आठवण

स्वप्न, ती आणि स्वप्नातला मी!

Submitted by एक नसलेल अस्तित्व on 30 April, 2012 - 07:14

स्वप्नांच्या जगात माझ्या एक फुलांची बाग होती
बागेतल्या त्या कट्ट्यावर फक्त तुझीच मला साथ होती
हातात घेवून तुझा हाथ तिथे कविता मी करत होतो
तुझ्याच प्रेमात ग सजणी वेड्यासारखा मी झुरत होतो

तू स्वप्नातही मला अचानकच सोडून जायचीस
वेड्या ह्या जीवाला माझ्या, एकाकी सोडायचीस
घाबरलेल मन माझ तुला शोधत फिरायचं
थकून भागून बिचार मग एकटच रडायचं

स्वप्नातही कधी तू माझी न झालीस
एकट्याला टाकून मला दूरदेशी गेलीस
दूरदेशीच्या राजकुमारात तू अस काय ग बघितलंस
तुझ्याच ह्या प्रतिबिंबाला अस का ग रडवलस???

आजही तुझ्या पाऊलखुणा त्या वाटेवर शाबूत आहेत
परतीची वाट कधीच नसते रडून मला सांगत आहेत

गुलमोहर: 

नवी सुरुवात

Submitted by जोतिराम on 2 March, 2012 - 23:43

गाईल अंतरीच्या
शब्दामधुन गाणी
ती कालच्या दु:खाची
सोडुन ती कहाणी

मी शोधलाच आता
हा मार्ग हा सुखाचा
सोडुन त्या खुणांची
टाकुन निशानी

दिसले मला न होते
सत्यामधील खोटे
खोट्यामुळेच वाही
डोळ्यांमधुन पाणी

धुतलेत अक्ष आता
पुसलेत अष्क आता
गाण्या नवीन गाणी
सोडुन ती कहाणी

सोडुन ती कहाणी

गुलमोहर: 
शब्दखुणा: 

आठवणीतलं गाव

Submitted by एक नसलेल अस्तित्व on 21 January, 2012 - 02:59

सहजच जेव्हा आज गावाकडे आलो,
आठवणीतल्या त्या मळ्याकडे आलो,
ओळखीच्या त्या वाटेवरून चालत,
विसरलेल्या माझ्या घराकडे आलो!
अंगणातल्या त्या मातीमध्ये
विखुरलेली माझी स्वप्ने दिसली,
माझ्या भांबावलेल्या चेहऱ्याकडे बघत
पडकी भिंतही खुदकन हसली!
चालत-चालत जेव्हा माझ्या शाळेजवळ आलो
पाठीवरल्या दप्तराच्या आठवणीत बुडालो
आठवून इथला प्रत्येक क्षण कंठही दाटून आला,
समुद्राला आज जणू त्याचा किनाराच मिळाला!
गावच्या मंदिराजवळ आजही कुणीतरी खेळतंय
खेळता-खेळता मध्येच माझ्याकडे बघून हसतंय
हसण्यातून त्याच्या मला माझीच आठवण आली
स्वप्नांच्या त्या दुनियेत डोळ्यांची कड ओली झाली!

गुलमोहर: 

आठवण

Submitted by Sanjeev.B on 15 January, 2012 - 02:10

आठवण

काल एक कळी उमलताना पाहिले
तुझ्या गोड हसण्याचे गुपित मला उमजले

पाऊसाच्या रिमझिम खेळात
अजुनही ऐकु येतं मला तुझाच आवाज

ऊफाळणार्‍या सागराच्या लाटा झेलत असताना
तुझ्याच आलिंगनाचा होतो भास

नभात पुनवेचा चंद्र पाहताना
तुलाच पाहिल्याचा होतो भास.

- संजीव बुलबुले / १४ जानेवारी २०१२

गुलमोहर: 
शब्दखुणा: 

आठवण

Submitted by संजयb on 2 January, 2012 - 23:26

सोनकळ्या दोन
पेटीत ठेवल्या दडवूनी
कधीतरी ऊघडून
तूझ्या आठवणींचा श्वस घेतो

मखमलीचे रूमालाची घडी
ऊशाशी ठेवली जपून
कधीतरी कूरवाळून
तूझ्याा बोटांचा स्पर्श घेतो

आठवणीतील रात्र
ठेवली आहें जपून
कघीतरी ऊघडून
तूझ्या सहवासाचे चंादणे पीतो

गुलमोहर: 
शब्दखुणा: 

तुझी आठवण

Submitted by मिलन टोपकर on 21 November, 2011 - 06:13

पुन्हा, पुन्हा ही तुझी आठवण
अपरिहार्य ही तुझी आठवण
आताशा मी जगतो ज्यावर
श्वास म्हणू, की तुझी आठवण ...?

