कथा

ती निघाली - द्विशतशब्दकथा

Submitted by किल्ली on 15 July, 2018 - 09:44

त्या विशिष्ट वेळी घाईघाईने एका प्रवासाचा आरंभ करण्यास ती निघाली.
ह्या प्रवासाच्या प्रत्येक पल्ल्यावर संघर्ष करावा लागतो हे माहित असूनही ती जाण्यास निघाली.
शेवटी काहीही झाले तरी आयुष्यात कर्तव्यपूर्ती महत्वाची हे जाणून ती निघाली.
पहिला टप्पा कुठलेही विघ्न न येता सुरळीत पार पडला. दुसऱ्या टप्प्यावर सुरु झाला संघर्ष!! हो संघर्षच तो! तिच्यासारख्याच सैनिकांचा जमाव तिला आडवा आला. एकेकाला चपळाईने झपाट्याने मागे टाकत ती निघाली.
पुढच्या टप्प्यावर निसर्गाची अवकृपा सहन करावी लागली. पण संरक्षक कवच आणखी मजबून करून ती पुढे निघाली.

विषय: 
शब्दखुणा: 

दरी

Submitted by मोहना on 7 June, 2018 - 22:08

"सर" लांबून कुठूनतरी लहान मुलीचा आवाज कानावर पडल्यासारखं वाटलं त्याला. फळा पुसता पुसता त्याने मागे वळून पाहिलं. मुलांच्या नजरा फळ्यावर होत्या. भास झाला असेल असं वाटून पंकजने हाताने खडूची पावडर झटकली. तो हात पाठीमागे बांधून बाकांच्या मधून फिरत राहिला. मुलांच्या चेहर्‍यावरचा कोवळेपणा निरखून पाहता पाहता त्याला बिल्वाची आठवण येत होती. कशी दिसत असेल? १४ वर्षाची असेल आता. म्हणजे जवळजवळ याच मुलांएवढी. ओळखेल? स्वीकारेल? तिला मुळात आपल्याबद्दल काही माहीत असेल? मनात येणार्‍या प्रत्येक प्रश्नाबरोबर त्याच्या फेर्‍यांचा वेग वाढत होता. आपण वर्गात आहोत. बाकांच्या मधून फेर्‍या मारतोय.

शब्दखुणा: 

अंमल

Submitted by मॅगी on 20 May, 2018 - 12:04

तिच्या ग्लासातील गडद सोनसळी-तपकिरी द्रव हळूहळू घशातून खाली उतरला. ती नीट, कडवट चव ओसरल्यावर एक छान ऊब छातीखाली जाणवायला लागली. पसरत पसरत ऊब घशातून गालापर्यंत येऊन तिच्या गोबऱ्या गालांवर थबकली. डोके हलकेच तरंगल्याची जाणीव झाली आणि त्यात तिचे मन, विचार अलगद डुंबायला लागले. मागच्या गुबगुबीत सोफा कुशनवर मान टाकून ती तो क्षण रोजच्याप्रमाणे परत एकदा अनुभवू लागली. स्वतःशीच हसत तिने हात उंचावून हातातल्या ग्लासात नजर टाकली.

शब्दखुणा: 

साहसी प्रवास - भाग १

Submitted by रानजाई on 17 April, 2018 - 00:50

मला वाचायला खूप आवडते, मायबोली वरील सगळ्या कथा वाचून मलाही लिहावेसे वाटले...हि माझी पहिलीच कथा मालिका... आणि पहिलेच लिखाण काही चुका असतील तर प्लीज माफी आणि दुरुस्ती सुचवा.
------------------------------------------------------------------------------

राणी साहेब उठा, राणीला उठवायला आलेली दासी राणीसाहेबाना आधीच तयार झालेले पाहून अचंबित झाली. रोज उठवल्या शिवाय न उठणारी राणी आज कोणाच्या हि मदती शिवाय उठून तयार झाली होती. राणी तशी लहानच पण कुणीही वारीस नसल्याने हि 18 वर्षाची राणी गादीवर बसलेली. १8 वर्षाची असून हि ती खूप कर्तबगार आणि चांगली, प्रजेची खूप लाडकी.

शब्दखुणा: 

निघते आहेस ना...

