गोड पदार्थ

sweet recipes in marathi, maharashtrian dessert, गोडाचे पदार्थ

रताळ्याच्या साटोर्‍या

Submitted by सुलेखा on 9 June, 2015 - 19:49
लागणारा वेळ: 
४० मिनिटे
पाककृती प्रकार: 

मँगो कप केक्स - मायक्रोवेव्ह

Submitted by भरत. on 8 June, 2015 - 07:53
लागणारा वेळ: 
२५ मिनिटे
पाककृती प्रकार: 

फणसाची सांदण

Submitted by देवीका on 2 June, 2015 - 04:31
लागणारा वेळ: 
१ दिवस
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 
शब्दखुणा: 

फणसाचे उंबर

Submitted by देवीका on 28 May, 2015 - 15:52
लागणारा वेळ: 
१ दिवस
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 
शब्दखुणा: 

स्वीट दही ( स्वीट कर्ड )

Submitted by मनीमोहोर on 10 May, 2015 - 12:30
लागणारा वेळ: 
१५ मिनिटे
पाककृती प्रकार: 

साखरेचे मांडे

Submitted by दिनेश. on 4 May, 2015 - 07:09

लेमन कर्ड कप्स

Submitted by मृणाल साळवी on 27 April, 2015 - 17:44
लागणारा वेळ: 
३ तास
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 
शब्दखुणा: 

रसाच्या पोळ्या

Submitted by मनीमोहोर on 21 March, 2015 - 08:51
लागणारा वेळ: 
१ तास
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 

लुंजी

Submitted by टीना on 19 March, 2015 - 11:27
लागणारा वेळ: 
१५ मिनिटे
प्रादेशिक: 
शब्दखुणा: 

शीर पारा / शीर प्यारा ( अफगाणी फज )

Submitted by दिनेश. on 15 March, 2015 - 15:46
लागणारा वेळ: 
१.५ तास
पाककृती प्रकार: 

Pages

Subscribe to RSS - गोड पदार्थ