समाज

दारूबन्दी

Posted
13 वर्ष ago
शेवटचा प्रतिसाद
12 वर्ष ago

तात्यांचा अनुभव खोटा किंवा चुकीचा आहे असे म्हणता येणार नाही.

प्रकार: 
Taxonomy upgrade extras: 

राजधानीतून...

Posted
13 वर्ष ago
शेवटचा प्रतिसाद
12 वर्ष ago

Nov 8, 2006

A visit to Ward 57 of Walter Reed Army Medical Center, Washington, DC

प्रकार: 

स्विट्झर्लंडचे अनुभव.. ४

Posted
14 वर्ष ago
शेवटचा प्रतिसाद
12 वर्ष ago

अरे मला वाटलं की कशाला जर्मनीवर आपलं स्वीस पुराण लावायचं म्हणुन लिहित नव्हते.... चला सुरू करुया तू म्हणतोयस तर!

प्रकार: 

स्विट्झर्लंडचे अनुभव.. ३

Posted
16 वर्ष ago
शेवटचा प्रतिसाद
12 वर्ष ago

ही माहिती मी 'आपली दाद, आपला संवाद'मध्ये दिली होती. वाहून जाऊ नये म्हणुन इथे टाकते आहे....

विषय: 
प्रकार: 

स्विट्झर्लंडचे अनुभव.. २

Posted
16 वर्ष ago
शेवटचा प्रतिसाद
12 वर्ष ago

पहिल्यांदा आम्ही कांही आमच्या आधी स्थायीक झालेल्या भारतीय कुटुंबांना भेटलो तेव्हा जाणवलं की त्यांची मुलं मातृभाषा बोलतच नाहीत.

विषय: 
प्रकार: 

Pages

Subscribe to RSS - समाज