाटेल. प्रत्यक्षात
विठ्ठल उभा राहीला |
मी तो डोळा पाहीला ||
एवढेच धृपद आहे. )

विठ्ठल उभा राहीला
विटेवरी उभा राहीला
राहीला राहीला उभा राहीला
विटेवरी विठ्ठल उभा राहीला
मी तो डोळा पाहीला
पाहीला पाहीला डोळा पाहीला
डोळा पाहीला
मी तो डोळा पाहीला ||धृ||

वाळवंटी काठी किती नाचू गावू
विठ्ठल चरणी किती लिन होवू
आनंदाचा पुर येई
आनंदाचा पुर येई

गुलमोहर: 
Subscribe to RSS - भक्तीगीत