पक्वान्न

मँगो राईस Mango Rice

Submitted by BLACKCAT on 3 May, 2022 - 05:52
प्रत्यक्षात लागणारा वेळ: 
३० मिनिटे
प्रादेशिक: 

काजू मैसूर

Submitted by इवाना on 18 September, 2021 - 05:42
प्रत्यक्षात लागणारा वेळ: 
४५ मिनिटे
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 
शब्दखुणा: 

रव्याच्या उकडीचे मोदक (Easy Recipe for beginners)

Submitted by ShitalKrishna on 23 August, 2020 - 15:44
ravyachya ukadiche modak
प्रत्यक्षात लागणारा वेळ: 
४५ मिनिटे
प्रादेशिक: 

कणीक-रवा शंकरपाळी

Submitted by देवीका on 22 October, 2019 - 03:14
प्रत्यक्षात लागणारा वेळ: 
१ तास
प्रादेशिक: 

दाल - बाटी_ सोपी_सविस्तर

Submitted by किल्ली on 30 March, 2019 - 13:51
प्रत्यक्षात लागणारा वेळ: 
४५ मिनिटे
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 
शब्दखुणा: 

पुरण- कटाची आमटी वाटणाची

Submitted by ShitalKrishna on 14 January, 2019 - 06:56
प्रत्यक्षात लागणारा वेळ: 
३० मिनिटे
प्रादेशिक: 

पुरणपोळी - रवा मैद्याची

Submitted by VB on 12 January, 2019 - 13:19
प्रत्यक्षात लागणारा वेळ: 
१.५ तास
प्रादेशिक: 
शब्दखुणा: 

कोकोनट गोलगप्पा फॉर बाप्पा !

Submitted by दीपांजली on 12 September, 2018 - 03:58
golgappa for bappa
प्रत्यक्षात लागणारा वेळ: 
२० मिनिटे
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 

तांदूळादूधाची खीर (कोकणी पद्धत)

Submitted by देवीका on 30 July, 2017 - 02:30
प्रत्यक्षात लागणारा वेळ: 
२ तास
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 

ओट्स बार - ओट्स वडी

Submitted by बाबू on 11 July, 2017 - 13:59
प्रत्यक्षात लागणारा वेळ: 
२० मिनिटे

Pages

Subscribe to RSS - पक्वान्न