विज्ञान

मंगळावरील प्रयोगशाळा

Posted
7 वर्ष ago
शेवटचा प्रतिसाद
7 वर्ष ago

क्युरिऑसिटी साधारण १२ तासांपूर्वी मंगळावर अवतरले. मंगळाचे एक वर्ष कार्य करु शकेल इतपत उर्जा या मंगळाचराला प्लुटोनियम द्वारे उपलब्ध आहे. ताशी ३० मिटर गतीने सरकत, अडीच फुटांपर्यंतचे अडथळे पार करत क्युरिऑसिटी या लाल ग्रहाची माय्क्रोब्सना सहन करण्याची वृत्ती आजमावेल. पण हे विज्ञानाबद्दलच नाही तर अर्थकारणाबद्दलही आहे.

ग्रहांशी माझे (फार)काही देणेघेणे नाही, पण यावर कोणीही काहीही न लिहिलेले पाहून राहवले नाही. म्हणून हा आल्प खटाटोप. सगळीकडे याबद्दल बरेच काही अर्थातच उपलब्ध आहे.

प्रकार: 
शब्दखुणा: 

विज्ञानिका - ५ (हिलीयमची निर्मीती)

Posted
7 वर्ष ago
शेवटचा प्रतिसाद
7 वर्ष ago

या पुर्वी: विज्ञानिका - ४ (सापेक्षता - काळाची) http://www.maayboli.com/node/35019

विषय: 
प्रकार: 

विज्ञानिका - १ (अणुगर्भाच्या अंतरंगात)

Posted
8 वर्ष ago
शेवटचा प्रतिसाद
8 वर्ष ago

अणुगर्भ हे विद्युतभाररहीत न्युट्रॉन्स व घन भार असलेल्या प्रोटॉन्सचे बनले असतात. सर्वात हलका अणुगर्भ हायड्रोजनचा - त्यात एकच प्रोटॉन व शुन्य न्युट्रॉन. पण इतर सर्व अणुगर्भांमधे एकापेक्षा जास्त घन भारीत प्रोटॉन्स (आणि काही न्युट्रॉन्स) असतात. अनेक वर्षे प्रोटॉन आणि न्युट्रॉन हे मूलभुत कण समजल्या जात. पण नंतर ते क्वार्क्सचे बनले असतात असे दाखवले गेले. प्रोटॉन मधे दोन अप आणि एक डाऊन तर न्युट्रॉन मधे दोन डाऊन आणि एक अप (p=uud; n=udd).

विषय: 
प्रकार: 

कृष्णविवरांच्या काळ्या करतुती

Posted
9 वर्ष ago
शेवटचा प्रतिसाद
9 वर्ष ago

खगोलशास्त्रीय विषयांमध्ये कृष्णविवर हे निर्विवादपणे सर्वाधीक लोकांचे लाडके असते. अशा या कृष्णविवरांच्या अंतरंगात डोकावुन पाहुया.

विषय: 
प्रकार: 

मराठी विज्ञान परिषद पुणे विभाग विज्ञान रंजन स्पर्धा २०११

Submitted by anudon on 2 February, 2011 - 23:43

Hello all,
We are forwarding a circular in marathi received from Maharashtra Vidnyan Parishad about an interesting Quiz in view of the International Year of Chemistry-2011. Solve it and forward it to many more people like you.
Thanks,
Col. Anand & Dr. Swatee Bapat.

सप्रेम नमस्कार
२०११ हे आंतरराष्ट्रीय रसायनशास्त्र वर्ष आहे. मराठी विज्ञान परिषद पुणे विभागातर्फे दरवर्षी प्रमाणे या वर्षीही विज्ञान रंजन स्पर्धा होत आहे. या स्पर्धेची प्रश्नावली सोबत पाठवत आहे. आपल्याला आवडेल, मजा येईल.त्यासाठी आपणाकडून पुढील पैकी एक वा अनेक प्रकारच्या सहकार्याची अपेक्षा आहे.

  विषय: 

  गूढ कथा: "कालग्रहांचे भविष्य आरसे" (संपूर्ण कथा - ६ भाग एकत्र)

  Submitted by निमिष_सोनार on 3 October, 2010 - 22:14

  सूचना:
  [यापूर्वी ही कथा सहा भागात मी क्रमशः प्रसिद्ध केली होती.
  वाचकांच्या सोयीसाठी आणि सलग वाचनाचा आनंद मिळण्यासाठी तसेच जास्तीत जास्त वाचकांपर्यंत पोहोचावी यासाठी ही कथा आता सलग एकत्रीतरित्या

  प्रसिद्ध करतो आहे.]
  -----------------------------------
  गूढ कथा : कालग्रहांचे भविष्यआरसे!!!
  --The Fortune Mirrors of Time Planets!!!
  -----------------------------------

  ही कथा सुरु होते २०२२ साली
  दि. २२/०२/२०२२-
  मंगळवार-
  वेळ सकाळी चार
  मुंबईत अंधेरी येथे "समल" हॉस्पीटलकडे जाणारा रस्ता सुना होता
  वाहनांची वर्दळ नव्हती. पाऊस पडत होता.

  गुलमोहर: 

  खगोलशास्त्रीय सटरफटर

  Submitted by aschig on 9 July, 2010 - 00:50

  फार खोलात न शिरता इथे खगोलशात्राशी संबंधीत काही त्रोटक factoids (सद्य आकलनानुसार) नियमीतपणे टाकायचा विचार आहे.

  (१) विश्वाच्या मालमत्तेपासुन सुरुवात करु या: विश्वात पसरलेल्या दिर्घीका, त्यांचा व्याप व विश्वावे आकारमान वाढण्याचा वेग पहाता असे लक्षात येते की ५% पेक्षा कमी मालमत्ता दृष्य वस्तुमानात आहे (म्हणजे तुम्ही-आम्ही, ग्रह, तारे ई. थोडक्यात बॅरीऑन या प्रकारात मोडणारे कण - Baryonic matter). त्याच्या ५ पट वस्तुमान अदृष्य स्वरुपात (dark matter) असते, तर तब्बल 3/4 पसारा अदृष्य उर्जेच्या स्वरुपात असतो (dark energy). [८ जुलै २०१०]

  विषय: 

  विज्ञानविषयक बातम्या आणि चर्चा

  Submitted by मृण्मयी on 17 May, 2010 - 12:07

  रसायनशास्त्र, जीवशास्त्र, भौतिकशास्त्र आणि तत्सम शाखांमधे होत असलेल्या संशोधनाविषयीच्या बातम्या, माहिती आणि त्या अनुषंगाने चर्चा करण्याची इच्छा असलेल्या मायबोलीकरांसाठी हा धागा उघडल्या जातो आहे.

  उदा: 'दोन तोंडांचं आणि सव्वा पाच पायांचं वासरू जन्माला आलं' वर्तमानपत्रातल्या अशा बातम्यांपेक्षा असं वासरू जन्माला येण्यामागचं शास्त्रीय कारण सांगणारा लेख असेल तर त्याचा दुवा दिलेला जास्त योग्य. Happy

  http://www.plos.org/oa/index.php हा एक दुवा. इथे open access तत्त्वावर (फुकटात) peer reviewed journal papers वाचायला मिळतील.

  शब्दखुणा: 

  Pages

  Subscribe to RSS - विज्ञान