गोड पदार्थ

sweet recipes in marathi, maharashtrian dessert, गोडाचे पदार्थ

कडाह प्रशाद

Submitted by देवीका on 1 March, 2016 - 20:42
लागणारा वेळ: 
१ तास
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 

फ़्रुट श्रीखंड

Submitted by मुग्धा केदार on 18 February, 2016 - 01:38
लागणारा वेळ: 
२० मिनिटे
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 

पौष्टिक वड्या

Submitted by प्रज्ञा९ on 11 January, 2016 - 04:11
लागणारा वेळ: 
१.५ तास
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 

पायनॅपल पाय

Submitted by अमितव on 6 January, 2016 - 18:55
लागणारा वेळ: 
४५ मिनिटे
पाककृती प्रकार: 
शब्दखुणा: 

खापरोळ्या.

Submitted by स्वस्ति on 28 December, 2015 - 04:26
लागणारा वेळ: 
१ तास
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 
शब्दखुणा: 

अंजीर बर्फी

Submitted by मृणाल साळवी on 11 November, 2015 - 16:41
लागणारा वेळ: 
३० मिनिटे
पाककृती प्रकार: 

बुंदीचे लाडू

Submitted by आरती. on 6 November, 2015 - 02:52
लागणारा वेळ: 
२ तास
शब्दखुणा: 

नाचणीचा शिरा

Submitted by दिनेश. on 1 November, 2015 - 15:10
लागणारा वेळ: 
३० मिनिटे
पाककृती प्रकार: 

बोंड

Submitted by टीना on 7 October, 2015 - 05:42
लागणारा वेळ: 
१ तास
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 

अशी हि अदलाबदली - ओटसचे मोदक बदलून "चॉकोनटी बार"( चॉकलेट, कोकोनट आणि नट्स)

Submitted by देवीका on 27 September, 2015 - 12:51
लागणारा वेळ: 
१ तास
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 

Pages

Subscribe to RSS - गोड पदार्थ