रंगीबेरंगी

deja vu

Posted
12 वर्ष ago
शेवटचा प्रतिसाद
11 वर्ष ago

कुठे काही नवीन नाही का इथे?
शुभेच्छा बीबी भरुन वाहतोय पण वाहूदे, नाहीतर आपल्याला कोण 'जीवेत शरदः शतम्' म्हणणार, आपण मन्त्री थोडेच आहोत!

दिनेश 'नायजेरिया' लिहितायत पण मला पुन्हा केनया च वाचतोय असं वाटतंय! ~D

प्रकार: 

Interesting

Posted
12 वर्ष ago
शेवटचा प्रतिसाद
11 वर्ष ago

I got to say that if you do not find this amusing enough, there is someething wrong ..... http://www.evanwashere.com/StolenSidekick/

प्रकार: 

Sensex is falling as if there is no tomorrow

Posted
12 वर्ष ago
शेवटचा प्रतिसाद
11 वर्ष ago

काहीतरी विचीत्र गोष्टी घडत आहेत. Sensex is falling as if there is no tomorrow.
परवा ९२००-३०० लेवल calculate केली तेव्हा मलाही जरा विचीत्र वाटले पण आज (लिहीपरयन्त) already 9300 वर सेंसेक्स. हंम. Sold all my stocks today except 2-3. Waiting for 82 -8300 level now to buy all of them. Hope thats comes soon now.

प्रकार: 

How to make money in Bear markets?

Posted
12 वर्ष ago
शेवटचा प्रतिसाद
11 वर्ष ago

मागे मी लिहीले होते Bulls make money, bears make money, pigs get slaughtered.

How to make moeny in Bear markets ह्या एका मायबोलीकराच्या प्रश्नाचे उत्तर देन्याचा प्रयत्न.

प्रकार: 
Taxonomy upgrade extras: 

मार्केट आज ९९०० च्या रेंज मधे.

Posted
12 वर्ष ago
शेवटचा प्रतिसाद
11 वर्ष ago

मागे वर्तविल्याप्रमाने मार्केट आज ९९०० च्या रेंज मधे आले आहे. अजुनही ते घसरेल असे वाटत आहे. खरे तर ९२००-३००० ही रेंज जास्त बरोबर वाटत आहे. मागच्या शूक्रवारी सेंसेक्स गाईडन्स देत आहे असे वाटत असताना अमेरीकेत inflation ची news होती.

प्रकार: 
Taxonomy upgrade extras: 

आधी अंडं की आधी कोंबडी ?

Posted
12 वर्ष ago
शेवटचा प्रतिसाद
11 वर्ष ago

Chicken or Egg Dilemma is solved

This wil make a pretty interesting read

http://www.cnn.com/2006/TECH/science/05/26/chicken.egg/

विषय: 
प्रकार: 

मे डे, मे डे, मे डे की Opportunity, Opportunity

Posted
12 वर्ष ago
शेवटचा प्रतिसाद
11 वर्ष ago

मार्केट ८२६ पॉईंटसने पडले. Lost 40000 rs worth of profit myself.

प्रकार: 

सरकार, व्याज आणी शेअर मार्केट

Posted
12 वर्ष ago
शेवटचा प्रतिसाद
11 वर्ष ago

शेअर मार्केट मधे महागाई ( Infletion ) खूप मोठा रोल प्ले करत असते. व्याज दर आणी P/E ( multipale for earnings ) हे एकमेका सोबत कसे बांधले गेले आहेत ते बघूया.

प्रकार: 
Taxonomy upgrade extras: 

Equation

Posted
12 वर्ष ago
शेवटचा प्रतिसाद
10 वर्ष ago

M = P / E की P = M X E
P= Market Price per share
E = Earnigs per share (EPS)
M = P/E ratio or multipale or times

प्रकार: 
Taxonomy upgrade extras: 

Exit Policy

Posted
12 वर्ष ago
शेवटचा प्रतिसाद
11 वर्ष ago

Bulls Make Money, Bears Make Money, Pigs get Slaughtered.
- Jim Cramer

Make a habit to have a exit policy before purchase of stock. Exit Policy makes sure that you book profit with your returns and not loss.

There is nothing called Ideal time to sell. Investment करताना एक aim ठेवायचा की मला इतके रिटर्न मिळाला की मी त्या शेअर्स ची विक्री करेल. आता हे कसे ठरवायचे. ४ factors विचारात ध्यावेत.

प्रकार: 
Taxonomy upgrade extras: 

Pages

Subscribe to RSS - blogs