तु

हॅशटॅग यु

Submitted by Akku320 on 13 September, 2019 - 20:49

अर्थ अर्थ तुझा शोधतांना,
अर्थहीन मी होत जातो.

नव्या नव्या ह्या अपेक्षांच्या जगात,
हात तुझा मी शोधत असतो.

स्वप्न स्वप्न मी रंगवतांना,
अस्तित्वाची जाणीव विसरतो.
जन्म जन्म मी तुझ्याचसाठी,
अनंतापासुन भटकत असतो.
शब्द शब्दांत तुला मांडतांना,
शब्दही नकळत हरवुन जातात.

शब्दखुणा: 

तु आणि मी

Submitted by चिन्गुडी on 5 October, 2014 - 05:04

धुंद डोळ्यातल तुझ्या हा भाव
उलगडतो माझ्या स्वप्नांचा गाव

गावात या.. तु आणि मी
हातात तु घेता हात
विरघळतात सारे शब्दभाव....

अश्याच एका कातरवेळी
तुला बिलगावे अन हळुहळु भावना पाझरव्यात
माझ्या मुक शब्दांचा मांडावा
एक सैरभैर डाव.....

या गावच्या वेशीवर घर तुझे
अन माझे न अस्तित्व काही
निव्वळ त्या धुंद चंद्राच्या
साक्षीची ठेव.....

तु ..तुझ्या मनातुन अन मी माझ्या
त्याला साक्ष ठेवत आहे...
या स्वप्नांपलीकडेही
इतरही धागे जुळलेले आहेत...

कशी ठेऊ त्यांना मागे
कसे हे तोडु धागे,
येऊ या स्वप्नांच्या मागे?

पण लक्षात ठेव ... या सप्तरंगी धाग्यातला

शब्दखुणा: 

तू होतिस तेन्व्हा

Submitted by सुधाकर.. on 6 July, 2011 - 05:57

तु होतिस तेव्हा ........!
चन्द्र चान्दन्याचा गाव होता
मनात खोल वसलेला
झाडाआड रोज दिसे
चन्द्र बनात हसलेला

तु होतिस तेन्व्हा......!
वेडा होता पाउस
खुळावुन रिम्झिम्नारा
आणि स्पर्शासाटि बेभान
गन्धवेडा वरा

गुलमोहर: 
शब्दखुणा: 

एक पसाभर 'तू'

Submitted by आनंदनंदिनी on 6 April, 2011 - 09:29

सोनेरी कणांचा भार..
माझ्या मिटल्या पापण्यांवर..
किलकिलत्या डोळ्यांत
दिसलास फक्त तू..
मग तोच खुळा प्रयत्न..
तुला एक स्पर्श करण्याचा..
तुझ्या एक स्पर्शानं
सोनं होण्याचा..
तुझाही तोच खेळ
माझ्याशी..
माझ्या वेड्या मनाशी..
तुझ्या अभासांपाठी धावणारी मी..
अन मला बघून हसणारी तुझी सावली..
बेचैन होणं ही नेहमीचंच माझं..
आज मात्र थांबले क्षणभर..
वेडावणाऱ्या तुझ्या सावलीकडेच उत्तर मागितलं मी..

अन बघता बघता उमगलं,
माझ्या झोळीत मावणारा नाहीचेस तू..
मग तुझ्या त्या सोनसळी कणांना
एक एक करत वेचायचा
पुन्हा एक जीवघेणा खेळ..
ध्यास एकच..
एक पसाभर 'तू' मिळावास
मनभर व्यापून राहिलेलास..

गुलमोहर: 
Subscribe to RSS - तु