गोड पदार्थ

sweet recipes in marathi, maharashtrian dessert, गोडाचे पदार्थ

बालुशाही _ सविस्तर

Submitted by किल्ली on 15 November, 2018 - 13:22
लागणारा वेळ: 
३० मिनिटे
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 
शब्दखुणा: 

पाकातले चिरोटे

Submitted by प्रीतीसंगम on 19 September, 2018 - 13:54
लागणारा वेळ: 
१ तास
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 
शब्दखुणा: 

कोकोनट गोलगप्पा फॉर बाप्पा !

Submitted by दीपांजली on 12 September, 2018 - 03:58
लागणारा वेळ: 
२० मिनिटे
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 

ओट्स-बनाना पॅनकेक्स

Submitted by क्रिशा on 23 May, 2018 - 15:42
लागणारा वेळ: 
१० मिनिटे
प्रादेशिक: 
शब्दखुणा: 

आंब्याची सांदणं

Submitted by मनीमोहोर on 2 May, 2018 - 09:59
लागणारा वेळ: 
२५ मिनिटे
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 
शब्दखुणा: 

नवलकोलचा हलवा

Submitted by प्रमोद् ताम्बे on 18 April, 2018 - 08:16
लागणारा वेळ: 
१५ मिनिटे
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 
शब्दखुणा: 

रवा-खोबरा वडी

Submitted by Darshna on 1 February, 2018 - 05:40
लागणारा वेळ: 
१ तास
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 
शब्दखुणा: 

सुखडी / गुळपापडी

Submitted by सायु on 14 November, 2017 - 07:46
लागणारा वेळ: 
२० मिनिटे
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 

मूग डाळीचा हलवा

Submitted by प्रीतीसंगम on 21 September, 2017 - 12:26
लागणारा वेळ: 
४५ मिनिटे
पाककृती प्रकार: 

Pages

Subscribe to RSS - गोड पदार्थ