गोड पदार्थ

sweet recipes in marathi, maharashtrian dessert, गोडाचे पदार्थ

चिबुड रसायना(नागपंचमी / जन्माष्टमी खास)

Submitted by देवीका on 27 July, 2017 - 16:59
लागणारा वेळ: 
२० मिनिटे
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 

बाजरीच्या पीठाचे गोड दिवे

Submitted by मनीमोहोर on 27 July, 2017 - 15:37
लागणारा वेळ: 
२० मिनिटे
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 

ओट्स बार - ओट्स वडी

Submitted by बाबू on 11 July, 2017 - 13:59
लागणारा वेळ: 
२० मिनिटे

संत्रे पाक

Submitted by सायु on 14 December, 2016 - 07:04
लागणारा वेळ: 
२५ मिनिटे
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 

बेसन मावा लाडू

Submitted by देवीका on 27 October, 2016 - 17:08
लागणारा वेळ: 
४५ मिनिटे
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 

श्रीखंड वडी

Submitted by सायु on 27 September, 2016 - 03:45
लागणारा वेळ: 
३० मिनिटे
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 

मायबोली मास्टरशेफ - बाईमाणूस - मलई बदाम मटका विथ लेमन झटका

Submitted by बाईमाणूस on 15 September, 2016 - 22:53
लागणारा वेळ: 
१ तास
पाककृती प्रकार: 
शब्दखुणा: 

चोको ड्रायफ्रूट फज - लहान मुलांचा खाऊ

Submitted by मी अमि on 12 September, 2016 - 04:57
लागणारा वेळ: 
२५ मिनिटे
पाककृती प्रकार: 

गोकुल पीठे

Submitted by मृणाल साळवी on 11 September, 2016 - 16:50
लागणारा वेळ: 
१ तास
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 

खोबर्‍याचे पेढे

Submitted by दिनेश. on 5 September, 2016 - 06:36
लागणारा वेळ: 
१ तास
आहार: 
पाककृती प्रकार: 

Pages

Subscribe to RSS - गोड पदार्थ