मुक्तस्रोत(Open Source)

फायरफॉक्स ३. ०, इंडीक व गिरगिट

Submitted by shantanuo on 2 July, 2008 - 13:24

फायरफॉक्स ३. ० खरोखरच भारतीय भाषांसाठी वरदान ठरणार आहे. आपण हा न्याहाळक (इंटरनेट एक्स्प्लोअर सारखा ब्राउझर) येथून मिळवू शकता...
http://www.mozilla.com/en-US/firefox/

१) यात इंडीक इनपुट एक्स्टिंशन वापरून सहजगत्या मराठी लिपीत मजकूर टंकित करता येतो.

Pages

Subscribe to RSS - मुक्तस्रोत(Open Source)