गोड पदार्थ

sweet recipes in marathi, maharashtrian dessert, गोडाचे पदार्थ

स्वीट दही ( स्वीट कर्ड )

Submitted by मनीमोहोर on 10 May, 2015 - 12:30
लागणारा वेळ: 
१५ मिनिटे
पाककृती प्रकार: 

साखरेचे मांडे

Submitted by दिनेश. on 4 May, 2015 - 07:09

लेमन कर्ड कप्स

Submitted by मृणाल साळवी on 27 April, 2015 - 17:44
लागणारा वेळ: 
३ तास
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 
शब्दखुणा: 

रसाच्या पोळ्या

Submitted by मनीमोहोर on 21 March, 2015 - 08:51
लागणारा वेळ: 
१ तास
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 

लुंजी

Submitted by टीना on 19 March, 2015 - 11:27
लागणारा वेळ: 
१५ मिनिटे
प्रादेशिक: 
शब्दखुणा: 

शीर पारा / शीर प्यारा ( अफगाणी फज )

Submitted by दिनेश. on 15 March, 2015 - 15:46
लागणारा वेळ: 
१.५ तास
पाककृती प्रकार: 

विपूतल्या पाककृती ५ : कणकेचा शिरा

Submitted by तृप्ती आवटी on 11 March, 2015 - 22:01
लागणारा वेळ: 
४५ मिनिटे
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 

सोपा (नो बेक)चीज केक

Submitted by माधवी. on 11 February, 2015 - 05:44
लागणारा वेळ: 
३० मिनिटे
पाककृती प्रकार: 
शब्दखुणा: 

साखरेचे घरटे (Sugar Nest)

Submitted by स्नू on 10 February, 2015 - 05:16
लागणारा वेळ: 
२० मिनिटे
पाककृती प्रकार: 
शब्दखुणा: 

कोनफळाची खीर

Submitted by दिनेश. on 26 January, 2015 - 04:03
लागणारा वेळ: 
२० मिनिटे

Pages

Subscribe to RSS - गोड पदार्थ