पाऊस

एक मेघ

Submitted by अमेलिया on 5 October, 2012 - 07:58

ढग मग येतात आभाळाची कावड भरून
हवेत एक हळवा गारवा हलकेच देतात पसरून

आत्ममग्न थेंबांची आवर्तने होत राहतात काही काळ
हिरवेलेसे गढूळ पाणी साचत जाते सभोवताल

मौनात शांत थरथरत झाडं जगून घेतात हिरवेपण
धुरकट हवेत चुकार शीळ ओलावलेले पंख पण

पिवळ्या प्रकाशाची नक्षी आता ढगांच्याही पाठीवर
निथळणाऱ्या क्षितिजाच्याही पल्याड घुमते एक सर

टिपून घेतो काचेवरचा एक थेंब अस्पर्शसा
एक मेघ आत दडलेला बरसाया आतूरसा

पाऊस

Submitted by मी नताशा on 16 August, 2012 - 05:50

लेकीने (इराने) ९ वर्षांची असताना केलेली कविता.

पावसाचा सूर, ऐकू येतो कानात.

असं वाटतं, भिजाव पावसात.

आई म्हणते नको, ताप येइल तुला,

उद्या आहे परिक्षा, विसरू नको बाळा.

शब्दखुणा: 

पड पड रे पावसा

Submitted by डॉ.विक्रांत प्र... on 3 August, 2012 - 13:10

पड पड रे पावसा
गड गड रे पावसा
धड धड रे पावसा
मझिया देशी

नको रागावू असा
पाठ फिरवू असा
जीव करून पिसा
जावू दूरदेशी

सदा चुकतो आम्ही
वने तोडूनी तोडूनी
केली उजाड अवनी
तव प्रिय

लाज राजाला नाही
खंत प्रजेला नाही
दिशा जळती दाही
धगधगत्या

काही भकास डोळे
काही खपाट पोटे
तुझ्या लावून वाटे
बसलीत

त्यांच्या ओठांसाठी
त्यांच्या पोटासाठी
त्यांच्या बाळांसाठी
तरी पड

विक्रांत

शब्दखुणा: 

पाऊसवेळ

Submitted by अमेलिया on 31 July, 2012 - 05:53

असा येतोसच मग तू अचानक
झडझडत, सरसरत
आवरून धरणं स्वतःला फार काळ
तुलाही नाहीच जमत

तुझा आवेग मग बरसत राहतो
झाडा-पानांवर, रस्त्या-वाटांवर
सगळं, सगळं उधळून देतोस
उदार होतोस थेंबा-थेंबावर

अनावर, अविचल, अखंड...
बोलतोस न बोलता तसंही
पक्कं गारुड मनावर तुझं
कळतं थोडंसं... कळतही नाही

सैरभैर वाराही रमतो
खेळतो तुझा झिम्मड खेळ
घुमतो, झेपावतो उभा-आडवा
साजरी करतो पाऊसवेळ

अशा वेळी माझ्या मनात
मौन बोलकं होतं...
भिजत राहते मी तुझ्यात
सैल... निःशब्द...शांत !

शब्दखुणा: 

पडू द्या सरिवर सरी

Submitted by SuhasPhanse on 15 July, 2012 - 04:55

पडू द्या सरिवर सरी

(चालीसाठी शिर्षकावर क्लिक करा.)

वीज कन्यका तळपत पाहुनी,
मेघ गर्जना करी ।
पडू द्या सरिवर सरी हो सरी,
पडू द्या सरिवर सरी हो सरी ॥धृ॥

आकाशाशी नाते जोडी धरतीशी हो सरी,
पर्जन्याच्या सरी ।
पर्जन्याचे तांडव मांडी कृष्णमेघ अंबरी,
पडू द्या सरिवर सरी हो सरी ॥१॥

घेऊनी तांडा मेघांचा हो आला शिरावरी,
भरुनी पाण्याच्या घागरी
सह्याद्रीचा कृष्ण अडवितो, धो धो पडती सरी,
पडू द्या सरिवर सरी हो सरी ॥२॥

