वेद

गोत्र असत का ?

Submitted by महेश ... on 21 June, 2016 - 11:20

सर्वाचि जाहिर मफि मगतो हा धाईसी प्रश्न विचर्तो म्हनुन.

गोत्र खरच असत का हो ? काहि जण् म्हण्तात ब्रम्ह ने हे विश्वा तयार केल . त्यानेच प्रिथ्वि वरति प्रथम पहिल जिव आणला. म्हण्जे आपण सर्व त्यान्चिच मुले . मग आपाप्ल्यत गोत्र वेगल का. आप आपले गोत्र एकच पाहिजे.
गार्ग्य रुशि , भारद्वाज रुशि ह्यन्चे वडिलान्च गोत्र कुथल होत.

एखद्या मनुश्या कडे बघुन आपन त्यच गोत्र का नाहि सान्गु शकत.

समाण गोत्र असणार्या लोकान मध्ये कोनते गुनधर्म सार्खे असतात?

हे पुर्ण विश्वा ब्रम्हा ने तयार केल. ह्याप्रमाणे पश्चिमात्य देशाति ल लोकन्मध्ये गोत्र कुथल्या स्वरुपात आहे.

प्रांत/गाव: 
शब्दखुणा: 

फ्रेम ऑफ रेफरन्स

Posted
6 वर्ष ago
शेवटचा प्रतिसाद
6 वर्ष ago

The Hitchhiker's Guide to the Galaxy has, in what we laughingly call the past,
had a great deal to say on the subject of parallel universes. Very little of
this, however, is at all comprehensible to anyone below the level of Advanced
God and, since it is now well established that all known gods came into
existence a good three millionths of a second after the universe began rather
than, as they usually claimed, the previous week, they already have a great
deal of explaining to do as it is. They are, therefore, not available for
comment at this time.

विषय: 
प्रकार: 

छोटे कलाकार- आनंदमेळा- आवडते घर - वेद

Submitted by साक्षी on 11 September, 2011 - 06:27

पाल्याचे नावः वेद
वय: साडेतीन वर्षे
आवडते घर : अ‍ॅक्टिविटी म्हणून हे घर एकदा केले होते त्यामुळे काडेपेटीच्या काड्यांचं घर करूया का म्हणल्यावर वेद लगेच तयार झाला. पूर्वी लावली होती तशीच खरी झाडं चिकटवायची असं आधीच सांगून झालं
माझी मदत : घराचा आकार काढून दिला. काड्या मात्र सगळ्या त्यानेच चिकटवल्या. सगळ्या चिकटवेपर्यंत हात फेव्हिकॉलने माखला होता आणि चिकटवण्याचा पेशन्स संपला होता. मग झाडं चिकटवताना फेव्हिकॉल मी लावून दिला. आणि शेजारच्या पानावर वेद कसं लिहायचं ते दाखवलं.
ही तयारी
Picture 057.jpg

विषय: 
Subscribe to RSS - वेद