---------------------

हट्टी असते तुझी आठवण
कधी शहाणी तुझी आठवण
डोळ्यामध्ये कधी थबकते
कधी बरसते तुझी आठवण ...!

-----------------------

सलते काटे तुझी आठवण
मोरपिसांची तुझी आठवण
तु केलेल्या जखमांवरती
हळवी फुंकर तुझी आठवण ...!

----------------------

गुलमोहर: 
शब्दखुणा: 

आठवणीतले क्षण !!!

Submitted by MallinathK on 9 November, 2011 - 01:06

"अरेऽ मधुऽऽ, उऽठ. ८ वाजलेत. आजपासुन ऑफिस आहे नाऽऽ?"

"काय हे ! लग्नाच्या ८ व्या दिवशी सक्काळ सकाळी ८ वाजता कोणी उठतं का? ते ही ऑफिसला जाण्यासाठी ?" इति अस्मादीक.

"ए कोट्या काय करतोयस? आ‌ई येतील इतक्यात ओरडत. उऽऽठ ना रे. बघ, नाष्टा सुद्धा तयार आहे आणि आजपासुन तुझा डब्बा मी करणारे..."

"ओऽह शिट्ट !"

"ओऽऽ.... ठिक आहे मग. उद्यापासुन तुझ्या आ‌ईच्याच हातचा डबा घे‌उन जा. मी नाही बनवणार.." असं फणकारुन ती रागाने पाय आपटत वळून बाहेर जाणार इतक्यात मी तिचा हात धरुन मागे ओढले.

"एऽ लाडाबा‌ई, रागावलीस..?"

गुलमोहर: 

पावती

Submitted by मंदार-जोशी on 14 September, 2011 - 05:11

तुझ्या फोटोंसारखीच
तुझी सगळी पत्र केव्हाच
फाडून, तुकडे करुन
फेकून दिली

तू माझ्यासाठी घेतलेल्या
पर्फ्युमची पावती मात्र
जीवापाड जपली आहे
त्या पावतीवर
इतरांना दिसते
ती किंमत, दुकानाचं नाव
इतकंच काय
खरेदीची वेळही नोंदवलेली

तुझी सगळी पत्रं
केव्हाच
इतिहासात जमा झाली आहेत
पण मी आजही
ती पावती 'वाचतो'
तुझ्या पत्रांसारखी

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

गुलमोहर: 
शब्दखुणा: 

ना मी करतो......

Submitted by जोतिराम on 27 June, 2011 - 10:20

ना मी करतो प्रेम कुनावर.
ना मी झुरतो खास कुनावर
अश्रु नाहीत डोळ्यांमध्ये
कुसळच सलते उगाच सर - सर
ना मी करतो.....

म्हणती मजला उदास का तू
म्हणती मजला भकास का तू
भकास आणि उदास चेहरा
असाच दिसतो पाहता वर - वर
ना मी करतो.....

हसता मी ;" तू उगाच हसतो"
बसता मी ;" का उदास बसतो ?"
खरे बोलता "खोटे" म्हणती
" सांग मला तुज कसली हुर - हुर "
ना मी करतो.....

गुलमोहर: 
शब्दखुणा: 

तु न बोलता.....

Submitted by जोतिराम on 20 June, 2011 - 09:07

तु न बोलता, मला समजले
मलाच कळले, मला उमगले.....

आठवल्या मग गोड आठवणी
मन झाले मग पाणी - पाणी
पाहुन हास्य त्या ओठावरचे
तुझ्याबरोबर मनही हसले
तु न बोलता.....

प्रिय सखेगं हसलीस जेंव्हा
बहरले मन तेव्हा - तेव्हा
प्रेम तुझ्या त्या नजरेमधले
तु न खुणवता मलाच दिसले
तु न बोलता.....

वाट पाहिली, आलीच नाहीस.
का गं ? माझी तु झालीच नाहीस.
काय प्रेम ते तुला न कळले
मला समजले मला उमजले.
तु न बोलता.....

---------------------जोतिराम

गुलमोहर: 

Pages

Subscribe to RSS - आठवण