मालवणी

खापरोळ्या.

Submitted by स्वस्ति on 28 December, 2015 - 04:26
लागणारा वेळ: 
१ तास
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 
शब्दखुणा: 

पिठाच्या करंज्या

Submitted by kalpana manjrekar on 9 November, 2015 - 04:08
लागणारा वेळ: 
२ तास
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 
शब्दखुणा: 

सुक्या खोबरयाची झटपट चटणी

Submitted by द़क्षा on 13 August, 2015 - 00:56
लागणारा वेळ: 
५ मिनिटे
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 

वेज पुलाव

Submitted by kalpana manjrekar on 2 August, 2014 - 01:20
लागणारा वेळ: 
२५ मिनिटे
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 
शब्दखुणा: 

मालवणी भाजाणे वापरून केलेल्या पाककृती (व्हिडिओ)

Submitted by परदेसाई on 28 October, 2013 - 09:28
लागणारा वेळ: 
५ मिनिटे
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 

मोदकं कळपुटी

Submitted by देवकी on 17 May, 2013 - 12:18
लागणारा वेळ: 
१० मिनिटे
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 

मालवणी कोळंबी मसाला

Submitted by डॅफोडिल्स on 28 February, 2013 - 12:43
लागणारा वेळ: 
३० मिनिटे
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 

तिसर्‍यांची कोशिंबीर

Submitted by शैलजा on 6 December, 2012 - 04:32
लागणारा वेळ: 
३० मिनिटे
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 

Pages

Subscribe to RSS - मालवणी