तो

तो

Submitted by चिन्नु on 19 June, 2021 - 23:29

तो

तो धावत राहतो सतत, ऊन वारा पित..
आवळलेल्या मुठीत दडलेला असतो कुटुंबाचा भार..
त्याच्या करारी नजरेला ओढ असते जिंकण्याची..
बंद ओठांमध्ये लपवलेल्या कितीतरी वेदना घेऊन तो परततो घरट्याकडे..
पिलं झेपावतात त्याच्या कडे, आईचा चिरपरिचित पदर सोडून,
त्याच्या भळभळणार्या जखमांना नाकारत मिठीत शिरतात..
अन् त्या रेशीम मिठीत विरघळू लागतं बापाचं प्रेम!

Happy Father's Day! __//\\__

"ती"

Submitted by संशोधक on 3 November, 2019 - 10:29

बेधुंद ती, अलगद ती,
अलवार ती, हळुवार ती,
सुंदर ती, मोहक ती,
कोमल ती, प्रेमळ ती,
अल्लड ती, अशक्य ती,
विचारी ती, गंभीर ती,
बालिश ती, समजूतदार ती,
खट्याळ ती, खोडकर ती,
रडणारी ती, रडवणारीही ती,
चिडणारी ती, समजवणारी ती
हसणारी ती, हसवणारी ती,
माझी ती, माझी ती..!

शब्दखुणा: 

तिचे त्याच्या जीवनात डोकावणे

Submitted by डॉ.विक्रांत प्र... on 21 July, 2019 - 10:11

तिचे त्याच्या जीवनात डोकावणे
म्हणजे बागेत भटकणे असते
चार घटका थिजल्या जगात
एक स्पार्क पेटवणे असते

ते चार शब्द मैत्रीचे
ते चार शब्द प्रेमाचे
यातून खरतर
काहीच निष्पन्न होणार नसते
तरीही ते रिझणे मनाचे
हुरहूरणे क्षणांचे
देह मनास मिळणारे
एक संजीवन असते

कदाचित जग त्याला
एक उद्दीपनही म्हणेल
खच्चून मारलेल्या कश सारखे
त्या धुरात त्या क्षणात
हरवून जाते वर्तमान
विसरते सर्व भान
अस्तित्व गुदमरून टाकणारे

शब्दखुणा: 

तो, काही काही घेवुन येतो...

Submitted by शिवाजी उमाजी on 5 December, 2018 - 21:22

तो, काही काही घेवुन येतो...

काल पासुन मस्त माहौल बनवलाय पावसाने, त्याचं अगोदर अंधार करून येणं, म्हणजे कुणी म्हणायला नको कि "अचानक आला न् आम्हाला भिजवलं" तसं तर त्याचं आगमन साधं नसतचं मुळी, वाजत गाजत स्वारी येते, कधी कधी सोबत विजांचा लखलखाट असतो, वराती मधे दिव्यांच्या रोषणाई करतात तसा, तेव्हा त्या लखलखाटाची भिती वाटते खरी, पण आवडतं त्याचं असं वाजत गाजत होणारं आगमन.

विषय: 

"तो, ती, अन् .....लाल रंग."

Submitted by बग्स बनी on 13 March, 2017 - 17:23

आज मुळी इच्छाच न्हवती त्याची, म्हणूनच जरा उशिरा उठला. खिडकीतून डोकावून पाहिलं, रंगांची उधळण, दंगा, मस्ती. उगाचच रेंगाळत, तो बराच वेळ बसल्याजागी डोळे बंद करून विचार करत होता. आयुष्यात खूपच कालवाकालव, उलटापालट झाली होती. जगणं निरस, बेचव वाटत होतं. इतक्यात दारावर मित्रांची टोळकी जमा झाली. दार वाजवलं गेलं. सगळे मित्र हाका मारू लागले. उगाचच दिसावं म्हणून त्यानं खोटं खोटं हसु आणून चेहऱ्यावरचा भाव बदलला. अन दरवाजा उघडला. मित्रांनी ओढूनच घराबाहेर काढलं. प्रथेप्रमाणे रंगानं पार बरबटवुन काढलं. आता खरा तो त्यांच्यात मिसळल्यागत दिसत होता.

भयानक ( संपूर्ण )

Submitted by यःकश्चित on 31 May, 2012 - 00:10

भयानक
____________________________________________________________

BHayanak.jpg
____________________________________________________________

1
गुलमोहर: 

तो मी..तोच मी...

Submitted by आठवणीतला मी.... on 9 May, 2012 - 05:39

हसत खेळत स्वतःचाच
असाच आहे तो मी,
स्वता:च्या जगात बेधुंदपणे
स्वछंद वावरणारा तोच मी..

सुख थोडे दु:ख भारी
हसत सोसणारा तो मी,
लयबद्धतेने आयुष्य जगणारा
माणुस सामन्या तोच मी..

सहन करणे पुरुण ऊरणे
लढत जगणारा तो मी,
शत्रुलाही पुरुण ऊरेण
झुंजणारा तोच मी..

प्रेम करणे विरह सोसणे
॑अश्रु न ढाळणारा तो मी,
आठवणीमधे तुझ्याच प्रत्येकक्षणी
गुंफणारा तोच मी..

तो मी नव्हेच
होता तो तुझाच कोणी,
तु निघुन गेल्यावर मात्र
स्वत:मध्ये विखुरलेला "तोच मी"....

गुलमोहर: 
शब्दखुणा: 

भयानक : भाग ७

Submitted by यःकश्चित on 22 January, 2012 - 04:40

भयानक भाग १
भयानक भाग २
भयानक भाग ३
भयानक भाग ४
भयानक भाग ५
भयानक भाग ६

------------------------------------------------------------------------------------------
मागील भागावरून पुढे..

नाना सांगत होते -

गुलमोहर: 

भयानक : भाग ६

Submitted by यःकश्चित on 17 December, 2011 - 03:31

भयानक भाग १
भयानक भाग २
भयानक भाग ३
भयानक भाग ४
भयानक भाग ५

------------------------------------------------------------------------------------------
मागील भागावरून पुढे..

दोघांनी चपला घातल्या. वाड्याच्या मुख्य दरवाजाकडे वळाले आणि दरवाज्यात उभ्या असलेल्या दोन पायांवर त्यांची नजर खिळली.

गुलमोहर: 

तिने काय करावं?

Submitted by मोहना on 26 November, 2011 - 19:06

कोणे एके काळी ती त्याला गाडीत भेटली. तो त्याच्या गावी गेला होता. ती मैत्रिणीबरोबर परत येत होती. तिच्या हातात डायरी. दोघी कविता वाचनात मग्न. तो अधुनमधुन डोकावत असला डायरीत, तरी तिला त्याची कल्पना नव्हती. त्या दोघींचं जगच निराळं होतं. एकदम त्याने डायरीच मागितली वाचायला. नाही कसं म्हणणार?
"डायरी आहे."
"हो, तीच मागतोय." त्याने धीटपणे म्हटलं.
"कविता आहेत. बाकी विशेष काही नाही."
"त्याच वाचायच्या आहेत."
"आवडतात?" असं म्हणत तिने त्याच्या हातात डायरी सुपूर्द केली. तो वाचत राहिला. त्या गप्पांमध्ये रंगून गेल्या.

गुलमोहर: 

Pages

Subscribe to RSS - तो