विश्वास

योगचा योग जुळवून आणावा

Submitted by राजेश्री on 22 June, 2018 - 00:27

योगाचा योग जुळवून आणावा !

विषय: 

एखाद्यावर विश्वास टाकताना ....

Submitted by ऋन्मेऽऽष on 7 July, 2017 - 02:04

एखाद्यावर विश्वास टाकताना .... तुम्ही काय बघता, कसा विचार करता?
किंवा याऊलट,
एखाद्याचा विश्वास तुम्ही कसा संपादन करता? एखादी गोष्ट त्याला कशी पटवून देता?

मागे एक मेसेज वाचण्यात आलेला,
एखाद्याचा तुमच्यावर विश्वास नसेल तर त्याला तुम्ही कितीही पटवून द्या, त्यांचा विश्वास बसतच नाही, तर ते पटवून देणे व्यर्थ आहे.
त्याऊलट ज्यांचा तुमच्यावर विश्वास आहे, ज्यांचे तुमच्यावर प्रेम आहे, त्यांना काही पटवून द्यायची गरजच भासत नाही.
थोडक्यात स्वत:ला सिद्ध करण्यात वेळ घालवू नका.

विषय: 
शब्दखुणा: 

भयानक ( संपूर्ण )

Submitted by यःकश्चित on 31 May, 2012 - 00:10

भयानक
____________________________________________________________

BHayanak.jpg
____________________________________________________________

1
गुलमोहर: 
शब्दखुणा: 

भयानक : अंतिम भाग

Submitted by यःकश्चित on 30 May, 2012 - 14:30

भयानक भाग १
भयानक भाग २
भयानक भाग ३
भयानक भाग ४
भयानक भाग ५
भयानक भाग ६
भयानक भाग ७
भयानक भाग ८
भयानक भाग ९

गुलमोहर: 

भयानक : भाग ९

Submitted by यःकश्चित on 27 May, 2012 - 02:30

भयानक भाग १
भयानक भाग २
भयानक भाग ३
भयानक भाग ४
भयानक भाग ५
भयानक भाग ६
भयानक भाग ७
भयानक भाग ८

=========================================================

गुलमोहर: 

भयानक : भाग ८

Submitted by यःकश्चित on 30 April, 2012 - 12:31

भयानक भाग १
भयानक भाग २
भयानक भाग ३
भयानक भाग ४
भयानक भाग ५
भयानक भाग ६
भयानक भाग ७

=========================================================

" हलगर्जीपणा करू नकोस. याचा मला नाही तुलाच तोटा होईल. "

गुलमोहर: 

भयानक : भाग ७

Submitted by यःकश्चित on 22 January, 2012 - 04:40

भयानक भाग १
भयानक भाग २
भयानक भाग ३
भयानक भाग ४
भयानक भाग ५
भयानक भाग ६

------------------------------------------------------------------------------------------
मागील भागावरून पुढे..

नाना सांगत होते -

गुलमोहर: 

भयानक : भाग ६

Submitted by यःकश्चित on 17 December, 2011 - 03:31

भयानक भाग १
भयानक भाग २
भयानक भाग ३
भयानक भाग ४
भयानक भाग ५

------------------------------------------------------------------------------------------
मागील भागावरून पुढे..

दोघांनी चपला घातल्या. वाड्याच्या मुख्य दरवाजाकडे वळाले आणि दरवाज्यात उभ्या असलेल्या दोन पायांवर त्यांची नजर खिळली.

गुलमोहर: 

भयानक : भाग ५

Submitted by यःकश्चित on 6 November, 2011 - 06:17

भयानक भाग १
भयानक भाग २
भयानक भाग ३
भयानक भाग ४

------------------------------------------------------------------------------------------------

थोड्या वेळापूर्वीच नानांनी विश्वास हा दामलेंचा वारसदार असल्याचा गौप्यस्फोट केला होता, तरी विश्वासकडून काही नवी माहिती मिळवावी म्हणून मोहनराव काही माहित नसल्याचे दाखवत होते.

गुलमोहर: 

भयानक : भाग ४

Submitted by यःकश्चित on 16 October, 2011 - 10:54

भयानक भाग १
भयानक भाग २
भयानक भाग ३

--------------------------------------------------------------------------
त्यांनी समोर उभ्या असलेल्या विश्वासकडे पहिले. त्यांच्या चेहऱ्यावर अचानक हास्य आले. एका आशावादी नजरेने त्यांनी विश्वासकडे बघितले. ते विश्वासकडे पाहून आनंदाने ओरडले,

विश्वाsssssssss तू आलास..........

...आणि पलंगावरून उठून विश्वासकडे झेपावले.

ते विश्वासजवळ आले, विश्वासला कडकडून मिठी मारली.

गुलमोहर: 

Pages

Subscribe to RSS - विश्वास