नोकरी-व्यवसाय

एकट्या माणसाला करता येण्याजोगे उद्योग

Submitted by माणूस on 21 January, 2009 - 22:11

एकापेक्षा जास्त लोकांबरोबर काम करणे थोडे कठीण असते म्हणून...

शब्दखुणा: 

परत येवु न शकल्यास काय करावे

Submitted by माणूस on 17 January, 2009 - 00:34

ओके मला मायबोली आणि reddit सोडुन बाकी काही फोरम माहीत नाही, त्यामुळे ईथे विचारतोय.

सध्या माझे चार पाच मित्र जे भारतात २-३ आठवड्याकरता गेले होते, ते तिथेच अडकुन पडले आहेत. stamping करताना कसल्यातरी 221G form मुळे हा delay होतोय.

शब्दखुणा: 

Trados किंवा Wordfast वापरणारे आहे का कुणी?

Submitted by वर्षा on 12 September, 2008 - 22:01

हे कुठे विचारावं कळलं नाही म्हणून इथे विचारतेय...
Trados किंवा Wordfast वापरणारे आहे का कुणी?

Anyone working in Life Insurance Industry?

Submitted by स्वप्ना_राज on 26 August, 2008 - 01:38

I am trying to acquire domain knowledge about the Life Insurance Industry from a Business Analyst point of view - claims mgmt, underwriting, policy mgmt etc. However, I am not able to find any books or good sites on this.

If anyone is working in Life Insurance Industry - in India or abroad, can you please give me some pointers about books, sites and/or courses that can be done in India? Any insurance specific magazines in India?

Thanks!

मुलांसाठी नोकरी/व्यवसायात केलेला बदल

Submitted by me_surabhee on 11 August, 2008 - 00:30

मी सुरभी. व्यवस्थापन शास्त्रातली मास्टर्स पदवी घेतलीये. एका MNC मध्ये उच्च पदावर २/३ वर्षे नोकरी केली. नवरा software engi तो ही एका MNC मध्ये आहे. कामाच्या निमीत्तानी दोघेही १२/१३ तास घराबाहेर असायचो.

Pages

Subscribe to RSS - नोकरी-व्यवसाय