उत्तर भारत

अनघड

Submitted by समीर चव्हाण on 3 May, 2014 - 08:13

संपादित संपादित संपादित संपादित संपादित
संपादित संपादित संपादित संपादित संपादित
संपादित संपादित संपादित संपादित संपादित
संपादित संपादित संपादित संपादित संपादित

प्रांत/गाव: 
शब्दखुणा: 

गुरगाव

Submitted by Poetic_ashish on 26 October, 2009 - 04:45

गुरगाव
दोन दिवस झाले गुरगावमधे येवून पण एवढे महाग शहर मी कधी बघीतल्याचे आठवत नाही.मध्यम वर्गीय माणूस नावाचा प्राणी येथे अस्तीत्वात आहे की नाही इतपत शंका येण्याइतपत महाग्.

विषय: 
प्रांत/गाव: 
Subscribe to RSS - उत्तर भारत