रंगीबेरंगी

वाचण्याजोगे..

Posted
18 वर्ष ago
शेवटचा प्रतिसाद
15 वर्ष ago

वाचण्याजोगे..

Posted
18 वर्ष ago
शेवटचा प्रतिसाद
15 वर्ष ago

If I remember correctly, last week, there was commotion over indian filmwallahs carrying Olympic Torch. Guess what, we have company ...

Check put this snippet ....

"Wednesday saw Hollywood hotshots run with the flame in Los Angeles. The stars: Tom Cruise, Ellen DeGeneres and Sylvester Stallone. They carried the flame to -- hold your breath -- the Rocky theme. "

विषय: 
प्रकार: 

Gmail

Posted
18 वर्ष ago
शेवटचा प्रतिसाद
15 वर्ष ago

Ever since I've read about gmail, I've spent quite a few hours browsing WorldWideWeb to get any bit of information I can gather.

It is interesting to read few of them ..

Lets start with
http://www.gmail-is-too-creepy.com/

प्रकार: 

स्विट्झर्लंडचे अनुभव.. ३

Posted
19 वर्ष ago
शेवटचा प्रतिसाद
15 वर्ष ago

ही माहिती मी 'आपली दाद, आपला संवाद'मध्ये दिली होती. वाहून जाऊ नये म्हणुन इथे टाकते आहे....

विषय: 
प्रकार: 

भारत : अर्थव्यवस्था आणि रोजगार

Posted
19 वर्ष ago
शेवटचा प्रतिसाद
15 वर्ष ago

Copied from UpashiBoka's Article ....

Article in Today's Wall Street Journal.
(All copyrights acknowledged)

In India, a Job Paradox

Despite Economic Surge,
Many Workers
Still Lack Steady Pay
By JOANNA SLATER
Staff Reporter of THE WALL STREET JOURNAL
May 5, 2004; Page A12

BHIWANDI, India -- As India faces criticism for luring white-collar jobs away from the U.S., what is sometimes lost is the larger challenge for India: Generating enough work for its own citizens.

प्रकार: 

स्विट्झर्लंडचे अनुभव.. २

Posted
19 वर्ष ago
शेवटचा प्रतिसाद
15 वर्ष ago

पहिल्यांदा आम्ही कांही आमच्या आधी स्थायीक झालेल्या भारतीय कुटुंबांना भेटलो तेव्हा जाणवलं की त्यांची मुलं मातृभाषा बोलतच नाहीत.

विषय: 
प्रकार: 

ओनामा

Posted
19 वर्ष ago
शेवटचा प्रतिसाद
15 वर्ष ago

इथे काय लिहावे हा खरच एक प्रश्न आहे. यक्षप्रश्न म्हणण्याएवढे मोठे असे काहीच नाहिये. options बरेच आहेत.

प्रकार: 

स्विट्झर्लंडचे अनुभव.. १

Posted
19 वर्ष ago
शेवटचा प्रतिसाद
15 वर्ष ago

ऍडमिन, आभार मला रंगीबेरंगी घर दिल्याबद्दल, जिथे माझे वेगळे अनुभव आपल्या मायबोलीकरांना सांगण्याची संधी मिळते आहे....

प्रकार: 

प्रथमेषा..

Posted
19 वर्ष ago
शेवटचा प्रतिसाद
15 वर्ष ago

आकाराची रेघ काचते अव्यक्त आतली बोली
पाय उचलता दिशा जन्मते ही कसली रे खेळी?
ज्या ढोलावर थाप घालता घुमे निवळ शांतता...
त्या जातीचा शब्द रचण्या, तुझी याचतो तुर्यावस्था

विषय: 
प्रकार: 

Pages

Subscribe to RSS - blogs