chat gpt

शहरातील चित्ता

Submitted by धनि on 1 December, 2023 - 19:48

चॅट जिपीटीला काही मराठी येते का ते पहायला त्याला एक प्रश्न विचारला. त्याचे उत्तर इथे टाकतो आहे. तसा प्रयत्न चांगला आहे. पुढे कशी सुधारणा होती आहे ते पहायचे!

प्रश्न - write a story about leopard in a city in marathi

उत्तर -
शहरातील चित्ता

Subscribe to RSS - chat gpt