प्रवास

तुम्ही तुमची प्रवासी बॅग कशी भरता ?

Submitted by सुजा on 24 March, 2020 - 07:45

हो मला हा प्रश्न कधी पासून विचारायचा होता. म्हणजे जाणून घेण्याची उत्सुकता होती . तशी मी गेल्या दोन तीन वर्षांपासून जास्त प्रवास करतेय . किव्वा प्रवास करायला सुरवात केली . त्याच्या आधी खूप कमी प्रवास करत होते . त्यामुळे त्यावेळी सरधोपट ड्रेस च्या घड्या करून टॉप्स चा घड्या करून थोडक्यात सगळे कपडे घड्या करून एकावर एक ठेऊन सगळ्या बॅगा भरत होते. त्याव्यतिरिक्त ज्वेलरी ठेवण्याकरता , कॉस्मेटिक्स/ प्रसाधन साहित्य ठेवण्याकरता दोन वेगवेगळे ट्रान्सपरंट पाऊच वापरले कि झालं .

एकटीच @ North-East India दिवस - १८

Submitted by सुप्रिया राज जोशी on 3 March, 2020 - 23:56

अनुक्रमाणिका > https://www.maayboli.com/node/72984
अनुक्रमाणिका २ > https://www.maayboli.com/node/73598

23rd फेब्रुवारी 2019

प्रिय मयूर,

एकटीच @ North-East India दिवस - ९

Submitted by सुप्रिया राज जोशी on 12 January, 2020 - 23:50

14th फेब्रुवारी 2019

माझी मनीमाऊ,

Wish you a very happy birthday dagadi

साऱ्यांसाठी आज Valentine's day असेल. आमच्यासाठी तुझ्या वाढदिवसाहून मोठे काहीच नाही.

मी आज सिक्कीम हून आसामला आले. आजच्या दिवशी दुसऱ्या कोणाला पत्र लिहावंसं वाटत नाही. आणि दगडी तू मोठं पत्र वाचणार पण नाहीस म्हणून तुझ्यासाठी goodbye Sikkim असा व्हिडीओच तयार केला.

इथे गोहाटी स्टेशन वर बसून तुझ्यासाठी हा व्हिडीओ बनवायचे उपद्व्याप चालू आहेत. इथे पुढची तारीख उजाडली तरी तिथे कालची तारीख संपायच्या आधी पत्र तुला मिळेलच.

नीट रहा. गुणी आहेसच. तशीच रहा. Love you
मम्मा

एकटीच @ North-East India दिवस - ८

Submitted by सुप्रिया राज जोशी on 10 January, 2020 - 05:49

अनुक्रमाणिका > https://www.maayboli.com/node/72984

13 फेब्रुवारी 2017

ए कोको,

विषय: 

एकटीच @ North-East India दिवस - ७

Submitted by सुप्रिया राज जोशी on 8 January, 2020 - 22:40

अनुक्रमाणिका >> https://www.maayboli.com/node/72984

12 फेब्रुवारी 2017

प्रिय फादर,

प्रश्नोत्तरे

Submitted by सुप्रिया राज जोशी on 8 January, 2020 - 22:40

पडलेल्या प्रश्नांना आणि त्यांनी सुचवलेल्या विषयाबद्दल मी वेळ मिळेल तसे इथे लिहित जाईन.

एकटीच @ North-East India दिवस - ६

Submitted by सुप्रिया राज जोशी on 7 January, 2020 - 00:17

अनुक्रमाणिका > https://www.maayboli.com/node/72984

11 फेब्रुवारी 2017

प्रिय शारदा,

एकटीच @ North-East India दिवस ५

Submitted by सुप्रिया राज जोशी on 2 January, 2020 - 00:44

अनुक्रमाणिका > https://www.maayboli.com/node/72984

10th फेब्रुवारी 2019

Dear Brother Joyston,

तुला मी मराठीत काय लिहिलयं त्याचं एक अक्षरही कळणार नाही, मग उत्तर लिहायची तर वार्ताच नको, तरीही तुलाच पत्र लिहावसं वाटलं.

एकटीच @ North-East India दिवस ४

Submitted by सुप्रिया राज जोशी on 1 January, 2020 - 00:50

अनुक्रमाणिका > https://www.maayboli.com/node/72984

9th फेब्रुवारी 2019

प्रिय लविना,

अगं तुझा फोन आला तेव्हा त्या दोन पोलिसवाल्यांबरोबर चालत होते. रात्रीचे अकरा वाजून गेले असतील ना? पण माझी रात्रीच्या मुक्कामाची सोय झालीच नव्हती. तुला उगीच टेन्शन येईल म्हणून म्हटलं की नंतर बोलूया.

एकटीच @ North-East India दिवस ३

Submitted by सुप्रिया राज जोशी on 31 December, 2019 - 01:24

अनुक्रमाणिका > https://www.maayboli.com/node/72984

8th फेब्रुवारी 2019

प्रिय राहुल,

Pages

Subscribe to RSS - प्रवास