गोड पदार्थ

sweet recipes in marathi, maharashtrian dessert, गोडाचे पदार्थ

स्वीट पोटॅटो कॅसरोल

Submitted by धनि on 5 December, 2022 - 16:01
प्रत्यक्षात लागणारा वेळ: 
४० मिनिटे
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 
शब्दखुणा: 

पाककृती स्पर्धा क्र १ : तिरंगा झेंडा/वडी - मंजूताई

Submitted by मंजूताई on 9 September, 2022 - 08:05
प्रत्यक्षात लागणारा वेळ: 
४५ मिनिटे
पाककृती प्रकार: 
शब्दखुणा: 

ओट्स-नट्स लाडू

Submitted by mrunali.samad on 12 July, 2022 - 06:21
प्रत्यक्षात लागणारा वेळ: 
४५ मिनिटे
पाककृती प्रकार: 

नारळाची डबलडेकर वडी

Submitted by Srd on 12 June, 2022 - 00:32
प्रत्यक्षात लागणारा वेळ: 
३० मिनिटे
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 
शब्दखुणा: 

मँगो राईस Mango Rice

Submitted by BLACKCAT on 3 May, 2022 - 05:52
प्रत्यक्षात लागणारा वेळ: 
३० मिनिटे
प्रादेशिक: 

दुधाचे आईस्क्रीम - सॉफ्टी

Submitted by Srd on 2 May, 2022 - 04:17
प्रत्यक्षात लागणारा वेळ: 
३० मिनिटे
पाककृती प्रकार: 

होळी रे होळी, पुरणाची पोळी!

Submitted by देवीका on 14 March, 2022 - 01:09
प्रत्यक्षात लागणारा वेळ: 
२ तास
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 
शब्दखुणा: 

मडमिणीच्या पाककृती: लेमन पॉसेट.

Submitted by Barcelona on 28 January, 2022 - 20:41
प्रत्यक्षात लागणारा वेळ: 
२० मिनिटे
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 

राघवदास लाडू

Submitted by भास्कराचार्य on 30 December, 2021 - 10:19
राघवदास लाडू
प्रत्यक्षात लागणारा वेळ: 
१.५ तास
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 

Pages

Subscribe to RSS - गोड पदार्थ