श्रीगणेशा

Posted
13 वर्ष ago
शेवटचा प्रतिसाद
11 वर्ष ago
Time to
read
<1’

श्री गणेशाय नम:

कोणत्याही विहीत नमुन्याच्या अर्जाची मूळ प्रत न लावता, शैक्षणिक पात्रता,अर्हता वगैरे शब्द न वापरता इथे मेंबर तर झालो. आता पुढे काय करायचे? हा त्या 'फ़ाईंडींग नीमो' चित्रपटांत शेवटी पिशव्यात बसून ते मासे रस्ता क्रॉस करून समुद्रात येतात त्यानंतर त्यांना पडतो तसा काहीसा प्रश्न मला पडला आहे.
बघू! काहीतरी नक्कीच सुचेल.

इथे इतक्या दिग्गजांनी प्रत्येक विषयावर इतके सुंदर लिहून ठेवले आहे की आता त्यात आणखी काय भर घालणार असा प्रश्न पडलाय. मला पूर्वी पाहिलेले एक बालनाट्य आठवले... त्यात एका मुलाला शास्त्रज्ञ व्हायचे असते, पण 'सगळ्या लबाड शास्त्रज्ञांनी आधीच सगळे शोध लावून ठेवले आहेत' असे तो नाराजीने म्हणतो...
माझंही तसंच काहीसे झाले आहे.

पण खुद्द पु लं नीच राजहंसाच्या चालण्याची उपमा 'असा मी असामीत' देऊन आमच्यासारख्यांना 'परमीट' दिले आहे, तेव्हा थोडी लुडबूड करतो आहे, ती वाचकांनी गोड मानून घ्यावी आणि चूक असेल तिथे दुरूस्त करावी ही विनंती.

विषय: 
प्रकार: 

आजच मी इथे रजिस्टर झालो आहे. बघु कसे कसे इथे सवाद करता येतील.
माय बोलीला माझ्या अनेक अनेक शुभेछा.