गुलमोहर: 

पाऊस

Submitted by नीधप on 13 July, 2012 - 23:55

पावसाचे महिने
कवितांचा पूर
सरी, बरसतात
मेघ, दाटतात
डोळे, भरतात
पालवी, कोंब, फुटतात
नवचैतन्य, संचारते
आसंमंत, धुंद
पाणी, रोंरावते
शहर, ठप्प
स्पिरीट स्पिरीट
हृदय, द्रवते
इत्यादी
मागे-पुढे-पुढे-मागे-वर-खाली-खाली-वर
भावना नुसत्या चिंब चिंब
टपक टपक
कविता टिपटिप
जागतिक कंटाळा

स्वस्त, गुळगुळीत, भडक पावसाचे अस्तित्व
खर्‍या पावसात विरघळून नाहीसे होते.
मनाला स्वच्छ, बरे वाटते

-नी

गुलमोहर: 
शब्दखुणा: 

काळ्या मसाल्याची आमटी

Submitted by स्नेहश्री on 4 July, 2012 - 00:10
लागणारा वेळ: 
१५ मिनिटे
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 

पाऊस

Submitted by aart on 21 June, 2012 - 13:58

सजुन आला वेशीवरती
थेंबनाचरा पाऊस..
गोजिरवाण्या गिरक्यांची
छुमछुमणारी पैंजणहौस..

गुलमोहर: 
शब्दखुणा: 

पाऊस माझा; तुझी कहाणी...

Submitted by हर्षल_चव्हाण on 20 June, 2012 - 08:25

गडबड झाली, सर आली,
ओल-ओल ही जमीन न्हाली...

सरसर ओली ध्यानी-मनी,
आठवणींचीच खोड जुनी,
वाहत जाती कुठे कुठे की,
सरी सयींचे खेळ जसेकी...

झरझर ओल्या नयनांना,
सावर पाऊस झेलतांना...

दारी पडल्या गारांमधूनी,
अवखळ नाचे तू अजूनी,
अल्लड अल्लड बालपण,
हसू लागले नवजीवन...

गरगर गिरकी फसलेली,
पाऊस पाहून हसलेली...

आपण दोघे भिजलेलोही,
भरीस याच्या थिजलेलोही,
पाऊस मला तेव्हा गमला,
हात तुझा मी जेव्हा धरला...

आता पाऊस पडतो पण,
आजही तो आवडतो पण...

पाऊस आज हरवलेला,
तुझ्यापासुनी दुरावलेला,
पाऊस पाऊस आठवण,
ओंजळ ओंजळ साठवण...

नवलाई ती तशीच आणि,
पाऊस माझा; तुझी कहाणी...

गुलमोहर: 
शब्दखुणा: 

अनावृत्त पाऊस

Submitted by सत्यजित on 15 June, 2012 - 02:48

ती खिडकीतुन बघता पाऊस
पाऊस काचेवर रेंगाळला
नभ गुरगुरता त्याचे वरती
पाऊस किती बरं ओशाळला

नभास दिसते नुसती खिडकी
अन दिसते ना काही
स्पर्शावे तिने थेंबास म्हणोनी
पाऊस रेंगाळत राही

कोपे नभ ओढी पाठीवर
लकलकता आसूड
लखलखली ती विजेहून
पाऊस वेडा अल्लड हूड

नभास आले कळोनी सारे
तिरक्या केल्या धारा
काचेवरुनी थेंब झटकण्या
घोंगावत ये वारा

फरफटले ते काचे वरती
तरी न सोडला धीर
वादळात त्या उभे ठाकले
ईवलेसे प्रेम वीर

काचेवरती आर्त थाप
पण तिला कसे कळावे?
थेंबांचे न दिसती अश्रू
मग कोणी कसे पुसावे?

काय भासले तिला कळे ना
ठेवले अधर काचेवरती
गहिवरला कोसळला पाऊस
पुलकित झाली धरती

गुलमोहर: 

Pages

Subscribe to RSS - पाऊस