संस्कृती

रशियातली शिवजयंती

Posted
9 वर्ष ago
शेवटचा प्रतिसाद
9 वर्ष ago

गंगा-सिंधू-यमुना-गोदा कलशातुन आल्या
शिवरायाला स्नान घालुनी धन्य धन्य झाल्या
धिमी पाउले टाकीत येता रुद्राचा अवतार
अधीर हृदयातुनी उमटला हर्षे जयजयकार

प्रकार: 

मिरासीचे म्हुण...

Posted
9 वर्ष ago
शेवटचा प्रतिसाद
9 वर्ष ago

तर परवा आम्हाला नवीनच गोष्ट कळली. म्हणजे गोष्ट नवीन नव्हे, पण आता वयोमानापरत्वे गोष्टी पटपट कळत नाहीत आणि दुसरे म्हणजे कळल्या तरी वळत नाहीत. आता हेच बघा - तुकोबांची गादी की कायसेसे आहे म्हणे. आता हे आम्हाला नवीनच होते.

प्रकार: 

बा रा ए. वे. ए. ठि. म्हणजेच दस का दम

Posted
9 वर्ष ago
शेवटचा प्रतिसाद
9 वर्ष ago

होणार होणार म्हणून गाजत असलेलं बा. रा. चं ए. वे. ए. ठि. पार पडलं. दर सहा महिन्यानी ए. वे. ए. ठि. होतंच पण ते होणार की नाही यावर 'हो' 'हो', 'नाही', 'नाही' चं ग्यानबा तुकाराम चालू असतं.

प्रकार: 

CONSORTIUM OF PUBGOING, LOOSE AND FORWARD WOMEN : Pink Chaddi Campaign!!!!

Posted
9 वर्ष ago
शेवटचा प्रतिसाद
9 वर्ष ago

CONSORTIUM OF PUBGOING, LOOSE AND FORWARD WOMEN

What is the Pink Chaddi Campaign?

The Pink Chaddi Campaign kicked off on 5 February 2009 to oppose the Sri Ram Sena. The campaign is growing exponentially (4,500 at this point in the life of our Consortium of Pub-going, Loose and Forward Women) and that is not surprising. Most women in this country have enough curbs on their lives without a whole new franchise cashing in with their bully-boy tactics. Of course, a lot of men have joined the group as well.

प्रकार: 

न्यु जर्सी ए.वे.ए.ठी. अर्थात बाराकरांचा जी. टी. जी. ७ फेब्रुवारी २००९

Submitted by अनिलभाई on 12 January, 2009 - 16:23

न्यु जर्सी ए.वे.ए.ठी. अर्थात बाराकरांचा जी. टी. जी.

ए.वे.ए.ठी. ला न येण्याची कारणे लिहायला हक्काची जागा.
मग कधी करायचा ए.वे.ए.ठी.
(एकाच वेळी एकाच ठिकाणी) जमणे.
खालील न येण्याची कारणे स्वाती आंबोळे ह्यानी गोळा केली आहेत. व बाकी मायबोलीकरानी त्यात भर टाकली आहे. वाहुन जावु नये म्हणुन येथे देत आहे.

१. घरी पाहुणे येणार आहेत
२. मुलांचा काही कार्यक्रम (गेम / बर्थडे पार्टी / क्लास) आधीच ठरलेला आहे
३. ए.वे.ए.ठि.ची जागा माझ्या घरापासून लांब आहे
४. ज्या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने ए.वे.ए.ठि. होणार त्यांचं तिकीट फार महाग आहे
5. मला कोणी आमंत्रण दिलं नाही

मंगेश पाडगावकर

Posted
10 वर्ष ago
शेवटचा प्रतिसाद
10 वर्ष ago

पाडगावकरांना महाराष्ट्र भूषनाने महाराष्ट्र सरकारने भूषविले. हे जरा मला सध्याच्या वातावरनात वेगळेच वाटले. कारण विचारता, अहो पाडगावकर, फक्त मराठी(तच) लिहीतात हे सरकार विसरले की काय असा मला संदेह येत आहे.

प्रकार: 

धर्म हवा की नको?

Posted
10 वर्ष ago
शेवटचा प्रतिसाद
10 वर्ष ago

लहानपणी आमच्या घरी दरवर्ष आजोबांचं श्राद्ध व पक्ष होत असे. आई एक लहानसं केळीचं पान वाढत असे. ते पान आम्ही बाहेर कावळ्यासाठी ठेवत असू. आजोबा कावळ्याच्या रुपाने येऊन ते पान खातात अशी आमची ठाम समजूत होती.

प्रकार: 

गोष्ट एका संगीताची

Posted
10 वर्ष ago
शेवटचा प्रतिसाद
10 वर्ष ago

पूर्वी कधीतरी कोणी एक राजा निधन पावला. त्याच्या तरूण राजपुत्राने व्यवस्थित क्रियाकर्म केले. घाटावरून अस्थिकलश परत घेऊन येताना त्याने एका सतारवादकाचे वादन व गायन ऐकले.

प्रकार: 

Pages

Subscribe to RSS - संस्कृती