पक्वान्न

कोकोनट गोलगप्पा फॉर बाप्पा !

Submitted by दीपांजली on 12 September, 2018 - 03:58
लागणारा वेळ: 
२० मिनिटे
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 

तांदूळादूधाची खीर (कोकणी पद्धत)

Submitted by देवीका on 30 July, 2017 - 02:30
लागणारा वेळ: 
२ तास
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 

ओट्स बार - ओट्स वडी

Submitted by बाबू on 11 July, 2017 - 13:59
लागणारा वेळ: 
२० मिनिटे

मायबोली मास्टरशेफ - बाईमाणूस - मलई बदाम मटका विथ लेमन झटका

Submitted by बाईमाणूस on 15 September, 2016 - 22:53
लागणारा वेळ: 
१ तास
पाककृती प्रकार: 
शब्दखुणा: 

ओट्स चॉकलेट क्विक मग केक

Submitted by मंजूडी on 27 April, 2016 - 00:19
लागणारा वेळ: 
५ मिनिटे
पाककृती प्रकार: 

बासुंदी फोटोसह

Submitted by निल्सन on 22 March, 2016 - 08:50
लागणारा वेळ: 
३ तास
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 

फ़्रुट श्रीखंड

Submitted by मुग्धा केदार on 18 February, 2016 - 01:38
लागणारा वेळ: 
२० मिनिटे
पाककृती प्रकार: 
प्रादेशिक: 

बुंदीचे लाडू

Submitted by आरती. on 6 November, 2015 - 02:52
लागणारा वेळ: 
२ तास
शब्दखुणा: 

बेळगावी कुंदा

Submitted by दिनेश. on 6 July, 2015 - 05:41
लागणारा वेळ: 
१५ मिनिटे
प्रादेशिक: 

Pages

Subscribe to RSS - पक्वान्न