Submitted by मोहना on 11 April, 2018 - 21:53

आप्पांची प्रकृती गंभीर आहे हे कळल्यावर प्रणाली तातडीने निघालीच. नको त्या विचारांना मनात थारा द्यायचा नाही असं ठरवूनही आप्पांची भेट होईल की नाही ही भिती काही दूर होईना. प्रणाली या एकाच विचाराने विमानात कितीतरी वेळ रडत राहिली. मुंबईपर्यंत २२ तास आणि पुढे कुडाळपर्यत पोचायला आणखी ८ तास. विमानतळावर पोचल्यावर आप्पा आहेत हे कळल्यावर तिचा जीव शांत झाला. घरी पोचल्यावर प्रणाली धावलीच आप्पांच्या पलंगापाशी. रया गेलेले आप्पा पाहून भडभडून आलं प्रणालीला. डोळे मिटून शांतपणे निजले होते आप्पा. काहीवेळ भरुन आलेल्या डोळ्यांनी ती त्यांच्याकडे पाहत राहिली. तिच्या चाहुलीने त्यांनी डोळे उघडले.

शब्दखुणा: 

तू....तूच ती!! - ५ अन्तिम

Submitted by किल्ली on 25 February, 2018 - 14:02

तू....तूच ती!! - ४ लिंक
https://www.maayboli.com/node/65410
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

विषय: 
शब्दखुणा: 

तू....तूच ती!! - ४

Submitted by किल्ली on 25 February, 2018 - 12:02

तू....तूच ती!! - ३ लिंक
https://www.maayboli.com/node/65232

---------------------------------------------------------------------------------------------------

"माणसाने जगावं तर खाण्यासाठीच असं माझा स्पष्ट मत आहे. वेगवेगळ्या चवीचे पदार्थ खाणे आणि त्याचा आनंद घेणे ह्यालाच तर सुखी जीवन म्हणतात. कसले चटकदार पोहे केले होते भैयांनी!! खरपूस तळलेले कांदे, शेंगदाण्याची आरास, कोथिम्बिरीची बरसात, शेवेची सजावट आणि लिंबाची फोड!! वाह ! जगावे खवय्याने मनमुराद तर पुण्यातच ! भैयाजी देव तुमचं भलं करो!! "

विषय: 
शब्दखुणा: 

कथा - उंटांची खोड मोडली

Submitted by अभिगंधशाली on 17 February, 2018 - 07:43

एकदा वाळवंटातील सोन्या उंट फिरत फिरत आनंदवनात आला.

त्याला सगळ्या गोष्टींना नाव ठेवायची वाईट खोड होती.

त्याने या आधी जंगल, प्राणी, पक्षी काहीसुध्दा बघितले नव्हते.

सिंह महाराजांनी त्याचे स्वागत केले आणि आनंदवन बघण्यासाठी बरोबर वाघ्या कुत्रा पाठवला.

खर तर इतकी झाडे, गार हवा बघून त्याला खूप छान वाटतं होते पण कशाला चांगल न म्हणण्याची खोड त्याला शांत बसू देईना.

फिरता फिरता सोन्याला रानगाय दिसली. तिला बघून सोन्या मोठ्याने हसत म्हणाला," तू कोण आहेस? , कोणी का असेना पण किती जाडी आहेस. चालताना पोट बघ कसं हलत आहे."

गाय त्याला काही न म्हणता निघून गेली.

प्रांत/गाव: 
शब्दखुणा: 

तू....तूच ती!! - ३

Submitted by किल्ली on 6 February, 2018 - 09:15

तू....तूच ती!! - २ लिंक
https://www.maayboli.com/node/65151

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

शब्दखुणा: 

वचन

Submitted by मोहना on 31 January, 2018 - 10:47

अभिनंदनाच्या वर्षावात वेदांगी न्हाऊन निघत होती. प्रत्येकाच्या नजरेत कौतुक तर होतंच पण त्यापेक्षाही आश्चर्य जास्त होतं. का वेदांगीला ते तसं वाटत होतं? कदाचित जे घडलं ते घडलं नसतं तर हे यश ती मिळवू शकली नसती याबद्दल वेदांगीच्या मनात तीळमात्रही शंका नव्हती.
"आईला किती आनंद होईल ना बाबा?" तिचा स्वर आनंदाने भिजला होता.
"हो. तुझ्या आईइतकाच आनंद मलाही झालाय वेदू." बाबांच्या प्रेमळ स्वराने वेदांगी हेलावली.
"तसं नाही बाबा. परीक्षेला बसायचं नाही या माझ्या हट्टापुढे तुम्ही नमलात पण आई ठाम राहिली. म्हणून म्हटलं मी तसं."

Pages

Subscribe to RSS - कथा