गोड पदार्थ

sweet recipes in marathi, maharashtrian dessert, गोडाचे पदार्थ

ओट्स बार - ओट्स वडी

Submitted by बाबू on 11 July, 2017 - 13:59
प्रत्यक्षात लागणारा वेळ: 
२० मिनिटे

बेसन मावा लाडू

Submitted by देवीका on 27 October, 2016 - 17:08
प्रत्यक्षात लागणारा वेळ: 
४५ मिनिटे
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 

मायबोली मास्टरशेफ - बाईमाणूस - मलई बदाम मटका विथ लेमन झटका

Submitted by बाईमाणूस on 15 September, 2016 - 22:53

चोको ड्रायफ्रूट फज - लहान मुलांचा खाऊ

Submitted by मी अमि on 12 September, 2016 - 04:57
प्रत्यक्षात लागणारा वेळ: 
२५ मिनिटे
पाककृती प्रकार: 

गोकुल पीठे

Submitted by मृणाल साळवी on 11 September, 2016 - 16:50
प्रत्यक्षात लागणारा वेळ: 
१ तास
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 

साखर आंबा (हापुस + तोताफल्ली/ तोतापुरी आंब्याचा)

Submitted by सायु on 18 July, 2016 - 08:00
प्रत्यक्षात लागणारा वेळ: 
३० मिनिटे
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 

Pages

Subscribe to RSS - गोड पदार्थ