बालगीत

कोण, कोण, कोण ??

Submitted by पुरंदरे शशांक on 29 September, 2017 - 00:08

कोण, कोण, कोण ??

टक्मका टक्मका
बघतंय कोण ?

चळवळ चळवळ
करतंय कोण ?

मंम्मम् मंम्मम् हवीये मला
रडून रडून सांगतंय कोण ?

अाईचा हात लागता जरा
बोळकं वासून हस्तंय कोण ??

शब्दखुणा: 

बाळ आणि चिऊताई

Submitted by पुरंदरे शशांक on 31 August, 2017 - 10:49

बाळ अाणि चिऊताई

या बाई या बाई
चिव् चिव् चिव् चिव् चिऊताई

टिपताना दाणे दाणे
चिव् चिव् चिव् चिव् गाता गाणे

उड्या मारता पायांवर
बाळ पाही तेथवर

ऊडून जाता भुर्रकन
हात ऊंच अामचे पण... Happy

बाळाची आई

Submitted by पुरंदरे शशांक on 31 July, 2017 - 03:05

बाळाची आई

बाळाची अाई
कामात का बाई
हाका किती मारू
ये ना गं आई....

दुपटं ओलं
कळतं तुला
म्मम्मम लागे
समजतं तुला

येतेस ना लवकर
अाई गं अाई
कोणी घेतलंय मला
कळतंच नाही...

शब्दखुणा: 

थुळु थुळु पापा

Submitted by पुरंदरे शशांक on 25 August, 2014 - 01:31

थुळु थुळु पापा

चला चला चला आंबो करायाला
थुळु थुळु पापा बाळ खुदकला

थपा थपा थपा पापा खेळायाला
फुगे छोटे मोठे चला धरायाला

उन उन पापा कसा आवडला
खेळतच र्‍हावे वाटे माझ्या बाळा

भुडुश्शा आवडे माझ्या सोनुल्याला
पण नको वाटे डोके ओले त्याला

पापण्या या हळू मिटू का लागल्या
चला गुडुप्गाई आता करायाला ...

गुरगुट्या भातु....

Submitted by पुरंदरे शशांक on 16 June, 2014 - 23:17

गुरगुट्या भातु....

गर्रम गर्रम
गुरगुट्या भातु
त्यावर थोडी
आमटीऽ ओतू

लोणकढं तूप
पहा तुम्चं रुप

लोणच्याचा खार
जिभलुला धार

खातंय कोण मुटुमुटु
पाऽर सगळं चाटु पुसु

डोळे आता मिटुमिटु
खेळु नंतर लुटुपुटु ....

' बुढ्ढीका बाल -' (बालगीत )

Submitted by विदेश on 25 September, 2013 - 03:57

लाल लाल लाल लाल
घेऊन आलो बुढ्ढीका बाल ..

या बाळानो आजोबा या
आईला आजीला घेऊन या ..

कापसापेक्षा मऊ मऊ
किती लुसलुशीत हा खाऊ ..

सशासारखा दिसे लोभस
खाल तर तोंडात पाणी फस्स ..

ओठ लाल गाल लाल
तोंडामधली जीभ लाल ..

जिभेवर आहे क्षणात गडप
पुन्हा घालाल खाऊवर झडप ..

ताई माई लौकर या
संपत आला खाऊ घ्या ..

लाल लाल लाल लाल
बुढ्ढीका बाल खा करा धमाल . .
.

" चिऊ चिऊ चिडकी - "

Submitted by विदेश on 25 July, 2013 - 01:35

बाळ दिसला
हळूच हसला
"ये ये" म्हणाला
खाऊ घे म्हणाला -

चिऊ चिऊ चिडकी
बंद खिडकी
चोच आपट
काचेवर टकटक -

बाळाने उघडली
चिऊ चिऊ आली
लाडूचा खाऊ
चोचीने घेऊ -

बाळाने मुठीत
लाडू लपवला
बाळ हळूच
खुदकन हसला -

चिऊ चिऊ चिडली
खाऊसाठी रडली
खिडकी बाहेर
"चिऊचिऊ" ओरडली !
.

नाटक काय ? हम्म्म... (बालगीत)

Submitted by सत्यजित on 19 April, 2013 - 00:56

मुसूमुसू मुसूमुसू रडतंय कोण ?
हातांमागे दडतंय कोण
दोन बोंटाचा झाला कोन
गुपचुप बघतात डोळे दोन

कुठुनी आला राज कुमार
बोटां वरती होऊन स्वार
दुडुदुडु दुडुदुडु पळू लागता
खुदकन झाले रडू पसार

गुदुगुदु गुदुगुदु गुदगुल्या
खुदूखुदू खुदूखुदू खुदखुदल्या

नाटSSSक काय ? हम्म्म...

-सत्यजित.

एक मुलगा बारका

Submitted by समीर चव्हाण on 25 February, 2013 - 01:46

एक मुलगा बारका
फिरतो वा-यासारखा...

धुमाकूळ तो घालतो
वेड घराला लावतो
अवघ्या चिंता सारतो
सगळ्यांचा तो लाडका

गप्पा मोठ्या थाटतो
तत्वज्ञानी वाटतो
प्रश्न होउनी ठाकतो
गोड उत्तरासारखा

एक मुलगा बारका
तोच त्याच्यासारखा

समीर चव्हाण

शब्दखुणा: 

पडू द्या सरिवर सरी

Submitted by SuhasPhanse on 15 July, 2012 - 04:55

पडू द्या सरिवर सरी

(चालीसाठी शिर्षकावर क्लिक करा.)

वीज कन्यका तळपत पाहुनी,
मेघ गर्जना करी ।
पडू द्या सरिवर सरी हो सरी,
पडू द्या सरिवर सरी हो सरी ॥धृ॥

आकाशाशी नाते जोडी धरतीशी हो सरी,
पर्जन्याच्या सरी ।
पर्जन्याचे तांडव मांडी कृष्णमेघ अंबरी,
पडू द्या सरिवर सरी हो सरी ॥१॥

घेऊनी तांडा मेघांचा हो आला शिरावरी,
भरुनी पाण्याच्या घागरी
सह्याद्रीचा कृष्ण अडवितो, धो धो पडती सरी,
पडू द्या सरिवर सरी हो सरी ॥२॥

गुलमोहर: 
Subscribe to RSS - बालगीत