गोड पदार्थ

sweet recipes in marathi, maharashtrian dessert, गोडाचे पदार्थ

हळदीपत्र पिठा

Submitted by सावली on 9 September, 2015 - 09:52
लागणारा वेळ: 
४५ मिनिटे
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 

खव्याच्या करंज्या

Submitted by आरती. on 9 September, 2015 - 04:29
लागणारा वेळ: 
३० मिनिटे
पाककृती प्रकार: 
शब्दखुणा: 

हरीयाली माव्याचे गुलाबजाम

Submitted by आरती. on 26 August, 2015 - 05:32
लागणारा वेळ: 
३० मिनिटे
पाककृती प्रकार: 

दालचिनी रोल्स / सिनॅमन रोल्स (अर्थात कानियेल बुलार)

Submitted by नलिनी on 23 July, 2015 - 19:26
लागणारा वेळ: 
५ तास
पाककृती प्रकार: 

लवेंडर अँड स्ट्रॉबेरी पॉपसीकल्स

Submitted by मृणाल साळवी on 12 July, 2015 - 06:23
लागणारा वेळ: 
१ तास
पाककृती प्रकार: 

नारळाच्या पोळ्या

Submitted by अंजली on 8 July, 2015 - 15:22
लागणारा वेळ: 
३० मिनिटे
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 

बेळगावी कुंदा

Submitted by दिनेश. on 6 July, 2015 - 05:41
लागणारा वेळ: 
१५ मिनिटे
प्रादेशिक: 

अ‍ॅपल रबडी

Submitted by दिनेश. on 22 June, 2015 - 05:12
लागणारा वेळ: 
४० मिनिटे

ब्रेड रोल कस्टर्ड

Submitted by जागू-प्राजक्ता-... on 22 June, 2015 - 04:48
लागणारा वेळ: 
२० मिनिटे
पाककृती प्रकार: 
शब्दखुणा: 

Pages

Subscribe to RSS - गोड पदार्थ